www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Waar komt die vogelrijkdom toch vandaan?

6 september 2012 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Dinsdag verscheen het rapport van het bureau Altenburg & Wymenga. Al tijden wordt er gevraagd hoe het staat met de ontwikkeling van het vogelleven in de Oostvaardersplassen. Elk jaar worden er inventarisaties gedaan in de Oostvaardersplassen. Deze zijn in de tijd van de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders vrijwel elk jaar verschenen in een rapport. Vanaf het moment dat de Oostvaardersplassen overgingen naar Staatsbosbeheer is er, wat betreft de vogels, een jaarlijkse inventarisatie verricht. Deze werd in een vijfjarig rapport samengevat. Eerder verscheen een rapport over de vogels in het z.g. “buitenkaadse” (droge deel) gebied, nu een rapport over de periode van 2005 – 2011 over het “binnenkaadse” (moeras)gebied.

Het voert nu veel te ver, om via dit blog uiteen te zetten wat de uitkomst van deze rapportage is. Daarom is hieronder een link te vinden naar de website van Staatsbosbeheer, waar een nieuwsbericht staat en het pdf bestand van dit rapport te vinden is.

We nemen de uitkomsten van deze rapportage in ieder geval mee bij de opstelling van het beheerplan voor Natura 2000 voor de Oostvaardersplassen, later dit jaar.

Voor ik het vergeet, er zijn maar liefst al 30 aanmeldingen voor onze webexcursie later dit jaar. Hij gaat dus in ieder geval door!

Groet,
Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • R. van Bergen
  11 september 2012 om 16:59

  Helaas zowel Martijn als Joos.

  Wellicht kan het tot jullie doordringen dat jullie het vooral over je zelf hebben.

  Jullie fantasie en vooroordelen blijken goed te zijn voor alleen maar uitspraken over zaken die ik hier niet eens, en overigens niet op dit blog of elders op het Internet, heb geuit, maar die volledig uit jullie zieke geesten moeten zijn ontsproten.

  Ik ga er van uit dat de fatsoenlijke lezers hier begrijpen dat ik op deze werkelijk ondermaatse en niet ter zake doende vuilspuiterij niet verder in ga. De heren staan zelf garant voor hun miserabele kwaliteiten.

  Roelf

 • R. van Bergen
  11 september 2012 om 10:37

  Weer een niet ter zakde doende reactie Martijn.

  Ik reageer op Rien Baleman betreffende zijn off topic gedram over het zogenaamde dierenleed dat in de OVP aan de orde zou zijn, terwijl hij weigert om zelfs maar even na te denken over de toestand op de Veluwe.

  Dat Rob Bijlsma in het verleden zijn kritische opmerkigen heeft geplaatst is mij volkomen bekend, zoals je ook in ons vorige dispuut hier zou kunnen hebben opgemerkt. Ook in zijn boek “Mijn roofvogels” weidt Rob daar nog eens over uit.

  Overigens werkte Rob ook toen in opdracht voor “bureau Altenburg & Wymenga”, waarbij hij in zijn boek beweert dat door zijn aanvaring met SBB dit bureau geen opdrachten meer zou hebben gekregen, dat lijkt nu dus niet juist te zijn.

  Natuurlijk kun je, afhankelijk van je insteek, kritische opmerkingen plaatsen bij de conclusies van dat rapport, zoals dat bij elk rapport mogelijk is. Een eventueel benodigde discussie is haast altijd zinvol.

  Of jouw bewering aangaande Vera klopt kan ik zo niet nagaan, maar in het rapport wordt wel gewach gemaakt betreffende het realiseren van meer dinamiek en wat zou daar op tegen zijn?

  Ik deel jouw insteek van het vooral naar bijzonderheden kijken, om zo kennelijk menen te kunnen vaststellen of een gebied ecologisch gezond is, absoluut niet, in mijn visie is dat pure kortzichtigheid die bij veel vogelspotters lijkt voor te komen, het oververtegenwoordigd zijn van vooral bijzonderheden op waarneming.nl is daarvoor in mijn ogen tekenend. Kortom je verwijzing naar de Blauwe Kiekendief ( ik verafschuw dat korten van namen vooral door mensen die zich, wegens hun zelf aangemeten deskundigheid, daarmee willen manifesteren als mensen die niet tegengesproken “mogen” worden en jij hebt bewezen dat je tot die soort behoort) zegt dus niets over wat je onder vogelrijkdom kunt verstaan, stel dat die kiekendief de enige was dan was er zeker van vogelrijkdom geen sprake, maar vooral van armoede en was die kiekendief alleen wel een heel grote bijzonderheid en ook de volgende jaren, wegens gebrek aan prooi, ook niet meer te zien.

  Samenvattend Martijn, je haalt er, zoals gewoonlijk weer van alles bij en je dicht mij inhoud toe die je op dit blog niet kunt vinden. Ik houd me aan het rapport van “. bureau Altenburg & Wymenga” en citeer, evenals Breeveld, de conclusies van dat rapport over een grote vogelrijkdom . Waarbij nogmaals opgemerkt, er vast wel enige critische noten gekraakt kunnen worden. Maar het simpelweg verwijzen naar de Blauwe Kiekendief is echt ver onder de maat.

  Roelf

  • Martijn de Jonge
   11 september 2012 om 13:40

   Beste Roelf, je weet waarschijnlijk niet eens dat de OVP in 2 inventarisatie- zones verdeeld zijn en dat dit rapport maar één zone behelst. Dat is de natte zone die door Altenburg& Wymenga is geïnventariseerd. Het begraasde gedeelte (2.000 hectare) wordt na Bijlsma’s laatste inventarisatie niet meer door dit bureau gedaan maar door SOVON. Dat rapport is er nog helemaal niet. Overigens staat het scheppen van meer dynamiek door de mens in scherpe tegenstelling met de oorspronkelijke Frans Vera-mantra dat in de Oostvaardersoplassen de nattuur helemaal zijn eigen gang gaat. Als je alles omdraait wat jij roeptoetert kom je in de buurt van de realiteit. Dat dan weer wel!

   Groet, Martijn.

  • Joos Balemans
   11 september 2012 om 16:51

   Het lijkt me verstandig de hersenen van Roelf niet verder te vermoeien; hij heeft reeds moeite met lezen en te begrijpen wat er geschreven wordt en waar het uiteindelijk over gaat; ja Roelf: over de OVP !!

 • Martijn de Jonge
  10 september 2012 om 14:26

  Opmerkelijk dat geen van usual suspects door heeft dat het hier om een deelrapport gaat, namelijk de natte zone van de Oostvaardersplassen die zo’n 3.600 hectare omvat. Het andere deel, wordt aangeduid als niet bekaadde zone en omvat circa 2.000 hectaren. Hier werd in 2007 door Rob Bijlsma geconstateerd dat bijna alle broedvogels terugliepen of zelfs verdwenen door de grote graasdruk. Dit gebied, ook bekend als Nederlands Serengeti, werd dit voorjaar door SOVON geïnventariseerd en die resultaten zijn nog niet gepubliceerd.

  @ Roelf: zoals gewoonlijk niet gehinderd door enige kennis van zaken draaf je verder als een blinde Heckstier. Zelfs Frans Vera heeft inmiddels toegegeven dat de natuur in de OVP dynamiek nodig heeft die door de mens moet worden veroorzaakt.
  En die vogelrijkdom zou ik nog maar eens nachecken, voorbeeldje: Blauwe kiek, één paar met geen enkel uitgevlogen jong.

  Groet, Martijn

 • R. van Bergen
  8 september 2012 om 10:37

  Rien Baleman

  “Ach die van Bergen. Mijn reactie gaat over de OVP op de site van de OVP.”

  Selectief wegkijken en daarbij focussen op een project waarbij, hoewel jagers onwelgevallig, nu juist de natuur zijn gang kan gaan en onnodig dierenleed ook nog eens wordt voorkomen ( hetwelk door het jagersvolk en Rien Baleman natuurlijk wordt ontkend) is duidelijk jouw kijk op de natuur, dat is eerder gebleken.

  Overigens reageer je volkomen Off Topic, dat was namelijk de “verbazingwekkende vogelrijkdom” van de OVP. Dus nu met dat verwijt komen dat ik kennelijk off topic zou reageren omdat ik je nog even herinner aan je duiken bij de vorige discussie die wel degelijk ging over dat wat je nu “Off Topic” ten berde meent te moeten brengen, is wel heel vreemd.

  Roelf

  • Rien Balemans
   8 september 2012 om 22:37

   Je bent een vreemde vogel, ja jij Roelf.
   s.v.p. geen commentaar meer ! Ik lees het toch niet meer !

  • R. van Bergen
   10 september 2012 om 12:48

   Een volkomen te verwachten reactie. Van iemand die kennelijk “een geloof” heeft dat jacht heet.

   Roelf

 • R. van Bergen
  7 september 2012 om 13:50

  Waar komt die vogelrijkdom toch vandaan

  Goede vraag.

  Dat kan natuurlijk niet, als ik me liet leiden door de “jagers opvoeding” die iik ooit kreeg.

  Dit soort rijkdom is onmogelijk bij het de Vos ongebreideld zijn gang laten gaan. En dan al die “vertrappende” beesten.

  Maar ik denk dat hier de, door Jagers zo gevreesde, werkelijkheid wordt gezien. Blijf er met je moordenaars poten vanaf en er gebeurt een wonder.

  Roelf

 • Rien Balemans
  6 september 2012 om 17:43

  Zolang jullie het vreselijke dierenleed, vooral tijdens de winter, niet rigoreus aanpakken heb ik absoluut geen behoefte aan al die romantische verhaaltjes !
  Eerst al die afgezette en in gevangenschap lijdende runderen uit het gebied halen en terug de vrijheid in, waardoor het ernstige leed en de onnodige slachtpraktijken ophouden. Daarna weer echt genieten van het aangelegde natuurgebied met prachtige vogels. Dus: Verantwoordelijken: Stop het dierenleed !!! Houdt op met de strafbare praktijken !!!

  • R. van Bergen
   7 september 2012 om 13:46

   Ach die Rien toch.

   Kennelijk nog steeds niet opgemerkt dat op de Veluwe, maar dan in het geniep, het zelfde aantal beesten, maar dan wel gezonde en levenskrachtige, want die hebben waarde voor de menselijke consumptie, met het geweer om zeep worden geholpen.

   In de OVP wordt geen ernstig lijden van de populatie door de beheerder getolereerd en pas dan komt het geweer er aan te pas en dat wordt ook nog eens scherp gemonitord door een internationale commissie van erkende deskundigen onder voorzitterschap van Gabor. Kom daar maar eens om op de Veluwe. Verder is er absoluut geen sprake van enige “strafbare”praktijk. Dat kan natuurlijk best zo zijn in jouw “subjectieve” beleving.

   Roelf

  • Rien Balemans
   7 september 2012 om 14:42

   Ach die van Bergen. Mijn reactie gaat over de OVP op de site van de OVP.
   Van Bergen schrijft over onacceptabele praktijken op De Veluwe; is een ander onderwerp !!
   Ja van Bergen: Het onnodig aanrichten van dierenleed is nog immer strafbaar, en dat moet m.i. ook blijven. Dit is niet mijn “beleving”; dit is gewoon wetgeving !

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog