www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Denk mee over de ontwikkeling van de oostflank van Purmerend

27 oktober 2021 Staatsbosbeheer in Noord-Holland

Gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer willen samen met omwonenden, bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, ondernemers en woningzoekenden een visie maken voor de oostflank. De oostflank is het gebied ten oosten en zuiden van de stad en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Op dinsdag 9 november is de eerste meedenkavond.

Bijzondere samenwerking

Het is een bijzondere samenwerking van drie verschillende organisaties met verschillende belangen en doelstellingen. Maar de partijen hebben één gezamenlijke ambitie. En dat is om bij te dragen aan het realiseren van woningen en het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend. In een Startakkoord hebben de partijen op 27 oktober de samenwerking vastgelegd.

Participatie

Een belangrijk onderdeel van de visie oostflank is de inbreng uit de omgeving. Op de eerste meedenkavond kunnen de aanwezigen aangeven wat zij waarderen aan het gebied, wat zij missen maar ook welke wensen en zorgen zij hebben. De meedenkavond is de eerste in een reeks participatie bijeenkomsten en momenten. Meedenken kan zowel tijdens bijeenkomsten als digitaal. Wil jij meedenken over de ontwikkeling van de oostflank? Meld je aan via oostflankpurmerend.nl.

Waarom één visie

‘We maken één visie voor het gebied omdat er zoveel speelt in het gebied. Dat doen we als partijen echt samen. BPD is bijvoorbeeld eigenaar van de golfbaan en Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het Purmerbos. Door één visie te maken kijken we naar de combinatie wonen, natuur en recreatie. Doel daarbij is dat, ook bij en zelfs door woningbouw, de natuur vergroot en verbeterd wordt. Door alle ontwikkelingen in onze stad wordt natuur en recreatie steeds belangrijker en het Purmerbos is ons groene hart, dat verdient versterking.’ Aldus wethouder Thijs Kroese van de gemeente Purmerend.

Aantrekkelijk groen gebied

Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland ziet kansen om de natuur te versterken. ‘We willen aan de oostflank samen een aantrekkelijk groen gebied creëren, goed voor mens én dier.  Een groen netwerk dat vanuit de stad de verbinding vormt met het Purmerbos. Waardoor mensen worden gestimuleerd veel buiten te zijn om te spelen en te recreëren. Veilig bereikbaar via aantrekkelijke wandel- en fietspaden. Met het bos dat voor verkoeling zorgt op hete zomerse dagen en voldoende ruimte om regenwater op te slaan bij de steeds vaker voorkomende hoosbuien. ’

Martijn Hemmer van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is zeer enthousiast om samen met de partijen in de omgeving maar ook met de woningzoekenden aan de slag te gaan. ‘De verbinding met de natuur wordt duurzaam geborgd. Het groen begint al bij de voordeur van de nieuw te bouwen woningen in het gebied. Als basis voor een daadwerkelijk fijn leef-, woon- en vestigingsklimaat.’ In de oostflank komt een mix van woningen. Sociale huur, middeldure huur en koop en vrije sector woningen. De woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met duurzame, biobased materialen, zoals hout.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog