www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Een nieuwe bever-proof kade in de Mariapeel

21 juli 2021 Boswachter Lieke Verhoeven in Limburg

Het herstel van de kade aan de Helenavaart in Griendtsveen is donderdag 15 juli van start gegaan. De kade is zo lek als een mandje, en lekt al vele jaren voedselrijk kanaalwater naar de Mariapeel. Dat voedselrijke water is funest voor het kwetsbare hoogveen in het natuurgebied, dat afhankelijk is van voedselarm en zuur regenwater. Hoog tijd om de kade op te knappen en weer stabiel en veilig te maken.

Gaten in de kade

Het opknappen van de kade stond jaren geleden al genoemd als maatregel in het Natura 2000 beheerplan voor de Mariapeel. De kade is in erg slechte toestand, onder andere omdat bevers er flinke gaten in hebben gegraven. Ook zorgen de bomen op de kade voor gaten wanneer deze omvallen. Door de hoge waterstand in het gebied kunnen de bomen niet diep wortelen, waardoor deze extra risico lopen om te vallen. Eerder zorgde omvallende bomen op de kade ook al een probleem aan het Jaagpad ten zuiden van de Koolweg in de Mariapeel, deze kade is in 2017 al opgeknapt.  Aanvankelijk stond het kadeherstel op de planning tijdens het grote hoogveen herstelproject Life+ Mariapeel in 2015, maar door de aanwezigheid van de bever zijn de werkzaamheden destijds doorgeschoven. Staatsbosbeheer heeft Waterschap Limburg om een passend advies gevraagd om de kade ‘bever-proof’ te maken.

Het graafwerk van de bevers maakt de kade instabiel
Het Jaagpad, iets zuidelijker in de Mariapeel aan de Helenvaart. Hier zijn in 2017 vergelijkbare werkzaamheden voor kadeherstel uitgevoerd. Deze foto is gemaakt net na de uitvoering

Waterkerend en bever-bestendig

Het kadeherstel bestaat uit verschillende fases. Eerst maken we de kade vrij van bomen, dat is nodig om ruimte te maken voor de vernieuwde kade. We halen alleen bomen weg waar dat echt nodig is. Een verreiker (soort kraan met een lange grijparm) pakt de bomen over het kanaal heen, om ze vervolgens via de weg af te voeren. Vervolgens graven we twee damwanden in de grond. Tussen de damwanden komt een inspectiepad, daarvoor wordt extra grond aangebracht tussen een druk verdelend doek. In de huidige kade liggen op twee locaties gronddammen, deze worden vervangen voor verplaatsbare brugdelen. Hierdoor blijft de toegang tot bepaalde delen van het gebied beperkt, waardoor de natuurkern in het noorden van de Mariapeel rustgebied blijft voor de dieren die er wonen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed.

Veenmos is de ‘moeder’ van het hoogveen, en kan niet goed tegen voedselrijk water
De kraanvogel is een van de soorten die zal profiteren van meer rust in delen van de Mariapeel

Tijdens de werkzaamheden wordt natuurlijk rekening gehouden met de planten en dieren in het gebied. Vooraf is een uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan, en tijdens de werkzaamheden houdt een ecoloog een oogje in het zeil. Zo zijn enkele bomen met mogelijk een nest met een lintje gemarkeerd, deze worden pas na de bouwvak gekapt. De bevers die in de Mariapeel wonen zullen niet veel last van de werkzaamheden hebben, de beverburchten liggen ver genoeg van de op te knappen kade af.

 

    Situatie tot juli 2021: De kade is instabiel, er lekt veel voedselrijk water de kwetsbare natuur in 
Situatie na de werkzaamheden, eind 2021: De kade is aangelegd en damwanden zijn ingegraven. Er lekt geen water meer van de Helenavaart de Mariapeel in
Toekomstbeeld: een veerkrachtig hoogveen ecosysteem. Door het opzetten van het waterpeil krijgt het hoogveen weer kans om herstellen. Een belangrijk stukje biodiversiteit in de kwetsbare Peel natuur wordt in stand gehouden

Voor een overzichtskaart van het werkgebied klik hier: Kaart werkgebied herstel kade Helenavaart

Tijdelijke hinder

Tijdens de kap van de bomen wordt de Helenaveenseweg voor enkele weken op werkdagen van 7:00 tot 17:00 afgesloten voor verkeer, van Griendtsveen tot aan de bajonetbocht (week 29, 30, 31 en 34). De Helenaveenseweg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Auto’s worden met behulp van verkeersborden omgeleid. De woningen en ondernemers aan de Soemeersingel zijn tijdens de afsluiting gewoon bereikbaar.

Verder werkt de aannemer vanaf drijvende platforms op het water en op de kade zelf. Op de picknickplek in de Bajonetbocht kan daardoor tijdelijke hinder ontstaan. De picknickplek en het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden echter gewoon toegankelijk.

Verbetering waterhuishouding Griendtsveen

Het herstel van de kade is onderdeel van de zogenaamde Package Deal Griendtsveen: een aantal projecten om de waterhuishouding in en om het dorp te verbeteren voor de bewoners, de natuur en de landbouw. Hierdoor kan de natuur van de Mariapeel zich in positieve zin ontwikkelen én wordt de leefbaarheid van Griendtsveen voor de lange termijn gegarandeerd.

Meer informatie

Heb je nog vragen over het kadeherstel? Stuur dan gerust een mailtje naar l.verhoeven@staatsbosbeheer.nl. Voor vragen over de verbetering van de waterhuishouding in Griendtsveen kan je contact opnemen met Waterschap Limburg.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog