www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

De winter is (bijna) voorbij

10 april 2012 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Het is (bijna) zover. De temperatuur is in ieder geval weer aangenaam, het blad komt aan de bomen, de vogels nestelen weer, kortom lente!!!

Het betekent dat de eerste jonge ganzenpullen weer in groepen over de graslanden gaan, en de kiekendief en de zeearend straks weer volop voedsel hebben voor hun jongen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de vos, hoewel die het dit jaar mooi laat afweten in de burcht. Maar de zeearend is inventiever dan gedacht en heeft toch een nieuw nest gemaakt in hele korte tijd.

Terugkijkend op de winter heb ik er een goed gevoel bij. Een periode met kou en sneeuw, maar wel een mooie tijd. De dieren hebben, mede dankzij het sinds vorig jaar aangepaste beheer, een winter achter de rug waarbij er geen sprake van heftige situaties is geweest. Helaas zijn er incidenteel wel een paar dieren door het ijs gezakt. Dit was niet te voorkomen. Mede dankzij meldingen van het publiek is er snel gereageerd en kon erger een pasgeboren heckrundkalfworden voorkomen. Een deel hiervan kwam binnen via ons meldpunt via het bezoekerscentrum, en sommige via het nummer 144. Door de goede samenwerking kon steeds adequaat worden opgetreden.

een pasgeboren konikpaardOok zijn er weer verschillende veulens en heckrundkalveren geboren. Toevallig was mijn collega Tjibbe Hunink aanwezig bij de geboorte van een kalf. Hij maakte daarbij een fraaie foto van een dier van 10 minuten oud. Ik moet zeggen ik kan het dan niet laten om ook een foto van een pasgeboren veulen te laten zien.

In mijn volgende blog zal ik iets nader in gaan op de excursies voor het komend jaar, de openstelling van de bosgebieden en Volg de vos.

reageren

geef een reactie

 • R. van Bergen
  16 mei 2012 om 20:20

  Rien Balemans

  Dan heb je nog een taak beste. De gehele natuur is, als je dat maar wilt zien, één aaneenschakeling van dieren leed. Midas Dekker noemde dat ooit eens “Moedser Domina, is moeder natuur”. Daar waar mensen kans zien om dat relatieve leed, want dat hoort gewoon bij het leven

  (uitgezonderd de dieren kwelling in de Bioindustrie en de bontkwekerijen ( zijn nu gelukkig eindig ) en bij het ritueel sllachten en zeker nog wat menselijke aktiviteiten, bemoeienissen met dieren),

  ook nog eens te ondervangen wordt vaak, met de beste bedoelingen, nog meer leed toegebracht,

  Van elke polpulatie moeten er, bij gelijk blijvende ecologische omstandigheden, uiteindelijk evenveel volwassen individuen overblijven als er aan de basis van de soort in die omgeving stonden. Voor veel dieren betekent dat het sterven van pak weg 70 tot 90 % in het eerste levens jaar en jawel dat gaat meestal niet gepaard zonder lijden als er niet een predator vroegtijdig aan te pas komt, veel van die kadavers worden pas na hun lijdens dood door aaseters gevonden, in de OVP komt dat dus sporadich voor door ingrijpen van de mens.

  Alleen in de OVP valt het op, de dieren zijn wat groot en op de Veluwe valt het helemaal niet op want de dieren worden subiet weggehaald, ze hebben economische waarde en worden daarom aan hun eind geholpen, daar gaat ook regelmatig mis en dan wordt er ook, ongezien voor de wereld, gecrepeerd.
  Wellicht wil Nederland heleaal niet weten dat zo de natuur in elkaar steekt en ben jij één van die Nederlanders , en dan zijn wij het gewoon hardgrondig met elkaar oneens.

  Wat in de OVP gebeurt is “natuur” en als je daar niet tegen kunt dan is dat met argumenten niet te veranderen.

  Dan zijn jij en ik totaal tegengestelde natuurliefhebbers.
  Ik ben van mening dat in de OVP werkelijk dierenleed wordt voorkomen door zo goed en zo kwaad als dat kan de grote predatoren na te bootsen en kwa lijden waarschijnlijk zelfs met meer succes. Jij bent duidelijk van mening dat so wie so er dierenleed wordt toegebracht en maakt op mij de indruk dat je kennelijk doof “wilt” zijn voor de andere insteek.

  Dat is dan niet anders.

  Roelf

 • rien balemans
  1 mei 2012 om 21:54

  Balans van de afgelopen winter: 1500 dode dieren: 1200 afgeschoten !!! en 300 dieren na een vreselijk lijden helaas gestorven !!! Wanneer wordt er gestopt met dit gebeul ??
  Er is slechts één oplossing: Haal z.s.m. alle dieren (runderen) weg uit het gebied en laat de natuur
  zich op een natuurlijke manier ontwikkelen tot een nog mooier vogelgebied !!

  • R. van Bergen
   2 mei 2012 om 15:01

   Rien Baleman,

   “1500 dode dieren: 1200 afgeschoten ”

   Het zou mooi zijn als je, voor het noodzakelijke evenwicht wilt vermelden hoeveel vette gezonde dieren op de Veluwe zijn afgeschoten. Wellicht kun je ook nog een poging doen om er achter te komen hoeveeel dieren er zijn gecrepeerd omdat voor scharminkels ook op de Veluwe geen echte belangstelling is, alleen de WBE’s hebben absoluut geen belang bij publicatie daarvan. Wellicht. als je toch bezig bent, zou je kunnen achterhalen hoeveel dieren er ziek geschoten zijn, lang niet alle “grof” wild jagers zijn zulke pikeurs als ze vaak beweren, grootspraak is in die kringen gebruikelijk, een soort equivalent van het vissers latijn.

   Rien je zou me werkelijk een groot plezier doen als je dat zou kunnen achterhalen en dan natuurlijk hier ook even publiceert, dan is daarin mijn kennis ook weer een beetje vergroot.

   Roelf

  • rien balemans
   15 mei 2012 om 15:43

   Hoeveel vette dieren op de Veluwe zijn afgeschoten, weet ik niet, heb ik ook nergens gepubliceerd gezien. Natuurlijk is het mij bekend dat er elders in Nederland ook veel dierenleed plaats vindt, bovendien dat er elders ook onnodig leed wordt toegebracht aan dieren, wat strafbaar is en te weinig of helemaal niet gestraft wordt.
   Overigens meen ik vernomen te hebben dat we meer rechtelijke vervolgingen kunnen verwachten tegen het onnodig toebrengen van dierenleed.
   Daarom juist veroordeel ik het beleid in de OVP; het beleid van de overheid leidt m.i. tot controversen !!
   Overigens constateer ik te vaak dat vele deelnemers aan de discussies over het beleid in de OVP wel erg voorbijgaan aan het grootste probleem daar : HET DIERENLEED !!

 • gert slings
  13 april 2012 om 09:35

  Hans, ik hoop dat je ondertussen flink wat eelt op je ziel hebt gekregen.
  Ga rustig door met je fraaite blogs en bedenk maar dat braaksel een kort leven beschoren is.
  Gert

  • Dick Brulstra
   13 april 2012 om 10:18

   Je reactie zegt meer over jezelf en de OVP dan je denkt.
   Met “dorre doodsheid” sloeg je de spijker op de kop.

  • R. van Bergen
   13 april 2012 om 14:23

   Helaas is “selectieve” verontwaardiging gegarandeerd van langere duur.

   Ik sta vokomen achter de “verantwoording” die Hans in het volgende blog, ” De winter is (bijna) voorbij” geeft en heb daar nog enige, in mijn ogen nuttige, aanvullingen gegeven
   die de krokodillen tranen van de kritikasters die zich hier hebben gemeld: Tonny
   Lensink, Dicj Brulstra, Ener en Marinus wellicht in het juiste perspectief hebben geplaatst.

   Roelf

 • Marinus
  12 april 2012 om 19:44

  Ik vind het walgelijk dat je als boswachter met een goed gevoel op de winter met zoveel verhongerde dieren kunt terug kijken.
  Bij Staats (Wan) bosbeheer zijn het net de drie aapjes. We horen niks, we zien niks en we praten er niet over, want onze god Vera heeft het zo gewild.

 • Ener
  11 april 2012 om 16:10

  In de maanden december, januari,februari en maart zijn er 98 Heckrunderen gestorven, 304 Konikpaarden en 992 Edelherten. Van deze gestorven dieren is 86,4 % door afschot gedood. Bij de Konikpaarden en Heckrunderen wordt de natuurlijke sterfte voor een groot deel beinvloed door ongelukken met ijs, sneeuw en water. Bij de edelherten bedraagt het percentage afschot 90,5%. De gestorven dieren zijn voor het grootste deel dieren jonger dan 1 jaar

  Ach, niets aan de hand toch?

 • Dick Brulstra
  11 april 2012 om 12:22

  Wat een merkwaardige tegenstelling bij SBB: De dieren worden “volledig aan de natuur overgelaten”. Ze mogen “uitvallen” dat is een mooi woord voor verhongeren en de natuurlijke processen mogen hun gang gaan. Maar als er 1 dier door het ijs zakt, en snel aan zijn einde zou komen i.p.v. twee maanden creperen, dan moet er snel ingegrepen worden!!??!!
  Wanneer gaat onze geliefde dierenpolitie nu eens ingrijpen bij deze massaslachting??? Een experiment is het al jaren niet meer!
  Waarom wordt al het dode hout bij de Praambult opgeruimd? Dat is toch ook “natuur”?
  Of mogen de dagjesmensen niet zien dat die leuke beestjes van ellende ook de bast van de boom hebben moeten eten om daardoor, uiteindelijk gruwzaam te overlijden?

 • Arnold
  11 april 2012 om 09:53

  Helaas gaat deze dierenmishandeling door. Die beesten hebben niets te vreten.
  Vreselijk dit!

 • Tonny Lenselink
  10 april 2012 om 22:07

  Hallo Hans
  Mooie woorden in dit Blog maar zijn 1400 gesneuvelde dieren deze winter niet te veel om er een goed gevoel bij te hebben?

  • Dick Brulstra
   11 april 2012 om 12:26

   Ik heb al een hele tijd een slecht gevoel als ik over de “Savanne der slachtingen” kijk.

 • Gert Slings
  10 april 2012 om 16:29

  Mooie blog: inderdaad de langbegeerde lente is aangebroken. We hebben een paar prachtige foto’s van de spindotterbloem temidden van dorre doodsheid.
  Ik weet alleen niet hoe ik die hier kan uploaden.
  Hart groet,
  Ans en Gert Slings

 • Hans van de Winkel
  10 april 2012 om 16:23

  Ik bezocht op 8 april 2012 de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen.
  Bij de Lepelaarplassen zag ik de kolonie broedende blauwe reigers en aalscholvers en verder een grote zilverreiger, wintertaling,wilde eend,kuifeend,tafeleend, dodaard,grauwe gans,vlaamse gaai en een merel. Ook veel stekelbaarsjes in de beek langs het fietspad.
  Tijdens de excursie van Staatsbosbeheer zag ik Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen. Vanuit uitkijkhut “De Zeearend” zag ik eveneens Edelherten en een vos.
  Het is een uniek gebied waar de natuur nog echt natuur is. Ik ga zeker terug in mei / juni.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog