www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Berichten met de tag:
Haarlemmermeer

Noord-Holland

Kap en omvorming essenlaan Venneperhout

De in de jaren 1990 aangeplante essenlaan in de Venneperhout heeft last van de essentaksterfte: een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet meer herstellen. Gezien de slechte staat waarin de essen verkeren, is Staatsbosbeheer genoodzaakt deze bomen te kappen. De laan wordt opnieuw ingeplant, dankzij de financiële bijdrage van Kite, een in Hoofddorp gevestigd biofarmaceutisch bedrijf. Afhankelijk van nader vleermuisonderzoek vindt de kap van de essenlaan, of een eerste gedeelte daarvan, plaats in het najaar of de winter van 2023/2024.

lees meer
Noord-Holland

Herstel fietspad langs de IJtocht, Haarlemmermeer

Met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding door TenneT in de Haarlemmermeer is sinds eind 2018 het fietspad langs de IJtocht afgesloten. Gisteren is het herstelwerk gestart van dit fietspad. Aannemer Volkerinfra voert het werk uit en voorziet het fietspad van een nieuwe laag verharding. Naar verwachting is dit eind mei gereed en zal het weer veilig en toegankelijk zijn.

lees meer
Noord-Holland

Geen recreatief beheer meer in de Venneperhout

Sinds een paar jaar wordt de Venneperhout minimaal beheerd. Een bankje wordt niet meer vervangen na vandalisme of veroudering, evenals bebording. Nieuw is dat we dit jaar de paden en picknickweides niet meer maaien. Staatsbosbeheer betreurt dit verval en is op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.

lees meer
Noord-Holland

Afsluiting fietspad voor onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

Het fietspad ten zuiden van de fietsverbinding Noordelijke Randweg-Hillegommerdijk is van 7 augustus tot en met 1 september afgesloten en deels opengebroken i.v.m. Niet Gesprongen Explosieven.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog