www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Natuurgebied de Groote Vliet krijgt er 10 hectare bos bij

15 juni 2021 Boswachter Mikal in Noord-Holland

Komend najaar gaan we starten met de aanplant van jonge bomen in natuurgebied de Groote Vliet. Het gebied krijgt er circa 10 hectare bos bij. Het nieuw aan te planten bos zal deels aansluiten bij het al bestaande bos. Om omwonenden te informeren organiseren we op 1 juli een informatieavond.

De Groote Vliet is een natuurgebied in de gemeente Medemblik van ruim 97 ha groot. Op dit moment is er 12 ha bos in het gebied. Het nieuw aan te planten bos zal aansluiten bij het al bestaande bos, waardoor het totale bosoppervlakte in het gebied circa 22 ha wordt. Daarnaast blijft een deel van het gebied moeras, rietland en overstromingsgrasland, zodat er ook voor weidevogels en amfibieën voldoende plek blijft.

In natuurgebied de Groote Vliet krijgt 10 ha extra bos.

Toekomstbestendig bos

Het nieuwe bos zullen we inplanten met verschillende soorten, voornamelijk inheemse, bomen. In de Groote Vliet plant Staatsbosbeheer onder andere eik, wilg, walnoot en haagbeuk. Door de aanplant van veel verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder en daardoor nog aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Meer variatie betekent ook dat een bos veerkrachtiger wordt en dus beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte of juist hele natte periodes, en ziektes zoals de essentaksterfte die momenteel de essen in Nederland bedreigt.

De aanleg van het bos komt onder andere voort uit de compensatie van de 7,6 hectare bos van het Dr. Van Steijnbos, dat in najaar van 2020 in de Schoorlse Duinen is gekapt.

Het nieuw aan te planten bos sluit aan bij de bestaande stukken bos in het gebied.

Invulling recreatieve voorzieningen

De aanleg van het bos wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Vanuit deze subsidieregeling is er budget voor het aanplanten van de bomen. Recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden, bankjes en mogelijke andere invullingen, zitten niet in dit budget. In de planvorming houden we hier wel rekening mee, bijvoorbeeld door ruimte te laten voor wandel- en fietspaden, zodat we dit e zijner tijd met de betrokken partijen verder op kunnen pakken.

Informatieavond voor de omgeving op 1 juli

In de planvorming werkt Staatsbosbeheer samen met de gemeente Medemblik. Ook worden de direct aanwonenden van het recreatiepark Vlietlanden en overige geïnteresseerden bij het ontwerp en het planten van het nieuwe bos betrokken.

Op 1 juli organiseren we een informatieavond voor omwonenden bij eetcafé ’t Hartje op golfbaan De Vlietlanden (Grutteweide 31 te Wervershoof). Geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd tussen 18.30 en 20.30. Iedereen kan op eigen gelegenheid langskomen, waarbij we rekening houden met de 1,5 meter afstand.

In verband met de maatregelen rondom Covid-19, vragen wij mensen om zich vooraf bij ons aan te melden via m.folkertsma@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

  • Marie de Jonge
    27 januari 2022 om 09:34

    Goed om te horen dat er nieuwe bomen worden aangeplant in dit natuurgebied. Ik kijk uit naar groei en ontwikkelingen van het bos. Daarnaast ben ik ook benieuwd naar de dieren die dit gebied gaat aantrekken. Hopelijk zien we hier in de toekomst veel vogels! https://www.noestbosbouw.nl/overijssel

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog