www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Vlotjes voor de zwarte stern

20 april 2022 Boswachter Lieke Verhoeven in Limburg

Oplettende wandelaars in de Mariapeel hebben het wellicht al gezien: sinds deze week drijven er namelijk kleine vlotjes op het water van het Meeuwenven. Collega’s Jeroen en John hebben de vlotjes hier geplaatst om de aandacht te trekken van een vogel waar het landelijk gezien niet zo goed mee gaat: de zwarte stern.

De zwarte stern is een vogel die voorkomt in moerasachtige gebieden. Helaas gaat het niet zo goed met de zwarte stern als broedvogel. Vroeger broedden er nog 11.000 – 14.000 paar in Nederland, in 2020 waren dat er nog maar 1.200. Een flinke achteruitgang dus, waardoor de vogel met de status ‘bedreigd’ op de rode lijst staat.

Plaggen als broedplaats

Een van de redenen waarom het niet goed gaat met de zwarte stern in Nederland, is de afname van geschikte broedplaatsen. De vogel legt eieren op drijvend plantenmateriaal, zoals krabbenscheer of losse plaggen. Toen er nog volop turf werd gestoken in de Peel, werd de bovenste laag van het veen opzij gegooid omdat dat niet bruikbaar was als brandstof. Men gooide deze plaggen later terug de uitgegraven veenput in, waar inmiddels water in was komen te staan. Uitstekende nestgelegenheid voor de zwarte stern dus. Vroeger broedden er zelfs zoveel in de Peel, dat de vogels niet eens werden geteld!

Een zwarte stern in Gelderland. Foto: Twan Teunissen

Drijvende bootjes

Tegenwoordig broedt zeker 95% van de zwarte stern op vlotjes. Ook bij onze collega’s in de Ooijpolder broeden de sterns succesvol op de drijvende ‘bootjes’. De populatie daar begint echter uit zijn voegen te groeien. Daarom proberen we nu een deel van de zwarte sterns naar de Mariapeel te lokken. Tijdens de vlucht op en neer naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika trekken de vogels over de Peel heen, waarbij ze hopelijk de nieuwe vlotjes herkennen als geschikte broedplaats.

Operatie ‘vlotjes Meeuwenven’

Collega’s Jeroen en John hebben zeven vlotjes in de Mariapeel geplaatst. De vlotjes zitten vast aan de bodem, waardoor deze niet weg kunnen drijven. Ook zit er een rand met gaas om heen, zodat ganzen of andere watervogels niet zo makkelijk op de vlotjes kunnen klimmen. De zwarte stern heeft zelf geen last van het gaas, omdat de ouder stern de jongen voert vanuit de lucht.

 

Boswachter Jeroen legt de vlotjes op het water. Bovenop de vlotjes worden pollen gras ondersteboven gelegd. Hier gaan uiteindelijk plantjes op groeien, om toch een enigszins natuurlijke broedplaats na te bootsen
Moeder stern voedt de jongen van bovenaf. Van het stukje gaas rondom de vlotjes zullen ze dus geen last hebben! Foto: Alex en Annette Natuurfotografie
De vlotjes zijn midden op het ven geplaatst, zo ver mogelijk weg van bomen om wat afstand te houden van mogelijke predatoren

Hopelijk vallen de vlotjes dus op, dan kunnen we misschien volgend jaar wel de eerste sterns verwelkomen op de vlotjes!

Meer lezen over de zwarte stern? Lees hier verder op de website van Sovon.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog