www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Boswachters praten u bij in en over het Ulvenhoutse Voorbos

20 juni 2018 Boswachter Anneke Oomes in Noord-Brabant

Aanstaande zaterdag staan mijn collega’s met een infostand in het Ulvenhoutse Voorbos. Iedereen die vragen heeft over de werkzaamheden die sinds vorig jaar plaats vinden in het Voorbos kan daar tussen 10 en 12 en tussen 13 en 15 uur terecht. Het Ulvenhoutse Voorbos heeft het Europese predicaat Natura2000 gekregen. Dat is dé erkenning dat het een bijzonder bos is en geeft de verplichting om er alles aan te doen om deze plek bijzonder te houden. In onze eerdere blogs heeft u al heel veel kunnen lezen over de achtergronden. Neem daar gerust nog eens een kijkje.

Meerjarenplan

Er is een meerjarenplan opgesteld met werkzaamheden. We vervangen naaldbomen en uitheemse soorten loofbomen door inheemse loofbomen, zodat er minder verdamping van grondwater optreedt en een natuurlijkere samenstelling van het bos ontstaat. We dunnen percelen uit om meer ruimte te maken voor voorjaarsflora. We passen in greppels en sloten de bodemhoogte en het waterpeil aan en dempen rabattenstructuren, zodat kwelwater (toestromend grondwater) weer ten goede komt aan de bomen en planten.  Het bos wordt natuurlijker en gevarieerder, met meer bloemen, insecten en vogels.
Vorig jaar is de uitvoering van dat plan gestart. Dit jaar worden onder meer naaldbomen geveld aan de zuidkant van het bos in de buurt van de Kerkdreef en de Sint Annadreef. Er worden waterlopen ondieper gemaakt en duikers en stuwen geplaatst. Ook worden een aantal bermsloten schoongemaakt en wordt de Acaciadreef verhoogd. De werkzaamheden starten in augustus.

beek mag overstromen
Zelf ben ik erg benieuwd naar de waterwerkzaamheden in het noordelijke deel van het bos. Daar krijgt een beek ruimte om in natte periodes te overstromen. Hiervoor wordt een laagte gegraven. Ik ben heel benieuwd hoe dat er uit gaat zien en hoe vaak de beek daar gaat overstromen. Zal het positieve effect dat dat gaat hebben op de rest van de waterhuishouding al snel zichtbaar zal zijn?
Ik raad trouwens iedereen aan om de komende maanden en jaren goed rond te kijken in het bos. Er verandert heel veel. Iedereen kan er getuige van zijn dat het bos steeds meer de oorspronkelijke vorm terugkrijgt. Naaldhout verdwijnt, inheemse loofbomen verschijnen. De voorjaarsbloeiers zoals bosanemonen en speenkruid die zo kenmerkend zijn voor het Ulvenhoutse Voorbos maar in aantallen erg zijn teruggegaan de afgelopen decennia, krijgen weer alle ruimte om te groeien en te bloeien!

Hoefijzerven
Wilt u preciezer weten wat er precies gaat gebeuren: kom dan zaterdag 23 juni naar het Ulvenhoutse Voorbos. Mijn collega’s staan aan de Kerkdreef bij het Hoefijzerven!

toekomstimpressie Ulvenhouts Voorbos

 

reageren

geef een reactie

 • Wil van Lieshout
  22 juni 2018 om 18:02

  Ik ken het gebied niet maar als het straks beken en slootjes rijk is kom ik vast een keer kijken. De combinatie “Bos en water”is zo mooi. Ik wens u veel succes met alles wat u onderneemt.

 • Han Messie
  20 juni 2018 om 15:44

  Nou, dat Hoefijzerven ken ik al vanaf mijn kindertijd (negen jaar oud). Inderdaad herinner ik mij dat er zo’n vijftig jaar geleden hele stroken grond waren begroeid met bosanemonen, waar ze nu niet meer te zien zijn, al zijn er zeker nog stukken bos, waar ze heel welig tieren. Maar als in de toekomst dat beekje mag overstomen… Ja, dan zal er een bevallig moerasgebied ontstaan, waar bosanemonen, dotterbloemen en speenkruid steeds meer grond zullen veroveren, al klinkt dit woord “veroveren” wel misschien een beetje grof voor die tere, maar veelvuldig voorkomende bloemen.
  Jammer genoeg kan ik er op 23 Juni niet bij wezen, maar ik zal daarna nog weleens de nodige vragen stellen. Alvast een warm welkom voor de toekomstige moerasjes, beuken en eiken in het Ulvenhoutse Voorbos!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog