www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Meldpunt Oostvaardersplassen nog steeds actief

16 januari 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Gedurende het hele jaar kunnen bezoekers van de Oostvaardersplassen die een melding willen doen hiervoor terecht bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk, of bij de boswachter. Juist in de winterperiode als de omstandigheden voor dieren minder beginnen te worden en dieren kunnen verzwakken is de boswachter van Staatsbosbeheer extra alert en aanwezig tijdens de dagelijkse surveillancerondes. In het geval dat de boswachter constateert dat een dier de winterperiode niet zal doorkomen, of om een andere reden hulp nodig heeft, grijpt hij in. De vele bezoekers in het gebied zien soms situaties die ze willen delen met de boswachter. Daarom heeft Staatsbosbeheer in het verleden jaar een telefonisch meldpunt geopend.

Nood
Ook deze winter blijft dit telefoonnummer bereikbaar. Op het moment dat iemand constateert dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet, bijvoorbeeld een dier in acute nood, dan kan men bellen met het Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Via het Buitencentrum kan dan de boswachter op de hoogte worden gesteld van de waarneming. Hij zal dan indien noodzakelijk ter plaatse gaan en de nodige actie ondernemen.

Buiten de openingstijden van het Buitencentrum kan men via het antwoordapparaat doorverbonden worden met de dienstdoende boswachter. Ook daar kan men dan de melding doen, en gaat de boswachter indien noodzakelijk te plaatse.

Niet acuut, wel melden
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat indien een melding tot kantooruren kan wachten, dit ook bij voorkeur gedaan wordt. Acute situaties kunnen natuurlijk direct gemeld worden. Niet acute meldingen kunnen het best gedaan worden via de email, en wel op: Oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl

Voor overige informatie bel 0320-254585, optie 1. Voor meldingen bel 0320-254585, optie 3.

Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog