www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Natuur weer op één bij Normerven, waddenprovincies komen kijken

12 juli 2023 Boswachter Mikal in Noord-Holland

V.l.n.r.: Albert Reitsema (Voorzitter Investeringskader Waddenzee), Ingrid Aaldijk (Algemeen Projectleider Wij&Wadvogels), Leon Kelder (Boswachter Staatbosbeheer), Wichard Bergen (Specialist Beheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) onthullen informatiebord bij Normerven.

Vandaag bracht een delegatie van de drie waddenprovincies – Friesland, Groningen en Noord-Holland – een bezoek aan Normerven bij Hippolytushoef, een belangrijk leefgebied voor vogels. Vlak voor de zomer zijn daar hekken langs de dijk teruggeplaatst omdat (onbedoelde) verstoring door mensen een negatief effect had op de rust en ruimte voor vogels. Nu kunnen ze hier weer ongestoord rusten, eten en broeden.

Dit mooie voorbeeld van natuurbescherming en samenwerking tussen natuurbeschermers en het hoogheemraadschap bleek een bezoek waard.

Handen ineen slaan

Normerven staat bekend als een rijk vogelgebied in het topje van Noord-Holland. Achter het vogelkijkscherm op de dijk keek het bezoek uit op de Waddenzee en grote groepen scholeksters en grutto’s. Tot voor kort kon men de gehele dijk betreden. Maar de drukte die dat met zich meebracht zorgde voor enorme verstoring van de vogels. Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sloegen de handen ineen en besloten de dijk toch weer af te sluiten. In goed overleg met het hoogheemraadschap hebben we besloten dat de natuur nu voorrang krijgt. Met het waterbeheer zit het goed, dus we kregen groen licht om de hekken te plaatsen. Een mooi voorbeeld dat we aan onze gasten konden laten zien, namelijk een passende balans tussen natuur en veilig waterbeheer.

Op weg naar gezonde wadvogelpopulaties

Het terugplaatsen van de hekken en ook een drietal informatieborden werden gefinancierd door het Waddenfonds, de waddenprovincies en Ministerie LNV met het programma Wij&Wadvogels. Hierin zetten negen natuurorganisaties zich intensief in voor gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Elk jaar worden er steeds minder vogels geteld op de Wadden. Door initiatieven zoals hier op Normerven worden de leefomstandigheden voor vogels weer verbeterd.

Meten is weten

Op dit moment doet Stenden Hogeschool, in opdracht van Wij&Wadvogels, onderzoek naar de informatie- en beschermingsvoorzieningen van dit vogelgebied. Zo wordt gemeten of het terugplaatsen van het hek en de informatieborden effect en draagvlak hebben onder bezoekers. Op basis van de resultaten worden in de toekomst mogelijk verbeteringen aangebracht.

reageren

geef een reactie

  • Henk van Nieuwenhuizen
    13 juli 2023 om 19:11

    Een zeer goede ontwikkeling in het voordeel van het waddengebied achter Hypolitushoef en het westelijke deel van de wadden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog