www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Van krakende bomen naar een gezond en gevarieerd Diemerbos

10 augustus 2017 Boswachter Louwra Postma in Noord-Holland

Wanneer je het Diemerbos bezoekt kun je er niet omheen: tussen het mooie zomerse groen staan ook kale bomen in het bos. Een somber gezicht en als het waait kun je de takken horen kraken. Helaas hebben ook de abelen, die een karakteristieke laan vormen bij de hoofdentree aan de Muiderstraatweg, hun beste tijd gehad. Ze worden vanwege hun slechte conditie vervangen door knotwilgen. De andere dode en slechte bomen, essen die zijn aangetast door een ziekte, worden vervangen door een grote variatie aan gezonde boom- en struiksoorten. De kapwerkzaamheden starten 21 augustus en zullen vier tot zes weken duren. Eind 2017 en begin 2018 zal de herplanting plaatsvinden. Gedurende de werkzaamheden is het bos tijdelijk minder toegankelijk voor bezoekers.

Kap van abelen en essen helaas noodzakelijk

Vanwege hun slechte conditie zijn we genoodzaakt de bomen van de abelenlaan bij de hoofdentree helaas te vervangen. Door de hoge waterstand zijn deze bomen onvoldoende geworteld in de bodem. Diverse abelen zijn door storm al omgewaaid en ook de overgebleven bomen zouden in de toekomst kunnen omvallen. De mooie laan, die zo kenmerkend is voor het Diemerbos zal beplant worden met knotwilgen die wel goed bestand zijn tegen de beperkte wortelruimte. Daarnaast bestaat het Diemerbos voor een deel uit essen die vrijwel allemaal zijn aangetast door ‘essentaksterfte’. Dit is een agressieve schimmelziekte die in Nederland in steeds hoger tempo toeslaat. Essen herstellen niet van deze ziekte en veel bomen in het Diemerbos zijn inmiddels dood, waardoor ze gemakkelijk kunnen omvallen. Tot slot zullen de populieren in het speelbos worden weggehaald, omdat zij eveneens een slechte conditie hebben. We grijpen nu in voor de veiligheid van bezoekers en een mooi en gezond bos in de toekomst.

Op naar een gezond bos

We wegen zorgvuldig af welke bomen moeten worden verwijderd. Zieke en dode bomen maken plaats voor gezonde soorten, die samen een prachtig gemengd loofbos zullen vormen. Deze nieuwe generatie bomen en struiken zal deels door natuurlijke verjonging van onder andere els, eik, wilg, berk, vlier en meidoorn ontstaan, omdat zij meer ruimte krijgen om te groeien. Samen met de nieuw aan te planten soorten als eik, kers, hazelaar, kardinaalsmuts en sleedoorn vormen zij het bos van de toekomst. De herplanting zal eind 2017 en begin 2018 gebeuren, dus vanaf het voorjaar kunnen we alweer genieten van bloeiende bomen en struiken.

Toegankelijkheid

Bezoekers van het Diemerbos kunnen hinder van de werkzaamheden ondervinden, omdat er met grote machines gewerkt wordt in het gebied. Dit kan zorgen voor geluidsoverlast en sommige paden zullen overdag  afgesloten worden. Eventuele schade aan paden zal zo snel mogelijk hersteld worden.

Excursie

Wil je weten hoe alles precies in zijn werk gaat? Kom dan naar de excursie in het Diemerbos op zondag 3 september om 13.00 uur. De startlocatie is Boerderij Landlust aan de Stammerdijk 25 te Diemen. Opgeven kan via kennemerland@staatsbosbeheer.nl. Ook op de eerste dag van de werkzaamheden, 21 augustus, is er en boswachter aanwezig bij de ingang van het bos aan de Muiderstraatweg om vragen te beantwoorden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog