www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Opruimactie langs het wad op Wieringen

6 februari 2023 Boswachter Mikal in Noord-Holland

Bij een voorverkenning die ik deze week deed bleek dat een opruimactie weer hard nodig is.

Op 11 maart is de inmiddels jaarlijkse opruimactie bij het Wad op Wieringen. In de herfst en winter spoelt er met de harde westerwind naast wier en schelpen helaas ook groot en klein afval aan. We willen nog voor het broedseizoen het afval wat de afgelopen maanden aangespoeld is opruimen en jij kunt meehelpen!

Op zaterdagochtend 11 maart willen we samen, van  14.00 tot circa 16.30 uur, een slag maken in het opruimen. Zo kunnen de vogels op het Normerven hopelijk afval vrij het broedseizoen in gaan.

Normerven

Het Normerven is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels die voedsel zoeken op de nabije waddenplaten Breehorn en Balgzand. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: de scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook de wulp, bontbekplevier, bonte strandloper en soms de kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden en lepelaars waar te nemen en ‘s winters ook rotganzen.

Het Normerven is een kwelder, een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Rondom deze kwelder zijn dammen aangelegd tegen de winterse stormen en hoge golven. Zo blijft de kwelder een dynamisch landschap waar ook kustvogels broeden.

Doe mee!

Help jij mee om het wad langs Wieringen een stukje schoner te maken? Doe dan mee met onze opschoondag langs het wad! Meld je dan hier aan.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog