www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Bloemdijken in Brabant

24 juni 2020 Boswachter Hans Backx in Noord-Brabant

Als er wel iets oer-Hollands is, dan is het een dijk. Immers, grote delen van Nederlander zijn “gemaakt” door de Nederlanders waarbij de aanleg van dijken een belangrijk onderdeel was. Met deze aanleg werd, weliswaar onbedoeld, de grondslag gelegd voor een heel nieuw natuurtype namelijk de bloemdijk.

Bloemdijken ontstonden omdat de dijken na aanleg vaak decennia gebruikt werden als graasplek voor vee. Hierdoor trad verschraling van de bodem op, maar ook lokaal verrijking (uitwerpselen). Het resultaat was een vegetatie die gekend was om zijn hoge botanische diversiteit met tal van karakteristieke soorten. Bij bloemdijken wordt vaak in eerste instantie gedacht aan Zeeland.

goed bewaard geheim

Het lijkt echter een goed bewaard geheim te zijn dat ook Noord-Brabant goed ontwikkelde bloemdijken heeft! Verschillende bloemdijken die door Staatsbosbeheer in West-Brabant worden beheerd horen zelfs tot de botanische parels van Noord-Brabant. Enkele van bijzondere soorten die hier voorkomen zijn o.a. kleine ratelaar, knikkende distel, klavervreter en bijenorchis. Een zeer bijzondere verschijning is de bokkenorchis. Deze beschermde orchidee dankt zijn naam door de geur die ze afscheidt die enigszins aan geiten doet denken.

Vanwege de zeldzaamheid en kwetsbaarheid van deze en andere soorten zal niet worden aangegeven waar ze voorkomen, ook niet op verzoek. U heeft ongetwijfeld de allerbeste bedoelingen met deze prachtige planten en wil ze alleen maar zien, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Een rotte appel kan op korte tijd veel, moeilijk te herstellen, schade aanrichten! En we moeten zuinig zijn op datgene wat er nog is want de bloemdijkflora staat onder druk! Door o.a. de huidige hoge stikstofdepositie zijn deze planten al op veel plaatsen wegdrukt door algemenere, ruigere soorten als glanshaver, brandnetel etc.

behouden is belangrijk

Staatsbosbeheer vindt het echter van groot belang om deze diverse bloemdijken te behouden en slaagt hier met gepast beheer op verschillende plaatsen goed in. En ook in de nabije toekomst zal Staatsbosbeheer zijn best blijven doen om deze bloemdijken in volle glorie te behouden. Ook toekomstige generaties kunnen dan genieten van bokkenorchissen, bijenorchissen, ratelaars en nog veel meer!

kleine ratelaar
knikkende distel
klavervreter
bijenorchis
bokkenorchis
reageren

geef een reactie

  • Johan Mulders
    24 juni 2020 om 09:51

    Mooi verhaal over de bloemdijken maar waar zijn ze te vinden?

    • Amelia Sage
      9 september 2020 om 20:49
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog