www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Landschap de Kunderberg wordt nóg mooier

9 december 2021 Boswachter Niki Jasper in Limburg

Tussen Ubachsberg en Voerendaal in Zuid-Limburg ligt het mooie landschap van de Kunderberg. Dit heuvelachtige gebied gaan we verder ontwikkelen, waardoor bijzondere flora en fauna, zoals de orchidee en de grauwe klauwier betere kansen krijgen. Zo worden stukken begraasd door schapen, leggen we poelen aan, worden graften hersteld en rasters geplaatst. Hierdoor keert het kleinschalig landschap van vroeger met al haar soortenrijkdom weer terug.

Uitstraling van vroeger

Schapen die onbekommerd op de helling aan het grazen zijn, terwijl hoog boven hen een grauwe klauwier vliegt. Even verderop kwaken de vroedmeesterpadden. Als het aan mij ligt, krijgt de Kunderberg nog meer de uitstraling van vroeger: een kleinschalig landschap met veel afwisseling tussen nat en droog, open vlaktes en beschutte hoekjes, zonnige of juist koele, schaduwrijke plekjes. Deze afwisseling trekt veel verschillende bijzondere planten en dieren aan, wat leidt tot een weelderige biodiversiteit waar de natuur sterk en krachtig van wordt.

Grauwe klauwier

Orchideeën en schapen 

De Kunderberg is al een prachtig gebied, maar zit ook nog vol potentie. Het heeft namelijk een kalkrijke bodem waar planten en dieren van profiteren die nergens anders voorkomen in Nederland. We laten onder andere schapen grazen op de weilanden. Hierdoor krijgen dominante grassoorten geen kans om de planten te overwoekeren die eigenlijk op de kalkgraslanden thuishoren, zoals de orchidee.

Graften en poelen

Verder pakken we de graften aan. Diverse bomen worden weggehaald, zodat struiken de kans krijgen om te groeien. Wat ontstaat zijn houtige, dichtbegroeide bosschages waar veel kleine zoogdieren en vogels beschutting en voedsel kunnen vinden, zoals de bedreigde grauwe klauwier. Deze vogel is erg afhankelijk van het kleinschalig landschap. Om de graften te beschermen tegen de schapen, worden deze omrasterd. Daarnaast leggen we poelen aan. Het is een drinkplaats en het geeft libellen en amfibieën de kans om van natte plek naar natte plek te bewegen, waardoor ze op een gezonde manier kunnen voortplanten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog