www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Herstel fietspad langs de IJtocht, Haarlemmermeer

14 mei 2020 Boswachter Anne Voorbergen in Noord-Holland

Met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding door TenneT in de Haarlemmermeer is sinds eind 2018 het fietspad langs de IJtocht afgesloten. Gisteren is het herstelwerk gestart van dit fietspad. Aannemer Volkerinfra voert het werk uit en voorziet het fietspad van een nieuwe laag verharding. Naar verwachting is dit eind mei gereed en zal het weer veilig en toegankelijk zijn.

Naast herstel aan het fietspad heeft Staatsbosbeheer afspraken met TenneT gemaakt over de herplant van bomen en struiken die moesten wijken voor het werk aan de hoogspanningsmasten. In het plantseizoen 2020-2021 wordt dit werk uitgevoerd. De nieuwe bomen en struiken worden langs het fietspad geplant. Door veel soorten te gebruiken, zal er een gevarieerd bos en struweel ontstaan. Naast boomsoorten als wilg en els en struiken als meidoorn, inheemse vogelkers en wilde roos, worden er fruitbomen (kers, pruim en appelbomen) geplant.

Sluiting fietspad langer dan gepland

Sinds eind 2018 was het fietspad afgesloten door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding door TenneT. Na afronding werd het fietspad in het najaar van 2019 weer opengesteld. Daarna ontving de boswachter klachten over de slechte staat van het fietspad door de werkzaamheden en meldingen van gevallen fietsers. Om de veiligheid te waarborgen besloot Staatsbosbeheer het fietspad af te sluiten tot noodzakelijk herstelwerk gedaan kon worden. In overleg met en in opdracht van TenneT is dit herstelwerk gisteren begonnen.

 Fietspad Noordelijke Randweg – Hillegommerdijk

Voor het opknappen van de fietsverbinding Noordelijke Randweg naar de Hillegommerdijk, een fietspad dat haaks op het fietspad langs de IJtocht loopt, is Staatsbosbeheer in gesprek met de Gemeente Haarlemmermeer over de financiering. De bovenste laag van dit fietspad is versleten en vertoont scheuren. Om dit pad weer als fietspad in gebruik te kunnen nemen, is een nieuwe deklaag nodig. Een deel van dit fietspad loopt over particulier terrein en er zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik.

Zie ook de berichtgeving van TenneT:

https://www.randstad380kv-noordring.nl/overige-pagina-s/nieuws/eind-mei-verbeterd-noord-zuid-fietspad-ijtochtzone-beinsdorp

 

 

reageren

geef een reactie

  • Marja
    26 mei 2020 om 21:45

    Is netjes geworden maar wel een racebaan. Bromfietsers scheuren erover heen. Ook al quads gesignaleerd. Hoop dat er weer houten slagbomen komen om het gebied enigszins voor dit soort voertuigen af te schermen. Zijn weggehaald bij de werkzaamheden.Het is een toeristisch fiets en wandelpad. Dat er ook gewandeld mag worden heeft al tot conflicten geleid met racefietsers. Misschien voor de duidelijkheid een klein voetgangersbordje onder het fietspadbord. Vwb de toekomstige aanplant zou het fijn zijn om het zicht op het fietspad te ontnemen vanaf de huizen direct gelegen naast het gebied aan de Venneperweg. Dit was eerst ook zo. Nu zitten de Bewoners van de eerste huizen enorm te kijk in hun achtertuin.

  • Marco
    18 mei 2020 om 14:49

    Goed om te horen dat het fietspad weer hersteld wordt. Hopelijk wordt er ook iets gedaan aan de stukken met klinkers en gravel op de route. Dan wordt het een ideaal pad om op te skaten.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog