www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Feiten en fabels over de Oostvaardersplassen

2 februari 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

De laatste tijd krijg ik veel vragen over berichten die op weblogs of social media zijn geplaatst. Daar zitten een hoop berichten tussen die echt niet kloppen. Ik licht er een paar toe.

Dubbele staarten en afwijkende hoeven?
Laatst ging er het gerucht dat de paarden in de Oostvaardersplassen dubbele staarten hebben. Dat klopt niet. Ik heb de mening van een dierenarts gevraagd. Hij heeft de bewuste foto bekeken en zegt dat het erg lijkt op een dermoidcyste. Dit wordt ook wel een cysteus teratoom genoemd: een stuk weefsel dat afwijkt van de plek waar het normaal zit. Dit kan aangeboren zijn maar ook verworven. Verworven betekent dat door een trauma, bijvoorbeeld een trap van een ander paard, weefsel van de staart in een open wond op de linkerbil terecht kwam en daar is vastgegroeid. Dit is minder waarschijnlijk doordat de contour van de plek mooi rond en regelmatig is. Het is dus geen staart maar slechts een plek met haarwortels zoals die op de staart of in de manen aanwezig is. De plek ontstaat traag, bestaat uit volwassen weefsel en is haast altijd goedaardig van aard. Soms kan het op erg vervelende plaatsen (ogen, ovaria of ruggemerg) zitten. Hier dus niet. Het bewuste paard heeft hier nu en in de toekomst geen hinder van, omdat het slechts een klein afwijkend stukje huid is met daaruit erg lange haren.
Een ander gerucht ging over de hoeven van de paarden in de Oostvaardersplassen. De dierenartsen die in het gebied zijn geweest, hebben geen afwijkingen aan de hoeven geconstateerd. Dat ze geen gepoetste hoeven hebben, lijkt me logisch.

Dierenwelzijn
De dieren in de Oostvaardersplassen worden vaak bekeken, door allerlei deskundigen. Ook in de internationale commissies die zich gebogen hebben over de grote zoogdieren van de Oostvaardersplassen zaten experts op het vlak van dierenwelzijn. Er komen zelfs internationale experts kijken naar de verhoudingen tussen de paarden binnen een kudde. De dieren vertonen natuurlijk gedrag, dat is door deskundigen vastgesteld. En ook een fotograaf van National Geographic was onder de indruk: “De paarden zitten werkelijk vol levenslust, meer dan enig ander paard dan ik in mijn leven ben tegengekomen.”

Vroeg reactief beheer
Er wordt nogal eens gedacht dat er geen beheer is van de dieren in de  Oostvaardersplassen. In de film De Nieuwe Wildernis is dat inderdaad niet te zien. Dat is een keuze van de filmmakers: zij mochten alles filmen, ook wat beheer betreft.
Er is in de Oostvaardersplassen voor gekozen het ritme van de natuur te volgen, maar er is wel degelijk sprake van beheer van de in het wild levende dieren. Het individuele welzijn van het dier is daarbij uitgangspunt. Het zogenaamde ‘vroeg reactief beheer‘ houdt in dat als de natuur aangeeft dat een dier niet verder kan leven, het door boswachters wordt afgeschoten. Dat gebeurt volgens een nauwkeurig uitgewerkt protocol, waarbij wordt gekeken naar de conditie van het dier, het gedrag en de weers- en terreinomstandigheden.
Met mijn collega’s ben ik 7 dagen per week in het uitgestrekte natuurgebied om de wilde dieren die er leven in de gaten te houden. We grijpen dus in waar nodig en dat is dus wat anders dan ‘proactief beheer’ waarbij preventief een gedeelte van een populatie wordt geschoten. Natuurlijke processen zijn in de Oostvaardersplassen leidend, maar als beheerder nemen we onze verantwoordelijkheid en zorg. We helpen dus ook een dier als het bijvoorbeeld vastzit in de modder!

Natuurlijkheid van het gebied
Er wordt ook nogal eens gezegd dat we actief moeten ingrijpen in de grootte van de kuddes omdat er een hek om het gebied staat. Het hek doet er niet toe. De dieren passen zich aan het gebied aan, dat is overal zo in de natuur. Ieder gebied kent een grens, soms een natuurlijke grens, soms een grens die door mensen is gemaakt of bedacht. Zo mogen wilde zwijnen van ons mensen in bepaalde gebieden voorkomen, daarbuiten worden ze geschoten. Dieren in de natuur gebruiken in de winter hun vetvoorraad, die ze in de zomermaanden aanleggen in de tijden van overvloed. Het verbruiken van die vetvoorraad is absoluut geen lijden. Het vet is er juist voor om te gebruiken, dat is een natuurlijk proces. Dat gebeurt overal in de natuur. Als het vet op is, grijpt Staatsbosbeheer in volgens een vast protocol om mogelijk lijden te voorkomen.

Sterfte
In de natuur gaat jaarlijks 25 tot 30% van de dieren dood. Dat is de selectie van moeder natuur: de sterken overleven. Ook in gebieden met proactief beheer (jacht) sterven dieren en vaak hogere percentages dan zonder jacht.
In de Oostvaardersplassen is sprake van vroeg reactief beheer: van de dieren waarvan duidelijk te zien is dat ze niet gaan overleven wordt 90% geschoten. Dat gebeurt het hele jaar door en niet alleen op het einde van de winter. Daarnaast sterft 10% van de dieren een natuurlijke dood.

Film De Nieuwe Wildernis
De filmmakers van De Nieuwe Wildernis laten zeker niet alleen de mooie momenten zien in de film. Er is gefilmd in alle 4 seizoenen. Niet alleen de mooie momenten in het voorjaar en de zomer zijn in beeld gebracht. Maar ook de rauwe werkelijkheid van de winter is te zien, waarin de natuur selecteert welk dier overleeft en welk dier niet. En er zijn in de film diverse dode dieren te zien. De film toont de kringloop van het leven: alles heeft met elkaar te maken en dood betekent leven voor andere dieren.

Bijvoeren
Bijvoeren lijkt diervriendelijk, maar dat is het totaal niet. Het bijvoeren van wilde dieren helpt hen niet. Het voer komt door het natuurlijk kuddegedrag niet bij de zwakste dieren terecht, omdat die lager in de rangorde van de kudde staan. Bijvoeren maakt wilde dieren vruchtbaar in een tijd dat het niet gunstig voor hen is en ze krijgen jongen op een ongunstig moment om die jongen groot te brengen. Er zit geen natuurlijke rem meer op de groei van de populatie, dus er komen meer dieren, en dat betekent nog meer bijvoeren en je zit in een vicieuze cirkel.

Vragen?
Blijf vooral vragen stellen en geloof niet zomaar wat er gezegd wordt. Vragen zijn altijd welkom! En als ik het niet weet, gaan we op zoek naar het antwoord.

Met vriendelijke groet,
Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • Hope
  5 februari 2014 om 10:21

  Ik moet zeggen dat ik in het verhaal met DHR. Dijkshoorn mee ga, ik hoor ongelofelijk veel vooroordelen m.b.t ‘Jagend’ Nederland, en iedere burger die zijn bedenkingen heeft tegen het huidige beleid van OVP, en die hun onvrede daarover willen uiten en een tegenstander zijn van dierenleed, tegen een muur aan lopen, omdat ZE denken dat ook zij een onderdeel zijn van… Ik vind dat bijzonder triest, omdat op geen enkele normale manier een opening gevonden kan worden naar oplossingen en communicatie…uiteindelijk blijft het zoals ik eerder heb gezegd, een ‘Ego’ probleem…

  En het is trouwens niet Anti-Oostvaardersplassen, maar Anti-dierenleed….

 • N.Dijkshoorn
  5 februari 2014 om 09:43

  N.a.v. Sylivia de L-J, 5 februari 2014 3.05 uur.

  Beste Sylvia,
  Je schrijft “doch de Ovpl is nooit als natuurgebied ontworpen” en “Het was de bedoeling daar een industriegebied te vormen”.

  Het is juist dat 40 jaar geleden de inrichters van Flevoland de gedachte hadden tussen Lelystad en Almere een groot industriegebied aan te leggen langs de snelweg tussen het noorden van het land en Amsterdam. Maar zo hebben er vroeger allerlei bestemmingen op plankaarten gestaan, die niet echt realistisch waren. Wanneer deze gronden niet de bestemming “natuur” hadden gekregen, hadden hier nu waarschijnlijk uitgestrekte landbouwgebieden gelegen.

  Het is toch wel heel bijzonder dat de inrichters van Flevoland het destijds toch maar voor elkaar hebben gekregen om in Flevoland zo’n grote oppervlakte te bestemmen als natuurgebied en bos. Niet alleen de Oostvaardersplassen, maar ook natuurgebieden als de Lepelaarplassen, De Harderbroek, De Burchtkamp, Het Wilgenreservaat en nog vele andere kleinere natuurterreinen en bosgebieden.

  Dat de Oostvaardersplassen er nu liggen is toch geheel te danken aan de biologen en andere wetenschappers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Als zij de directie niet van het belang van het gebied hadden kunnen overtuigen, was er hier nooit sprake geweest van een natuurgebied.

  Het is kantje boord geweest. Ik kan je een dia laten zien van een dragline, die bezig was om de ontwateringstocht naar dit laag gelegen gedeelte van Flevoland te graven. Als deze niet was teruggeroepen, zou binnen enkele dagen het laagste gedeelte zijn bereikt en waren de plassen drooggevallen. En dan zouden die delen binnen enkele jaren volledig met riet en wilgen zijn dichtgegroeid.

  Dat de Oostvaardersplassen niet zijn ingericht, is een fabeltje. In de jaren zeventig en tachtig is er heel veel inrichtingswerk verzet in de Oostvaardersplassen. Na het besluit het te bestemmen als natuurgebied is er zo snel mogelijk een provisorische kade rond het gebied gelegd. Dit om het als nog droogvallen te voorkomen. Deze kade is de daaropvolgende jaren verder versterkt. Ook zijn er pompinstallaties en wateraflaatvoorzieningen gebouwd. Vervolgens zijn er felle discussies geweest over de uitbreiding van het moeras met een droge zone. Die is er gekomen. Weliswaar ten koste van enkele andere natuurterreinen in Flevoland. In die droge zone is meer dan 1000 ha met gras ingezaaid!! Als dat niet was gebeurd, zouden de grote grasvlaktes er niet in de huidige vorm liggen.

  Ook de introductie van Heckrunderen, koniks en edelherten is feitelijk een vorm van beheer. Aanvankelijk werden de graslanden in het droge gebied gemaaid en ’s zomers begraasd met koeien en paarden van boeren. In de tachtiger jaren is gekozen voor jaarrondbegrazing en zijn er de Heckrunderen, koniks en edelherten gekomen: als “natuurlijke maaimachines”.
  Sommigen denken dat deze grote grazers een puur natuurlijke situatie hebben gecreëerd, maar dat is een fabel. Je denkt toch niet dat de natuur er heel vroeger zo uit heeft gezien? Met deze aantallen koeien, paarden en herten!?

  Aan het eind van je reactie deel je een sneer uit naar de mensen die zich druk maken om het welzijn van de grote grazers, maar toch de “grote grazers-vleesmaaltijd” nuttigen. Je probeert hen er op te wijzen dat ze zich meer druk moeten maken over de wantoestanden in de bio-industrie. Maar daar gaat het hier niet over!! Dit is een bekende tactiek om te proberen de tegenstanders van het huidige beheer van de grote grazers de mond te snoeren. Veel van deze mensen zullen zich ook tegen de wantoestanden in de bio-industrie verzetten.

  Waar het nu om gaat is het voorkomen van dierenleed bij de grote grazers!!

  vr.gr.
  Nico

  • Sylvia de L-J
   5 februari 2014 om 12:02

   Beste Nico 9:43 uur
   Mijn dank voor je reactie. Het is idd heel bijzonder dat Flevoland , ondanks alle protesten zo vele prachtige natuurgebieden heeft weten te creeeren . En nee ik denk echt niet dat DE natuur er vroeger zo heeft uitgezien. als nu bij de OVP. Ik weet wel dat het gebied een enorme natuurpower moet hebben ,anders zouden er nooit zovele diersoorten dagelijks al jaar in jaar uit daar kunnen leven. Wat de OVP betrefd was er allereerst de uitstraling van de kracht van de natuur waardoor idd biologen en wetenschappers er voor gezorgd hebben dat de OVP een feit werd. Inrichtingswerk daarna was gewoon nodig, sowieso vanwege de omliggende omgeving en natuurlijk omdat men toendertijd echt nog niet de inzichten had van deze tijd. Puur’ natuurlijke situaties zijn in Nederland met dit oppervlak bijna niet meer mogelijk. Er staan toch overal hekken en begrenzingen e.d. . En welke organisatie wil opdraaien voor de kosten welke door onze maatschappij geclaimd gaan worden, als er opeens een paar ‘lieve’ ;> goed doorvoede Heckrunderen de snelweg oversteken? Daarom moet ook iedere beherende organisatie roeien met de riemen welke ze hebben en bij voorkeur gebieden aan elkaar verbinden . Dit zodat gebieden in allerlei opzichten voordelen hebben van de daarbij voortkomende wisselwerkingen. SBB heeft altijd gewerkt jarenlang aan de eventuele verbinding ri. Horsterwold enz. Zoals u weet stak de politiek daar een behoorlijke stok’ voor. Toch hoop ik dat die verbinding nog eens gerealiseerd gaat worden.

   En ja die sneer is van harte gedaan, omdat ik veel te veel mensen ken/tegen kom, die menen te kunnen oordelen, als zogenaamde’ deskundige over de OVP als gebied, vanuit een vrijetijdsemotie welke vnl. de grote grazers betreft. Alsof grote grazers in megastallen e.d., (,waar ook menige anti-grotegrazersbeleid-protesteerders zijn/haar dagelijkse vleesprodukten van eet) welke nog nooit geen grassprietje gevoeld/gegeten hebben, minderwaardigere dieren zijn.
   In plaats van te protesteren tegen het grotegrazersbeleid van de OVP, kunnen mensen welke het niet eens zijn met het gevoerde SBB-beleid een geldinzamelactie houden, Mogelijk kan dan die OVP-uitbreiding eindelijk misschien eens betaald worden.
   Dat noem ik positief actie voeren voor de OVP en hart hebben voor de natuur

   In elk’ natuur/bosgebied lopen hongerende dieren NA de winter. Een geheel natuurlijk gevolg van ons klimaat. En dus is het m.i. te kort door de bocht om alleen de OVP voortdurend als referentiekader te gebruiken.

   Een prettige dag verder
   Sylvia de L-J

 • Rikken
  4 februari 2014 om 23:28

  Hans, allereerst mijn waardering voor het in stand houden van dit blog. Ondanks dat ik het wat beheer betreft niet vaak met je eens ben is dit denk ik wel een mogelijkheid om elkaar, en iedereen die wel leest maar niet reageert, scherp te houden.
  Wat het bijvoeren betreft ben ik het helemaal met je eens. Deze winter is ook nog eens zeer zacht waardoor de sterfte tot nu toe mee valt. toch heb ik nog een paar vragen.
  SBB spreekt in publicaties over; ‘De Nieuwe Wildernis’, ‘wilde dieren’, ‘niet ingrijpen in de dynamiek van het gebied’ en ‘de natuur zijn gang laten gaan’?
  Terwijl je in dit blog de volgende zinnen uitspreekt;
  “Er wordt nogal eens gedacht dat er geen beheer is van de dieren in de Oostvaardersplassen…….makers: zij mochten alles filmen, ook wat beheer betreft. ………., maar er is wel degelijk sprake van beheer van de in het wild levende dieren”
  “Natuurlijke processen zijn in de Oostvaardersplassen leidend, maar als beheerder nemen we onze verantwoordelijkheid en zorg. We helpen dus ook een dier als het bijvoorbeeld vastzit in de modder!”
  Op de site van SBB is verder te vinden:
  -“wellicht heeft het moeras binnen enkele jaren een ‘reset’ nodig”
  -De grazers zijn in 1984 uitgezet.
  -Het waterpeil wordt beheerd dm van aanleg van dijken en dijkjes.
  -Poelen worden gegraven en eilandjes of juist dammetjes aangelegd..
  -Gebieden worden geopend en gesloten voor bepaalde groepen dieren.
  -Schuilwallen worden aangelegd met houtmateriaal van buiten de OVP.
  -Gebieden worden afgezet om jonge aanplant de kans te geven bos voor de toekomst te worden.

  SBB geeft dus duidelijk aan dat het een volledig beheerd gebied is. Op zich is daar niets mis mee. Ik denk dat SBB door velen serieuzer zou worden genomen als zij de ‘wildernis fabel’ ( die het in de publieke opinie overigens goed doet) niet langer uitdraagt.
  Mijn concrete vragen:
  1
  -Is het benoemen van de OVP als wildernis / natuur zonder menselijk ingrijpen, een puur publicitaire kwestie of is dit wat SBB werkelijk voorstaat maar wordt beheer afgedwongen.
  2
  -Is de OVP een gebied waar SBB wil, kan en mag experimenteren met de effecten van menselijk ingrijpen in de natuur of hebben de ingrepen een andere reden? (aantrekkelijkheid bezoekers, subsidie, overtuiging dat de mens het beter / mooier kan dan de natuur, loonbedrijven van werk voorzien, ……)
  3
  -De door SBB genoemde term ‘vroeg reactief beheer’ geeft aan dat er ook zoiets als ‘normaal’ of ‘laat reactief beheer’ bestaat.
  Kunt u mij het verschil uitleggen ( dit is geen sarcasme, ik weet het oprecht niet) tussen ‘vroeg reactief beheer’ en ‘normaal’ of ‘laat reactief’ beheer.

  Ik hoop op snel antwoord op mijn vragen. Gezien de vele reacties snap ik dat het even tijd kost, maar ik hoop toch dat u er tijd aan wil besteden.

  Wellicht ten overvloede: Roelf, dit zijn vragen aan Hans, en ik hoop dus ook op een antwoord van HEM.

  Met vriendelijke groet,
  J. Rikken

  • Boswachter Hans Breeveld
   7 februari 2014 om 18:48

   Beste J. Rikken,

   ik heb eerder gezegd graag inhoudelijke vragen te beantwoorden. Dit zijn goede, inhoudelijke vragen waarop ik dan ook graag zelf antwoord. Wel nu, bij deze:

   1 het begrip wildernis moet meer gezien worden als een kapstok, gewoon een begrip dat door iedereen op zijn eigen manier kan worden vertaald. Voor de ene is wildernis groots, weids en met grote dieren, een ander vind een stadspark waar bomen en struiken dicht op elkaar staan, en je de weg kwijt raakt ook wildernis. In feite is alles er tussen in ook wildernis zolang dat bij de perceptie van de persoon past. Het heeft dus niets met beheer te maken, maar is een begrip wat kan dienen om meer duidelijkheid te geven over natuur. Het is dus ook niet iets wat wordt nagestreefd.

   2 In de Oostvaardersplassen wordt niet geëxperimenteerd. Wel wordt er, binnen vastgestelde kaders, ruimte gegeven aan wat de natuur op eigen kracht kan laten ontstaan. Natuurlijke processen hebben voorrang, boven ingrijpen. Dit betekent niet dat wij indien bijvoorbeeld het welzijn van dieren het vraagt niet ingrijpen. In het kort komt het neer op beheren en niet op beheersen. Dus volgen en waarnemen maar niet sturen, mits zoals gezegd, het welzijn van dieren er aanleiding voor geeft. Hier zit geen financiële drijfveer achter.

   3 Het woord normaal impliceert dat er een bepaalde norm is waarlangs men iets doet. Iets dus wat door mensen is ingesteld, en wordt gestuurd. Bij het beheer van de Oostvaardersplassen liggen de criteria waar langs beheerd wordt besloten binnen het managmentplan. Bij andere gebieden kan de norm dus anders liggen. Je zou dus kunnen stellen dat voor de Oostvaardersplassen hierin de norm voor het beheer is vastgelegd. Wij hanteren als norm het z.g. “vroeg reactief”beheer. In het kort betekent dit, dat wij de natuur laten aangeven of een dier al dan niet voor afschot in aanmerking komt. Dit betekent dat wij geen populatiebeheer voeren aan de hand van vastgestelde cijfers, maar dat wij elk dier individueel beoordelen en aan de hand van het door ICMO2 vastgestelde protocol (de norm) al dan niet tot afschot overgaan. Wij reageren (reactief) dus op de combinatie dier, omgevingsfactoren (voedsel, wind, conditie, de weersverwachting) en alle andere overige factoren die van invloed zijn op de vooruitzichten van het dier alvorens tot afschot over te gaan. In het verleden, vóór ICMO2, werd ook gekeken naar het individuele dier, maar werd langer gewacht met afschot. Pas als het vrijwel zeker was dat een dier “door” zijn conditie was gegaan werd ingegrepen. Nu wordt al veel eerder in de tijd (vroeg) beoordeeld wat de levens verwachting van een dier is. Dit kan betekenen dat een dier in conditie 2 in januari (waarbij sneeuw, ijs, kou e.d nog in het verschiet liggen) wordt geschoten, terwijl een dier in dezelfde conditie eind maart met als weersverwachting hogere temperatuur, gras groei niet geschoten wordt, gewoon omdat een dier in het 1e geval weinig kansen meer heeft, maar voor een dier in het 2e geval de lente weer aanbreekt en het dier blijkbaar een sterk dier is dat het komend jaar goed in kan gaan. Voor de duidelijkheid, dit betreft dus het beoordelen van elk individueel dier.

   Een heel verhaal wat eigenlijk een persoonlijke toelichting verdient wat ik via dit weblog niet echt kan geven, maar zoals ik al vaker heb aangegeven altijd het zij telefonisch of op mijn spreekuur wil doen.

   Hans Breeveld

 • jan
  4 februari 2014 om 22:58

  Was het maar zo Nico, mijn ervaring is totaal anders, en je vergeet de ganzen. Een beetje kale vorst en je bent al je kruiden kwijt, hooi op stam is dood gras en zit helemaal niet is. Jagers zijn we niet want, wij selecteren niet dat doet de natuur, soms in al zijn hevigheid. Je kunt het op de Veluwe zien daar worden jaarlijk ongeveer 1000 Edelhert geschoten en 3000 a 4000 Wilde Zwijnen,krijgen de overgebeleven dieren het daardoor beter. Zeker niet, afgelopen jaren was er ondanks het afschot op de Veluwe veel natuulijke sterfte. Ook bij de reeen tijdens een pittige winter veel natuurlijke sterfte ondanks al het afschot.

 • N.Dijkshoorn
  4 februari 2014 om 22:33

  Beste Jan,
  Het is heel simpel. Wanneer er 50 % minder dieren lopen, blijft er veel meer voedsel over voor de rest van de dieren. Ruig gras, brandnetels, kleefkruid e.d. Ook wanneer er een laag sneeuw valt blijft dit ruige gras (hooi op stam) bereikbaar voor de dieren. Sneeuwperiodes duren in Nederland in het algemeen maar kort. Dat gaat wat worden als we een keer een echte winter krijgen zoals b.v. 1962/63.

  Ruig gras is niet aantrekkelijk voor ganzen en ze zullen dus de verruigde delen van het terrein mijden.

  Misschien dat er dan in de verruigde gebieden ook eens een struikje tot wasdom kan komen. Onder de huidige begrazingsdruk zijn kiemplanten van bomen en struiken kansloos. De grote grazers hebben zelf de bestaande beschutting om zeep geholpen.

  Jullie vinden het erg belangrijk te kunnen selecteren. Wat dat betreft lijken jullie wel jagers. Selecteren op de sterkste is niet nodig. Het gaat er om dat er minder dieren komen te lopen in de Oostvaardersplassen.

  vr.gr.
  Nico

 • jan
  4 februari 2014 om 20:49

  Nog een vraag dan maar, er wordt vaak gesproken preventief ingrijpen,voor de winter. Dit betekend dat je in de maanden augustus, september en oktober dieren schiet of vangt, met alle gevolgen vandien. Stel de totale populatie dieren van de oostvaardersplassen gaat met 50 % naar beneden. Wat zou de winst voor de dieren zijn, in een winter met ijs, sneeuw en duizenden ganzen, zoals de afgelopen jaren
  Er vanuit gaand dat de conditie van de dieren in november (zoals nu goed is ).

  • Norman
   4 februari 2014 om 21:10

   Geen winst. Je kunt in die maanden onvoldoende differentiëren welke dieren tot de sterke genenpoel behoren en welke tot de zwakkere dieren in de genenpoel.

  • jan
   4 februari 2014 om 21:59

   Klopt Norman, inderdaad volstrekt geen winst. Voor de winter zie je absoluut niet wat de zwakke dieren zijn, die de winter niet zullen overleven. En we weten allemaal natuurlijke selectie is de basis voor het duurzaam voortbestaan van een populatie. Als voorbeeld. Neem de konikpaarden de populatie is in 33 jaar uitgegroeid tot een sociaal zeer stabiele kudde. Er lopen ongeveer evenveel hengsten als merries er zijn hengsten groepen van 5 tot 10 en er zijn meer dan 100 harems. Een harem heeft een leidhengst en 2 of 3 bijhengsten. De leidhengst dekt de merrie. Als je in deze unieke structuur gaat vangen, schieten noem maar op dan ontstaat er op sociaal gebied in de kudde een grote chaos, met alle gevolgen vandien.

   Dan even kijken naar de winst voor het dier. Als er sneeuw en ijs ligt, in een winterse situatie, dan is er weinig of geen voedsel voor 100 dieren 1000 dieren en / of 2000. Nee, belangrijk is dat de dieren optimaal kunnen opvetten, en efficiënt gebruik kunnen maken van hun vetvoorraden. De dieren met het meeste vet die daar het meest efficiënt mee omgaan die overleven en zijn de sterkste dieren. Het maakt niet uit of je over een Ree praat een Edelhert of wat voor dier dan ook binnen of buiten de Oostvaardersplassen.

   VET is het voedsel, zo werkt het al eeuwen lang en zo zal het blijven werken.

  • R. van Bergen
   7 februari 2014 om 14:47

   Norman: Ik hoop dat je nu wel even de wellevendheid kunt opbrengen dit even te lezen. Want veroordelen zonder te weten waar je het over hebt zou hopelijk niet jouw ding moeten zijn. Want Norman als je al een vriend bent en daar ga ik maar even vanuit, met zo’n reactie heb je geen vijanden meer nodig.

   “Roelf,
   ik schaar jou even voor het gemak even onder de voorstanders van het huidige OVP beleid”

   Dat hoef je niet voor het gemak te doen dat is wat mijn persoon betreft dan ook het enige wat je goed hebt opgemerkt.

   ” en ook jij gaat maar door om jouw tegenstanders te overtuigen. ”

   En dat heb je waarschijnlijk gedestilleerd door de reacties van de tegenstanders vooral tot je te nemen. Ik heb nergens enige schrijfsel met de bedoelde inhoud geschreven omdat ik al “heel lang “”WEET” dat die niet zijn te overtuigen. Als ik al inga op biologische zaken, eventueel in reactie op die “tegenstanders” . dan is dat alleen met het doel eventuele niet wetende meelezers een alternatief voor te houden. Doorgaans wordt dat door Breeveld zelf beantwoordt en doorgaans zijn mijn reacties hier dan ook “juist” niet van dien aard..

   Mijn reactie zijn vooral gericht tegen het hufterige gedrag van deze jacht adepten en niet dat ik de illusie heb die figuren ook maar een beetje te kunnen opvoeden, dat heb ik al meer dan 40 jaar gelden opgegeven nogmaals omdat ik al “heel lang “”WEET” dat die niet zijn te overtuigen. Nee om gewone fatsoenlijke mensen zelfs als die bedenkingen tegen de OVP hebben , maar mensen die ook nog denken dat jagers een te respecteren volk is ( Afgelopen zaterdag heeft de Directeur van hun Club de KNJV nog eens bewezen hoe fatsoenlijk dat is door met illegale middelen te jagen in mijn omgeving) de jagers en hun adepten zelf te laten demonstreren dat dat te denken één grote vergissing is. En als jij een beetje hebt opgelet en niet mee zou zijn gegaan in hun suggesties aangaande mijn persoon, dan had je dat ook zelf kunnen constateren.

   “Ik zou jou ik adviseren om je energie ergens anders in te steken dan die lappen tekst, tenzij je er veel plezier aan beleeft. Ik leef het allang niet meer.”

   Dat zou je dan wellicht wel eens moeten gaan doen, juist en vooral omdat je je zelf wel meent te moeten permitteren om een oordeel te vellen, wellicht leer je wel niets omtrent de OVP, maar leer je iets omtrent de mentaliteit van het gross van de tegenstanders van de OVP en last but not least, Lees even de poging mij in diskrediet te brengen door een vuile suggestie betreffende het mij blokken bij Wolven in Nederland van Offringa ( en kennelijk ga jij daar even kritiekloos in mee gezien dat waar ik nu op reageer) en zie mijn antwoord daarop. een antwoord dat verwijst naar gelijkgestemden aangaande deze aantijging van Offringa en hun beoordeling van dat wat er werkelijk is gebeurd ( die gegeven links verwijzen naar de personen die mijn verhaal kunnen onderschrijven voor het geval je liever geloof hecht aan Offringa dan aan mijn betoog) overigens kun je het één en ander als je een beetje je best doet ook nog terug vinden bij WIN, die oe overigens wel zo verstandige zijn gewest een heel item te verwijderen naar aanleiding van mijn waarschuwingen. Kortom zou Breeveld ook moeten doen. Dit blog zou er veel leesbaarder door worden en jij zou je niet bezorgd hoeven te maken over lappen tekst van vooral de tegenstanders en mijn reacties op hun beledigingen en leugens.
   .
   “Iets van een pot en een ketel enzo.”

   Tja als je ook je zelf daarin betrekt dan kan ik dit wel weer plaatsen.

   Roelf

 • Norman
  4 februari 2014 om 20:01

  De meeste bezoekers van de OVP die ik tegenkom in het veld zijn ruim boven de volwassen leeftijd maar het lijkt wel alsof hun kinderen op dit forum zitten.

  Is er nu echt iemand van die ‘inhoudelijk’ heeft gereageerd er van overtuigd dat zijn of haar reactie iemand van de ’tegenpartij’ zal overtuigen.

  Ik ben een voorstander van het huidige OVP beleid. Maar heb niet de illusie dat ik via dit medium een tegenstander kan overtuigen van hun ‘ongelijk’. Andersom overigens ook niet hoor. Ik ben via dit medium ook niet te overtuigen van mijn ‘ongelijk’.

  Ik zal toch niet de enige zijn die een dergelijke conclusie trekt??

  Laten we dit blog ter informatie lezen en de vragen die alleen maar een herhaling van zetten opleveren gewoon niet meer stellen op dit blog. Je bereikt er niets mee, anders dan wederzijdse frustratie.

  Als je het beleid wilt beïnvloeden dat word gevoerd in de OVP, dan kun je dat alleen via de politiek bereiken. In ieder geval niet met discussie onder dit blog. Ofwel alle meters tekst zijn verloren energie.

  • Johan Offringa
   4 februari 2014 om 20:19

   @Norman: Een van de aanbevelingen van ICMO2 is door een betere voorlichting aan het publiek een breder draagvlak te creëren. Vraag en antwoord zijn inherent aan voorlichting, ook kritische vragen horen daarbij. Wat herhaling van vragen betreft: jammer dat het blog geen zoekfunctie kent.

  • jan
   4 februari 2014 om 20:39

   Ik wil wel zoeken Johan, zou je mij kunnen uitleggen waarom het gebruik van vet (wat ieder dier opslaat in tijden van overdaad) gelijk staat aan lijden. Mag een dier zijn vet niet gebruiken ? Wanneer begint het lijden van een dier ? Hoeveel % mag hij gebruiken ?
   Je mag mij ook literatuur aanreiken waar staat dat gebruik van vet lijden is ?

   Ook is bekend hoe het dier het vet gebruikt. Eerst onder de huid, dan het vet rond de organen en dat als allerlaatste het vet uit het beenberg. De opbouw van vet gebeurt in omgekeerde volgorde. Een op het oog mager dier kan dus best nog veel vet hebben.

   De functie van vet is niets anders dan reservevoedsel voor de moeilijke moment.

  • Johan Offringa
   4 februari 2014 om 21:11

   @jan: het benutten van in goede tijden opgeslagen vet is geen lijden; ik heb ook nergens beweerd dat dit wel zo zou zijn. Ondanks het feit dat we hier in Mecklenburg al redelijk winter hebben, beschikt het wild -met name het rood- en zwartwild- nog steeds een goede reserve aan Feist (vet). Dit is grotendeels te danken aan een wederom goede eikelmast, in een uitstekende biotoop/habitat en in de vrije wildbaan. Een situatie die niet te vergelijken is met de situatie in de OVP. Ik ben geen bioloog of veterinair maar heb als -om met mijn vriend Roelf te spreken- ‘grof-wild adept’ de laatste jaren wel zwaar lijdende stukken roodwild als zodanig kunnen aanspreken. Enkele jaren geleden werd -ik dacht door jou- de opmerking geplaatst dat het voor jullie erg moeilijk was te kunnen beoordelen wanneer een edelhert (pre)terminaal was. Ik heb toen bij de jou wel bekende Landesforst M-V drie Duitse collega’s van jullie bereid gevonden naar de OVP af te reizen voor een intercollegiaal college aanspreken in de praktijk.
   Ik ben niet de enige die stelt dat de dieren lijden en een uiterst pijnlijke hongersdood sterven. Ook deskundigen als dierenartsen, biologen en ecologen stellen dit.

   Groet!

   Johan

  • Norman
   4 februari 2014 om 21:03

   Draagvlak voor natuur (laten we even als uitgangspunt nemen dat de OVP onder natuur te scharen valt) valt en staat met voorlichting. Dit blog is daar een voorbeeld van, maar in het veld moet het gebeuren. De Nieuwe Wildernis en dit blog en alle publicaties over de OVP zijn slechts prikkels om mensen te motiveren het gebied eens te bezoeken en kritisch te beoordelen.

   ik discussieer graag over de OVP, maar al heel lang niet meer op schrift. Eigenlijk uitsluitend in de OVP.

   Overigens als je mij diep in het hart kijkt waren er nooit grazers uitgezet in de OVP, zodat we zuiver konden zien wat successie met een gebied kan doen.

   Biodiversiteit is voor mij niet relevant voor een gebied wat je niet (of nauwelijks) beheert. Het is gewoon niet mogelijk om in een biotoop dat steeds maar veranderd in vegetatie veranderd ook in het aantal soorten en welke soorten.

   Ik lees overigens nog steeds de term ‘experiment’. Deze fase is toch wel voorbij inmiddels.

   ik zie mensen ook meermaals verwijzen naar de zorgplicht. De zorgplicht voor gehouden dieren is alleen van toepassing in gebieden 5500 ha en de zorgplicht waar naar verwezen word is dus niet van toepassing zoals deze beschreven word. Dit in ogenschouw genomen doet SBB zelfs meer dan vereist.

  • Norman
   4 februari 2014 om 21:05

   Overigens zit er WEL een zoekfunctie op dit blog.
   Rechtsbovern onder de foto van Hans Breevled vind je een vakje waar je je zoekopdrachten kun ingeven.

  • Johan Offringa
   4 februari 2014 om 21:34

   @Norman: tnx, dit was me ontgaan. Mea culpa!

  • R. van Bergen
   4 februari 2014 om 20:23

   Zo is het . Helaas ik kan nu al garanderen aan dove mans oren. De jacht evangelisten moeten hun wil opleggen aan anderen, het is niet anders.

   Roelf

  • Johan Offringa
   4 februari 2014 om 20:31

   Roelf, ik ben het een keer met je eens, wat die dovemansoren betreft dan welteverstaan…

  • Norman
   4 februari 2014 om 20:46

   Roelf,

   ik schaar jou even voor het gemak even onder de voorstanders van het huidige OVP beleid en ook jij gaat maar door om jouw tegenstanders te overtuigen.

   Ik zou jou ik adviseren om je energie ergens anders in te steken dan die lappen tekst, tenzij je er veel plezier aan beleeft. Ik leef het allang niet meer.

   Iets van een pot en een ketel enzo.

 • K. de Groot
  4 februari 2014 om 18:23

  Iemand vroeg wie de dierenarts is die in de OVP komt. Dat is de dierenarts die je vaak op de T.V. ziet van ” Burger Zoo ” En deze man komt er maar hooguit één keer per week en is het helemaal eens met wat er in de OVP gebeurd. Dierenartsen laten ons weten dat de opleiding voor hun betekent, dieren te helpen en te genezen en ze alle zorg te geven die een hulpeloos dier nodig heeft. Deze dierenarts denkt daar schijnbaar anders over., of zullen het de euro’s zijn die hij met dit mislukte experiment verdient. Want daar draait toch alles om. SBB heeft volgens boswachters die walgen van het laten doodhongeren en niet medisch verzorgen van de dieren, een spraakgebod en een spraakverbod opgelegd gekregen. Daarom draaien ze constant hun cdtje af. Mededogen met de grote grazers hebben ze niet, als ze hun vette salarissen maar kunnen blijven innen. Ik ben benieuwd wat er in de komende tijd gaat gebeuren, nu Staatssecretaris Dijksma haast 100 miljoen euro wil gaan besparen op graaspremies. en nu zal deze mededeling wel snel worden weggehaald door Hans Breeveld.

  • Boswachter Hans Breeveld
   4 februari 2014 om 19:28

   K. de Groot.
   grotere onzin heb ik hier nog niet gelezen. Er is absoluut geen sprake van enig spreekverbod hoe dan ook. Verder is de dierenarts die ons adviseert onafhankelijk en deskundig. Verder denk ik dat ik meer dan genoeg uitleg heb gegeven op deze posting omtrent het functioneren van de Oostvaardersplassen. Dus, zo als eerder gezegd, ik ga niet in op ongefundeerde meningen en suggesties, en onbehoorlijke taal verwijder ik.

   Hans Breeveld

  • jan
   4 februari 2014 om 20:15

   Klopt Hans inmiddels leven de konikpaarden al meer dan 33 jaar in de Oostvaardersplassen, ze zijn nog nooit bekapt, staan prima op de hoeven. En laten de “echte ” paardenliefhebbers versteld staan van de kwaliteit van de hoeven en het beenwerk. De paarden mogen 24 uur per dag doen wat ze zelf willen, hoeven nergens overheen te springen, niet hard te lopen, er zit niemand op hun rug en zijn niet opgesloten in een klein hokje. Ze gaan niet naar het slachthuis (wie ellende wil zien moet daar eens heen gaan ) maar sterven op de plek waar ze ooit geboren zijn. Niet een ellendige dood maar door een schot van de boswachter. De konikpaarden en alle andere grazers hebben een prachtig leven. En ik kan het weten want ik werk al 34 jaar in de Oostvaardersplassen. Met zeer veel plezier en respect voor de natuur, met alle dynamiek die daar bij hoort.

  • Johan Offringa
   4 februari 2014 om 20:25

   @jan: er zijn meer mensen die het kunnen weten zoals bijv. ex-collega/beheerders van de OVP; zij onderschrijven jullie stellingen bepaald niet…

 • guus berbers
  4 februari 2014 om 17:16

  Nog groter deel van de oostvaardersplassen zijn afgesloten voor publiek, is dat om te voorkomen dat nog meer beelden van de verhongerende dieren bekend worden?

  de telling, deze zijn in oktober 2013 gedaan.
  gezien de kale bomen, in combinatie met bijvoorbeeld warmte beeldcamera’s moet het toch zeker wel mogelijk zijn om de exacte aantallen te kunnen geven van de zich daarbevindende dieren, een afwijking van ruim 30% gemiddeld is nergens voor nodig….
  1x overvliegen en foto, s met de warmtecamera maken zal een foutmarge opleveren van 0,3%!
  of wil sbb niet dat de werkelijke omvang bekend wordt?

  ze zijn niet voor bijvoeren, omdat het volgend seizoen dan de aantallen nog groter zullen zijn, ze zijn echter wel voor een uitbreiding (met 10% grote oostvaardersplassen beloopbaar gebied!) “tijdelijk” naar het met groene en gezonde planten buurbos is geen “bijvoeren” of wel?

  Als ik als landbouwer, zo om zou gaan met mijn dieren, dan is de wereld te klein.
  hans graag even een antwoord waarom op deze 3 vragen

  En dan “norman” , (btw, ik mis ronald sinoo) en roelf van bergen, beide fanatiek anti-jacht!

 • Hope
  4 februari 2014 om 16:30

  Er kunnen niet meer beesten leven dan voedsel is….uitzending van juli 2010 van het klokhuis. Het maximaal aantal Koninkspaarden was toch wel 1000 paarden…
  Kun je de natuur zijn gang laten gaan ?

  Een artikel van het bitmagazine.
  No foot, no horse. Dit Engelse gezegde klopt als een bus. Goede hoef verzorging is belangrijk. Dus ga je elke dag flink in de weer met vet en teer. Of beter van niet? Wij legden het voor aan twee deskundigen, Arend Jan Hammink, zelfstandig hoefsmid en docent bij PTC plus in Barneveld en Jan de Zwaan, hoefsmid van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

  Moet je ieder dag smeren met vet of olie?

  Hammink: “Vet sluit de hoef af. Hoorn heeft een glazuurlaag waar weinig doorheen komt. Alleen als je de voeten eerst nat maakt en er dan vet overheen smeert, sluit je het vocht in en krijgt het tijd om in te trekken. Vet zelf doet niets voor de hoef.”
  De Zwaan: “Hoe vaak je smeert hangt af van de conditie van de hoef en de leefomstandigheden. Goede voeten moet je in een droge periode regelmatig invetten of oliën, om uitdampen van water tegen te gaan.”

  Heeft laurierzalf nut?

  De Zwaan: “Ik heb er geen bewijs voor, interessant als dit eens wordt onderzocht.”
  Hammink: “Niet op de hoef, wel als je het in de kroonrand masseert. Het prikkelt de doorbloeding, waardoor de aanvoer van bouwstoffen en de afvoer van afvalstoffen verbetert. Vaseline of andere vettigheid heeft die werking niet.”

  Moet je elke dag hoeven uitkrabben?

  Hammink: “Dat hangt er vanaf wat eronder blijft kleven. Zand is niet zo erg, maar mest of strooisel als vlas, hennep of zaagsel vorm vaak een plakkaat dat broeit, waarin bacteriën zich uitleven. Dat moet je wel weghalen. Sommige mensen zijn te rigoureus. Denk erom dat je de straalgroeve niet te diep uitkrabt, anders kan er viezigheid binnendringen.”
  De Zwaan: “Ik vind dat je het minstens één keer per dag moet doen om te controleren of er geen steentjes of andere vreemde voorwerpen zitten. Of een los ijzer. Of rotstraal. Niet onder het ijzer proberen te krabben, dit ondermijnt de duurzaamheid van het beslag.”

  Kun je ook de natuur zijn gang laten gaan?

  Hammink: “Tot op zekere hoogte. Het hangt er erg vanaf hoe een paard wordt gehouden. Hoe natuurlijker zijn leefomgeving, hoe minder zorg er nodig is. Je ziet dat paarden in zo’n ‘wilde’ kudde zoals bij de Oostvaardersplassen zich prima redden. Helemaal natuurlijk is het in Nederland echter nooit, dus je zult er af en toe een deskundige hoefsmid bij moeten halen om problemen te voorkomen.” De Zwaan: “Ben ik het niet mee eens. Ik heb bij ‘natuurkuddes’ meegemaakt dat men twee keer per jaar met verdovingsgeweren aan de slag moest omdat de voeten tot ‘bordeelsluipers’ waren uitgegroeid. Paarden waarvan de hoeven mooi recht groeien, kunnen misschien toe met minimaal onderhoud in de vorm van een beetje vijlen. Maar je kunt de natuur meestal niet z’n gang laten gaan. Als de voetas niet recht is, moet je dat corrigeren, anders wordt de druk op bijvoorbeeld het straalbeen, banden of de pezen te groot, waardoor de gezondheid van het paard in gevaar kan komen. Dit geldt des te meer voor ons sportpaard waar we zekere prestaties van verwachten.”

  Op het 5600 ha grote gebied waarvan ca 3600 ha bestaat uit water is slechts 150 ha beschutting te vinden. Hierop leven zo’n 3500-4000 dieren (!) Ter vergelijk, op de Veluwe geldt 2 edelherten :100 ha (!)

  Wat zegt de wetgeving: Gehouden dieren, zoals huisdieren en vee e.d. vallen onder de wet dierenwelzijn. Hoewel de konikpaarden en heckrunderen in het gebied zijn uitgezet, dus er niet op eigen kracht zijn gekomen, vallen ze inmiddels volgens de wetgever niet meer onder gehouden dieren. Ze zijn als het ware verwilderd. Toch zegt de raad voor dierenaangelegenheden in haar rapport dat het hier semi gehouden dieren betreft. In de wet dierenwelzijn is de houder verplicht de dieren te verzorgen en daarbij is het verstrekken van voedsel en water natuurlijk van primair belang. Maar ook bij ziekte is er zorgplicht die men uitvoert door met een dier naar een veearts te gaan bijvoorbeeld of het uit zijn lijden te verlossen voordat het teveel gaat lijden.

  Als deze dieren niet onder de wet dierenwelzijn vallen omdat het inmiddels ‘wilde dieren’ zijn, vallen ze onder de Flora en Faunawet. Ook deze wet kent zorgplicht aan dieren toe. De mens moet een dier dat noodlijdend is dus helpen en zorg bieden. SBB beperkt deze zorg tot het afschieten van dieren die aan het eind van hun latijn zijn. Er is dus geen sprake van zorg om het lijden te voorkomen.

  In beide wetten lijkt er dus grond te bestaan waarop het verzuimen van het bieden van (preventieve) zorg strafbaar is. De grote vraag is onder welke wet de dieren vallen. In elk geval vallen de edelherten onder de Flora en Faunawet.

  Ondanks dat de dieren worden beperkt in hun migratie door hekken en het in feite daardoor gehouden dieren betreft, het bovendien huispaarden en huiskoeien betreft, spreekt SBB toch van natuur. Bovendien geldt volgens art. 36 van de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren dat ook hier een zorgplicht geldt, een aspect dat SBB ontkent.

  Hoeveel dieren zijn er onderhand al gestorven ?
  Het ‘experiment’, die op zich best heel erg mooi had kunnen zijn ( ik probeer positief te blijven) is een groot ‘ego’ probleem, hoeveel dieren moeten daar nog de dupe van worden…

  • Boswachter Hans Breeveld
   4 februari 2014 om 19:32

   Lees ik het goed dat de “dat paarden in zo’n ‘wilde’ kudde zoals bij de Oostvaardersplassen zich prima redden.”? En dat door 2 deskundigen tegelijk bevestigd?

   Hans Breeveld

  • Hope
   5 februari 2014 om 10:02

   Dat mag u me vertellen Meneer Breeveld, u loopt dagelijks in dat gebied…

 • L. van Leeuwen
  4 februari 2014 om 16:26

  Kort samengevat: er bestaat een Wet voor de Dieren sinds januari 2013 waarin staat (volgens artikel 1.3 en 1.4 dat we een zorgplicht hebben. Dieren binnen een hek zijn gehouden dieren. Wie durft het aan, binnen alle overheidsinstanties en politiek, om verantwoordelijkheid te nemen? Een goedbedoeld experiment is mislukt. Ik denk dat er heel veel applaus te oogsten valt voor degene die de knoop doorhakt. Het kan anders en het moet anders.

 • ANITA
  4 februari 2014 om 15:47

  ELKAAR BEKRITISEREN , TERWIJL DIE ARME DIEREN EEN AFSCHUWELIJKE HONGERDOOD LIJDEN . BIJVOEDERING NU EN IN DE LENTE ALLES EENS HERBEKIJKEN . LAAT AUB DIE KALFJES NIET CREPEREN , GEEF DE MOEDERDIEREN VOEDSEL , ZODAT DE KALFJES VOLDOENDE KUNNEN DRINKEN EN NIET DE HONGERDOOD HOEVEN TE STERVEN . IK HEB OOK EEN FILMPJE GEZIEN WAAR EEN HERT IN HET WATER SUKKELT EN VERDRINKT. AL DAT GEZEVER ( SORRY KAN HET NIET ANDERS NOEMEN ) HELPT DIE ARME DIEREN NIET . NOGMAALS BIJVOEDERING EN IN DE LENTE EEN OPLOSSING ZOEKEN I.P.V. NU , NET NU ER GEEN ETEN IS . DE PRIORITEIT IS TOCH DIE DIEREN HELPEN OF NIET . DIT DOET MIJ DENKEN AAN ROEMENIE ,HONDEN LATEN CREPEREN IN DE ASIELEN !!!!! DACHT DAT NEDERLAND EEN BESCHAAFD LAND WAS . JE KENT TOCH HET SPREEKWOORD (DIEREN BESCHERMEN IS MENSEN BESCHAVEN ) STOP DUS MET AL DAT GEDOE EN HELP DIE DIEREN IN EERSTE INSTANTIE !!!!!! IK WORD ZIEK VAN HET ZIEN VAN DIE STERVENDE WEERLOZE DIEREN . HOOP DAT JULLIE NOG GOED KUNNEN SLAPEN , WANT IK KAN HET NIET MEER NA HET ZIEN VAN ALLE DIERENELLENDE . GRTJS

 • angeline
  4 februari 2014 om 15:44

  Vreemd dat niemand antwoord op mijn vraag”waarom dieren toelaten die hier van nature niet voorkomen”?

  • Hope
   4 februari 2014 om 17:25

   Het plan volgens SBB was dat er ook elanden , wisenten, het wilde zwijn en de wolf eventueel uitgezet konden worden….de wolf in deze uitzetten ( ?) lijkt me geen oplossing…de rest overigens ook niet….

 • Erica Hennekes
  4 februari 2014 om 00:43

  Beste Hans Breeveld.
  In deze blog roep je mensen op om vragen te blijven stellen, betr, feiten en fabels en niet te geloven wat er beweerd wordt.
  Over het gerucht dat er de laatste maanden, door de aanhoudende nattigheid hoefproblemen met de paarden zouden zijn, zeg je dat de dierenartsen (meervoud) zijn geweest en dat er niets aan de hand was. Dan kun je toch wel zeggen wie dat waren en wanneer dat vastgesteld is. Hebben ze speciaal op de hoeven of kreupelheid in de beweging gelet? Zijn deze dierenartsen geconsulteerd naar aanleiding van de geruchten over hoefproblemen? Ook de vraag wanneer de fotograaf van National Geographic in het gebied was wordt niet beantwoord.
  Hoe kan bijvoeren in een periode waarin veel dieren drachtig zijn, buiten het voortplantingsseizoen leiden tot meer geboortes? Ja er zullen meer drachtige dieren overleven, dus meer geboortes.

 • Sylvia de L-J
  3 februari 2014 om 22:51

  Beste Nico
  Om ook een gezelligere avond te beleven , kan ik u adviseren om boswachter Hans Breeveld
  2-2 :
  18:25 uur
  20:57 uur
  20:44 uur
  en
  3-2
  11:26 uur
  geheel begrijpend,
  proberen te lezen.

  Leerzame avond verder.

  • N.Dijkshoorn
   4 februari 2014 om 11:06

   Beste Sylvia,
   Uiteraard had ik de bijdragen van Hans al gelezen, maar op jouw aanraden heb ik ze nogmaals zorgvuldig gelezen.Voor mij niet echt veel nieuws, want ik ken de argumentatie van Hans al redelijk goed.
   Je verwijt Erica dat ze het “gebied als zodanig totaal niet kent”. Waar baseer je dat op? Dat ze dichtbij de heide woont, wil niet zeggen dat ze niet geregeld bij de Oostvaardersplassen op bezoek komt. Ze heeft zich in ieder geval goed in de verschenen rapporten over de Oostvaardersplassen verdiept.

   Mocht je twijfelen aan mijn gebiedskennis: ik meen te kunnen stellen dat ik het gebied heel goed ken. Ik ben vanaf ongeveer 1975 tot 1993 beheerder van het gebied geweest. Ook daarna heb ik de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen nauwgezet gevolgd. En ik heb op het eerste spreekuur van de boswachter uitvoerig met Hans van gedachten gewisseld.

   Ik heb me de afgelopen weken geregeld afgevraagd, of ik me wel in deze discussies moet mengen. Ik heb besloten dat wel te doen, want ik vind de situatie bij de grote grazers onacceptabel.Terwijl het zo “gemakkelijk” anders zou kunnen. Nu lopen wekenlang enkele duizenden herten, paarden en koeien te hongeren. Uiteindelijk leidt dit er toe dat een groot deel van deze dieren toch moet worden afgeschoten. Afgeschoten na een lange periode van lijden en afgeschoten op een moment dat veel dieren hoog drachtig zijn.

   Door de slechte voedselsituatie en het vroeg reactieve beheer van de laatste jaren dalen de aantallen grote grazers gelukkig. Maar niet hard genoeg.Veel lijden zou kunnen worden voorkomen, wanneer al in het najaar het aantal dieren drastisch zou worden teruggebracht. Dat houdt in dat eenmalig grote aantallen dieren moeten worden afgeschoten. Allesbehalve leuk, maar beter dan het halsstarrig doormodderen zoals nu gebeurt
   .
   Wanneer het aantal grote grazers naar minder dan duizend dieren wordt teruggebracht, zal in de daaropvolgende jaren in verhouding slechts een beperkt aantal dieren behoeven te worden afgeschoten. Aan de hand van de vegetatieontwikkeling kan men ieder jaar bepalen welk aantal dieren gespaard kan blijven.

   Men zal dan wel over enkele principes heen moeten stappen. Dat zal voor sommigen erg moeilijk zijn. We moeten echter niet vergeten dat de grote grazers destijds ingevoerd zijn als “maaimachines”: Een middel om te bereiken dat er voldoende openheid in het gebied zou blijven en voldoende voedsel voor de ganzen vóór en na de ruiperiode. Die openheid is nu doorgeslagen. Zowel in het buitenkaadse deel als in het moeras. Door een te hoge waterstand hebben de grauwe ganzen een te grote invloed op het riet binnen het moeras. Dit gaat dit ten koste van de broedvogels aldaar.

   Uitbreiding van het gebied met aangrenzende bossen en het Horsterwold is zinloos. Ook na deze uitbreiding zullen de aantallen dieren weer tot een onacceptabel aantal uitgroeien.

   (Overigens ben ik van mening dat het openstellen van deze bossen in de winterperiode een vorm van “bijvoedering” is. En dat wil men toch niet?)

   vr.gr.
   Nico

  • mowikan
   4 februari 2014 om 13:10

   (Overigens ben ik van mening dat het openstellen van deze bossen in de winterperiode een vorm van “bijvoedering” is. En dat wil men toch niet?)

   ik ben het daar helemaal mee eens! maar het is een signaal naar de politiek. Die 140Ha is gevraagd en nu gegeven. pro forma denk ik.

  • Sylvia de L-J
   5 februari 2014 om 03:05

   Beste Nico 4 febr.11:06 uur

   Lijkt mij goed Erica 3 febr. 19:05 nog eens te lezen. Immers volgens Erica wordt de hele natuur in Nederland door mensen bedacht en ontworpen. Dat is grotendeels waar, doch de OVP is nooit als natuurgebied ontworpen. Het was zoals u weet de bedoeling daar een industriegebied te vormen , waarvoor toendertijd al kaders waren aangelegd.
   Vervolgens schrijft Erica: Waar ik woon wordt heerlijk met de natuur geknutseld, poelen afgegraven, heide geplagd, bossen gekapt en raakt uiteindelijk in de war wat nu wel of geen echte natuur is.

   M.i. moet je de draagkracht van verschillende natuurgebieden niet met elkaar vergelijken en zeker als het dan ook nog eens om een enorm groot verschil gaat van grondsoorten. De opbrengsten van kleigrond zijn voor flora zowel als fauna , totaal verschillend vergeleken bij zandgrondopbrengsten.
   Sorry, doch als moet blijken dat Erica het gebied kent vanwege een opsomming van wat algemeenheden middels SOVONrapporten, dan bewijst dat niets over het gebiedsdeskundige zijn. Het wekt bij mij eerder nog lachkriebels op dan waardering. Iedereen kan elk SOVONrapport op geheel eigen wijze interpreteren.. En zoals u weet is elk rapport een tijdsmoment en geen optelling van jarenlange ervaringsmomenten van de werkenden in het gebied zelf.

   Ook uit uw antwoord kan ik bepaald niet de ideale visie destilleren zoals u, zoals menigeen, hier op dit blog probeert te poneren . Iedereen komt met deeloplossingen , althans gelijkende’ deeloplossingen. Elke oplossing creeert vervolgens weer andere nieuwe problemen. Immers we wonen in een klein landje waar iedereen het voor het zeggen wil hebben en alles maar instant geregeld moet worden. De OVP blijft m.i. een gigantisch interessant gebied. Doch het aantal betweters is bizonder groot. Het aantal anti-OVP-ers gebruikt de aaibaarheidsfactor als maatstaf Dat is in feite net wel, net niet over de rand van het potje mogen piesen’ en wie mag vervolgens het over het ‘potgepieste’ opruimen? Er is uiteindelijk geen mens die de ideale leefvorm van de OVP voor jaren, wel even kan regelen, zodat er geen probleem meer over blijft om heel vrijblijvend aan de kant te kunnen gaan staan mokken. Ik heb alle vertrouwen in het beleid van SBB met welke gevolgen dan ook. Dat kan inclusief betekenen dat er over een paar jaar geen enkele grote grazer meer leeft. Klantvriendelijkheid is te waarderen doch wel op reeele basis. Alle anti-OVP-ers hebben ook goede bedoelingen daar ga ik van uit. Doch degenen die toch elks hun dagelijkse grotegrazers-vleesmaaltijd nuttigen, moeten maar eens bedenken van wat voor een ‘schunnig” dierenleven (nooit in een wei gelopen) ze dan zelf deel zijn. Over megastallen hebben we het maar even niet.

   vrgrt

 • N.Dijkshoorn
  3 februari 2014 om 21:46

  Beste mensen,
  Nu jullie toch nog zo gezellig bezig zijn, zal ik me ook nog even in het strijdperk wagen.

  Door sommige voorstanders van het huidige beheer van de grote grazers hebben deze dieren een fantastisch leven in de Oostvaardersplassen: “hoe is het mogelijk dat zovele dieren gewoon vrolijk, kwiek en gezond leven in de Oostvaardersplassen?”

  Volgens mij is dat een fabel, die sommigen graag in stand houden. Een fabel, want zo is het in de praktijk natuurlijk niet. Wel in de zomermaanden, wanneer de dagen lang zijn er er volop voedsel is.
  Maar vanaf november tot in april is het allesbehalve leuk voor de herten, koeien en paarden in de Oostvaardersplassen. Het voedsel is op en de dieren moeten interen op hun vetreserves. Daar zijn vetreserves toch voor zegt men dan, Klopt, maar alles met mate.
  Die is ver zoek in de Oostvaardersplassen. Het is toch te gek voor woorden dat de beheerders de afgelopen winters 1500 tot 1700 dieren hebben moeten afschieten nadat duidelijk geworden was, dat ze het eind van de winter niet zouden halen!? Dat houdt in dat deze dieren langdurig honger hebben lopen te lijden. En niet alleen de afgeschoten dieren, maar ook de andere 2000 tot 3000 dieren!!
  Wanneer zet SBB (de Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen) eindelijk de knop eens om en kiest men voor een beleid waarbij de populatie grote grazers al in het najaar tot een niveau wordt teruggebracht dat in overeenstemming is met de draagkracht van het terrein?
  Dan hoeven er geen 4000 dieren wekenlang/maandenlang te creperen. Een hongerdood schijnt afschuwelijk te zijn!!

  Overigens blijkt de aktiegroep die vrijdag 14 februari een stille tocht gaat houden bij de Oostvaardersplassen “anti-Oostvaardersplassen” te heten. Ik ben bepaald niet gecharmeerd van deze naam. We zijn toch allemaal vóór de Oostvaardersplassen!? (Daarnaast velen tegen het dierenleed in de Oostvaardersplassen.)

  Prettige avond!!
  Nico

 • Sylvia de L-J
  3 februari 2014 om 21:37

  Erica 19:05,
  De feiten welke je opsomt ten nadele van de OVP bewijzen alleen maar dat je het gebied als zodanig totaal niet kent.
  Als je noteert dat je zelf in een gebied woont waar heide staat, dan verraadt je ook dat je dus beide gebieden vergelijkt en daarin ga je volledig mank.
  Sowieso leveren klei- of zandgrond op zich al een andere/verschillende kwaliteit van fauna of flora.

  De OVP is een gebied wat zijn weerga nergens ter wereld’ kent.
  Jouw knutselnatuur kan daar echt niet tegenop.
  En Hans heeft het idd heel duidelijk en mooi gezegd: Het landschap van de OVP ontwikkeld zich onder invloed van wat het gebied bepaald en is dus altijd passend. Denk daar nog maar eens een paar nachtjes overna en lees nogmaals de uitleg van Hans.
  Succes
  Overigens die reeen, welke uitgestorven zijn , die kunnen raar maar waar, zelfstandig als ze dat willen’ het gebied in EN uit.

  • Erica Hennekes
   3 februari 2014 om 23:56

   Sylvia,
   Ik ben met je eens dat de OVP zijn weerga nergens ter wereld kent. Net als Yellowstone, Bialowiezca, Ngorongoro, Camargue, is bijna elk natuurgebied wel enig in zijn soort. Ik heb erg nagedacht over de zin betr.” Het landschap” maar kom er niet uit.” Het is altijd passend”???. Bij de doelstelling van vogelrichtlijngebied en Natura 2000? Nou dat kon wel beter, ik zie alleen dat het landschap bezaaid is met kadavers en dode bomen – een dooie boel dus.

  • Sylvia de L-J
   4 februari 2014 om 00:29

   Beste Erica,
   Jij wilt met je ongeduld NU een antwoord terwijl je zoals vele anti-OVPers met een dooieboelvisus wenst’ te kijken.
   Ja dat is Blindemannetje’ spelen en maar roepen dat het OVP-landschap zich niet voegt naar jouw oordeel.
   Jouw mening bij stellen n.a.v. een aantal reeel benoemde argumenten dat schijnt niet te kunnen, terwijl helder is dat je het gebied amper kent.
   Nogmaals lees Hans Breeveld nog eens een paar keer, dan blijf je tenminste niet weer hangen in je starre vglritlngebied en Natura 2000 .
   Om het nog simpeler te maken: De OVP is met geen enkel gebied in Nederland te vergelijken. Al maakt SOVON er 1000den rapporten over.

 • Erica Hennekes
  3 februari 2014 om 17:00

  Beste Hans
  Volgens mij is de taak van de dierenarts in de OVP het aanwijzen van de dieren die voor het genadeschot in aanmerking komen. Maar ik denk niet dat hij 7 dagen in de week hiervoor beschikbaar is. Heeft de man ook nog een normale praktijk, of houdt hij zich uitsluitend met dit deprimerende werk bezig? Ik heb gehoord dat de dieren kopergebrek hebben. Is dit door het plaatsen van likstenen te ondervangen? Plekken met schoon drinkwater (ook bij vorst) is ook zoiets.
  De kop van dit weblog is feiten en fabels over de OVP. Ik zou zeggen kijk eens kritisch naar de informatie van de OVP en ook de informatie van Vogelbescherming Nederland en Wikipedia wemelt van de onjuistheden en heeft betrekking op de situatie van 10 á 15 jaar geleden.

  • R. van Bergen
   3 februari 2014 om 20:12

   Vind je dit een fatsoenlijke opmerking in de richting van je gastheer Erica? Een gastheer die eens helemaal alle moeite heeft genomen om duidelijk te maken dat er van “deprimerend ” al helemaal geen sprake is? Jouw beledigende tekst luidt: “Heeft de man ook nog een normale praktijk, of houdt hij zich uitsluitend met dit deprimerende werk bezig?” Langzamerhand straalt de zelf ingenomenheid stevig van je teksten af. Ga anderen vervelen zou ik zeggen. Hoewel, ik schreef het eerder op dit blog, Hans Breeveld heeft terecht een hekel aan dit soort beledigende en insinuerende teksten en ik al helemaal als ze gericht zijn aan het adres van “onze” gastheer, ga zo door je bent voor gewone mensen met in elk geval een goed gevoel voor verhoudingen en fatsoen een school voorbeeld van hoe jagers en hun aanhang werkelijk denken en dus prima anti reclame voor het “plezier” jagers volk.

   Roelf

 • angeline
  3 februari 2014 om 15:21

  Waarom dieren toelaten die hier van nature niet meer voorkomen?

 • Boswachter Hans Breeveld
  3 februari 2014 om 14:12

  Johan Offringa,
  de laatste 30 jaar hebben wij geen enkele behoefte gehad aan een hoefsmid. De dieren arts die ons begeleidt is deskundig, zowel op het gebied van paarden als wild life. Als er daadwerkelijke inhoudelijke vragen voor hem zijn zal ik ze naar hem toesturen met het verzoek om dan zelf contact met de vragensteller op te nemen.

  Hans Breeveld

  • Johan Offringa
   3 februari 2014 om 16:55

   Hans, jammer dat de identiteit van de dierenarts kennelijk zo geheim is. Ook spijtig dat je blijkbaar mijn vraag m.b.t. de identiteit van de door jou aangehaalde NG-fotograaf niet wenst te onthullen. Daar is toch niks geheimzinnigs aan. Toch?
   Ik woon in het mooie Mecklenburg-Vorpommern, vlak bij het Müritz Nationalpark. Wellicht kan je het me nog eens influisteren als we elkaar weer ontmoeten wanneer jij en je OVP-collega’s hier in november of december weer eens op ….laten we het werkbezoek noemen…bent.

  • R. van Bergen
   3 februari 2014 om 20:06

   Wat een rare “negatief” insinuerende tekst Johan. Maar zo ken ik je wel weer helemaal. Em waarom moet jij weten hoe die dierenarts heet? Het zou toch schandalig zijn als Hans zonder zelfs maar toestemming van welke persoon dan ook diens identiteit op het Internet zou gooien? Dat is zelfs strafbaar . Zal ik ook even insinueren, strafbaar? Daar zitten jagers niet zo mee.

  • Karin van Dellen
   4 februari 2014 om 19:14

   Ik krijg ik de neiging om als scheidsrechter op te treden!! Het gaat hier over de OVP en niet over elkaar. Hier schiet niemand iets mee op.

  • Hope
   4 februari 2014 om 10:04

   De laatste 30 jaar geen behoefte gehad aan een hoefsmid ? In hoeverre is SBB de dieren 2 maal per jaar een hoef controle schuldig ? Juist omdat ze volgens eigen zeggen onder de categorie wilde dieren vallen…..dus nu spreek je jezelf erg tegen…en blijkt met deze zin in hoeverre SBB in verzorging in gebreken blijft…..

 • Sylvia de L-J
  3 februari 2014 om 13:38

  Beste Peter,
  mijn schrijfstijl en manier van communiceren komen je bekend voor?
  Graag zou ik weten waarvan, want ik reageer verder nergens op blogs.
  Zoals ook jij heb ik een aantal vragen gesteld welke in relatie tot het onderwerp wel degelijk on-topic zijn. In jouw visie zie ik niets terug van het begrip successie’ en dat verklaart je verdediging middels getallen en namen welke totaal geen inzicht tonen en alleen een negatieve toonzetting verspreiden.
  Goededag

  • R. van Bergen
   3 februari 2014 om 16:25

   Sylvia :
   Niet Peter maar Offringa meende intimiderend jouw zo te bullebakken, dat je het niet weer zou wagen om een lans te breken voor de OVP en zeker niet om hem tegen te spreken. Zo ken ik ook Johan Offringa.
   Dit was zijn uitspraak : “@Silvya de L-J:

   je aanmatigende manier van communiceren en je schrijfstijl komen me bekend voor!”
   Kortom je antwoord had moeten beginnen met Beste Offringa en niet met “Beste Peter”.

   ‘Beste Peter,
   mijn schrijfstijl en manier van communiceren komen je bekend voor?”

   Maar goed : Dat kan niet over jou zijn Sylvia. Maar dat is het taalgebruik dat door jacht adepten doorgaans wordt gebruik. Overigens houdt Offringa zich, op een paar kleinigheden na, redelijk fatsoenlijk. Mensen als Offringa vinden elke tegenspraak ook die grondig wordt onderbouwd zoals Hans Breeveld nu eens heel goed doet op dit blog, aanmatigend en natuurlijk bevalt dan de stijl van schrijven zeker niet. Maar gelukkig lijkt het er op dat Hans Breeveld ook wat tijd is geen steken in modereren, dus hopelijk is de werkelijke beledigende stijl van voorheen wat in geperkt. Wel vind ik het advies van Norman voor Hans Breeveld het overdenken waard. Al deze jacht adepten voegen uiteindelijk niets toe aan de voorlichting over de OVP. leiden alleen maar af.

   Roelf

  • Johan Offringa
   3 februari 2014 om 16:48

   Ah, daar hebben we Roelf ook weer, die andermaal suggereert dat de groeiende groep tegenstanders van het huidige OVP beleid alleen maar uit ‘jacht adepten’ zou bestaan.
   Roelf weet het altijd beter. Waar Roelf verschijnt ontstaat altijd een onaangename sfeer in de discussie. Zo wist Roelf het onlangs op de facebookpagina van ‘wolven in nederland’ het ook weer beter dan de wolvendeskundige van de Duitse NABU. De irritante betweterigheid van Roelf noopten de wolvenexpert Roelf van Bergen te blocken.

  • Sylvia de L-J
   3 februari 2014 om 17:57

   Roelf 16:25 uur
   Je hebt helemaal gelijk :Het had :Beste J. Offringa moeten zijn.
   Mijn excuses aan Peter Huis

  • R. van Bergen
   4 februari 2014 om 15:35

   Offringa. Niet dat het wat uitmaakt voor de discussie hier, maar wel dat het een goed voorbeeld geeft van de manier waarop jij discussie meent te moeten voeren een reactie op het volgende: “. De irritante betweterigheid van Roelf noopten de wolvenexpert Roelf van Bergen te blocken.”. Ik ben nooit bij Wolven in Nederland geblokt. Ik schrijf daar nog steeds wat ik meen dat er geschreven moet worden. De door jouw gedoodverfde wolven deskundige Jos de Bruin adverteert alleen zich zelf als zo danig met als onderbouwing dat hij gelijk een honden meute houder in de oude Engelse stijl enige geadopteerde wolven die op onduidelijke manier bij hem zijn terecht gekomen in eigendom heeft in een dierenpark in Duitsland. Hij pretendeert belangrijk medewerker van de NABU te zijn, maar nergens maakt de NABU ook maar eenmaal gewag van de medewerking van jouw wolven deskundige en last but not least Wolven in Nederland heeft enige weken terug Jos de Bruin duidelijk te verstaan gegeven dat het met zijn agressieve manier van anderen bejegenen gedaan moet zijn, daarop is zijn levensgezellin die zich gelijk soortig gedroeg van de Facebook van Wolven in Nederland verdwenen, of zij de keus zelf heeft gemaakt of dat zij door Wolven In Nederland is geblokt is mij onbekend. Een zelfde is op te merken met het eerdere vertrek daar van een duidelijk vriendje van Jos de Bruin ene Robin Broeren die pretendeert op zijn eigen Facebook, is nu verwijdert, in dienst van SBB te zijn en die pretendeert over ook minstens één wolf te beschikken. Kennelijk is er iets niet koosjer aan de uitingen van deze Broeren, en is dat de reden om zich terug te trekken, ik heb enige twijfels geuit aangaande cites vergunningen. Goed dit gaat niet over de OVP en je zou er goed aan doen je daar aan te houden. Het argumenteren met persoonlijke verdachtmakingen van wie dan ook van jouw en andere jacht adepten kant heeft op dit blog volgens mij geen pas, zoals Hans Breeveld terecht nu al vaker heeft aangegeven. Maar nogmaals ik ben blij met dit soort reacties omdat die precies demonstreren met welke vorm van wereldbeschouwing en geestesgesteldheid we bij jou en je maten te maken hebben. Hans ik vond dat ik het recht had om hier even stevig uit te pakken, als je de bijdrage van Offringa wilt verwijderen dan vind ik dat een prima optie dan kun je ook dit referaat natuurlijk ook weg halen. Sterkte met het blog want met dit soort bezoekers als Van Malsen en Offringa en nog wat van dat soort, heb je dat wel nodig. Overigens , om verwarring te voorkomen, Bij Wolven in Nederland schrijft ook enen Rick van Malsen heel goede en inhoudelijke bijdragen vanuit de Zweedse wolven praktijk, bijdragen die door bedoelde Jos de Bruin , dus de wolven deskundige van Offringa, steevast als een persoonlijke aanval worden bezien.

  • Johan Offringa
   4 februari 2014 om 16:27

   Beste Roel,

   omdat het, zoals je zelf al aangeeft off-topic is zal ik het maar kort houden:
   Op de facebookpagina van wolven in Nederland is in de rubriek ‘Wolven bij de buren’ van 7 januari te lezen dat jij bent geblockt door Jos de Bruin en nog iemand.
   Als je even googelt op ‘Jos de Bruin NABU’ kan je op NABU-sites lezen dat hij wel terdege NABU-Wolfsbotschafter is.
   Nu maar weer ontopic?

  • R. van Bergen
   4 februari 2014 om 20:42

   Johan Offringa. Het is werkelijk schandalig en niet omdat je mij nu even persoonlijk probeert te raken de volgden tekst Johan Offringa heb je kunnen ontlenen aan mijn eigen tekst op die plek “Op de facebookpagina van wolven in Nederland is in de rubriek ‘Wolven bij de buren’ van 7 januari te lezen dat jij bent geblockt door Jos de Bruin en nog iemand.” Ik maak Wolven in Nederland er op attent dat Jos de Bruin hun Facebook censureert zo als hem dat het beste uit komt. Gezien de gevolgen voor de inbreng van Jos de Bruin daarna lijkt WIN maatregelen in zijn richting genomen te hebben. Kortom Jos de Briun is gewaarschuwd en ook zijn partner in “crime” op WIN Marian Dekker, ook zijn levens partner heb ik van andere werkelijk wolven deskundigen vernomen, lijkt gezien het odrogen van haar inbreng gewaarschuwd te zijn. Jos de Bruin is niet geblokt, maar gedraagt zich tot nu toe weer zoals het een fatsoenlijk mens betaamd, kun jij nog wat van leren. Ik ga er van uit dat er actie naar Jos de Bruin is ontnomen, en niet naar mij zoals jij vilein hier probeert te suggereren, geeft aan hoe jij in elkaar steekt en zegt niets over mij, En ik was niet de enige die WIN op dit misselijke gedrag heeft geattendeerd. De eigenaar van het volgende Facebook die zich Forest Dweller noemt heeft op het Facebook van win constant dat smerige gedrag gelaakt:

   https://www.facebook.com/pages/De-Wolf-Interactief/595394897174104?ref=profile.

   Ook Rick van Malsen van Eurowolftrack Zweden heeft zich in deze, tegen de manier van reageren van Jos de Bruin gekeerd, omdat er maar 1 link per reactie kan zal ik de link voor de geïnteresseerden naar Rick van Malsen in een separaat bericht plaatsen.

   Dus Johan Offringa als jij denk door leugens en agressie mij de mond te kunnen snoeren door leugens over mij te vertellen dan heb je de verkeerde persoon getroffen. Helaas haken “alle” fatsoenlijke mensen hier af door het agressieve gedoe van jacht adepten zoals jij, alleen Dijkshoorn is de enige fatsoenlijke mens die hier onderbouwd kritisch reageert, we zijn het niet eens, maar Dijkshoorn blijft fatsoenlijk, ook daar kun je nog wat van leren.

   Dus je komt er niet af met “Nu maar weer ontopic?”. maar wat mij betreft, tot de volgende smerige leugen over mij komt jawel nu on topic.

   En Hans Breeveld, gezien ik door Offringa smerig beledigd wordt. Een dringend verzoek deze repliek niet te verwijderen of alle teksten van Offringa en van mij te verwijderen die deze inhoud hebben.

   Roelf

  • R. van Bergen
   4 februari 2014 om 20:46

   En hier nog de beloofde link naar de Site van Rick van Malsen. Voor de geïnteresseerden ook een aanrader.

   http://www.wolftracking.eu/

   Roelf

 • Erica Hennekes
  3 februari 2014 om 13:28

  Beste Hans
  Je schrijft dat aandacht en zorg voor de dieren prioriteit heeft in het beheer. Ooit was de doelstelling van het vogelrichtlijngebied en Natura 2000 het beschermen van de habitat van bijzondere en bedreigde vogelsoorten.
  Dit is later verandert in de natuurlijke dynamische processen hun gang laten gaan.
  Inmiddels is uit het SOVON broedvogelrapport wel zonneklaar gebleken, dat sinds SBB het beheer van de OVP heeft overgenomen het bergafwaarts gegaan is met habitat en vogelstand.

  Ik verdenk Frans Vera ervan dat hij die overbevolking en het massale creperen als drukmiddel heeft aangewend om de gebiedsuitbreiding door te drukken. Dit heeft contraproductief gewerkt, want het aangrenzende bosgebied, wil niet zo’n kaalgevreten bende worden als de OVP. Voor wat betreft de natuurlijke ontwikkeling van de kuddes; als je bij de grootste populatie, de edelherten kijkt, is die ontwikkeling volstrekt tegennatuurlijk. Door boswachters was al geconstateerd dat de afgelopen bronst later dan normaal was en dat ze de indruk hadden dat er minder kalveren geboren zouden worden. Als je ziet hoe de verhoudingen bij de herten zich ontwikkelen, zouden ze zomaar gelijk kunnen krijgen.
  Volgens Jasja Dekker In november 2012 tellingen Edelhertpopulatie 2750 kaalwild (hindes) en 522 herten = totaal 3272. De mannelijke herten overleven de bronst niet doordat ze hierdoor vermageren en dat niet kunnen aanvullen. Deze tendens zal zich versneld voortzetten, zodat er ieder jaar meer vrouwelijke dieren beschikbaar komen voor minder en jongere mannetjes, die later het feestje van de bronst met de dood moeten bekopen. De conclusie uit het rapport dat de afgeworpen stangen een daling in gewicht en tevens in soortelijke gewicht vertonen is hiermee in overeenstemming.

  Tijd voor ander beleid. Met het huidige beheer wordt het nooit wat, ook niet als de kuddes afnemen, dan krijg je er alleen maar meer ganzen bij en geen meidoorns en prikkelstruikjes, waarbinnen plotseling eikebomen opduiken. Aantallen dieren drastisch verminderen, eerste winters bijvoeren om de bomen/struiken/rietkragen kans te geven zich te herstellen. Als de dieren in een gezondere situatie dan wat vruchtbaarder worden, maakt niet zoveel uit. Aanwas van 900 dieren = bijv. 300 dieren te verwijderen slachten/schieten en nu gemiddeld 1500 gecrepeerde dieren. Er hoeven jaarlijks veel minder dieren te sterven, op een nette manier en ze groeien niet op voor de kadaverbak.

  • Sylvia de L-J
   3 februari 2014 om 18:15

   Beste Erica
   Lees nogmaals Hans Breeveld 11:26 uur .
   Het is maar goed dat het klimaat niet óók nog eens agrarisch aangestuurd kan worden .
   Alsof wij mensen alles’ maar onze hand mogen en kunnen zetten…………….

  • Erica Hennekes
   3 februari 2014 om 19:05

   In Nederland wordt de hele natuur door mensen bedacht en ontworpen. Waar ik woon wordt heerlijk met de natuur geknutseld, poelen gegraven, heide geplagd, bossen gekapt, enz. Vaak met verrassende positieve resultaten. In de OVP is ook van alles aangelegd. Er is een dijk aangelegd tussen moeras en droge gedeelte, takkenwallen ter beschutting, die helaas niet werken en er is een kunstmatig nest klaargezet, mocht de Visarend daar willen broeden. De zin van Breeveld :”Het landschap ontwikkeld zich onder invloed van wat het gebied bepaald en is dus altijd passend”. kan ik niet volgen. Deze dieren zijn hier niet van nature, zoals de reeén, die inmiddels uitgestorven zijn. Deze dieren zijn hier door de mens ingevoerd en niet door “de natuur” of “het landschap”. Kijk eens naar natuurgebieden als Het Lauwersmeer, Tiengemeten of De Gelderse Poort.

  • Hope
   4 februari 2014 om 17:33

   ….maar dat betekent ook niet dat we dieren als ‘experiment ‘mogen beschouwen…

 • Johan Offringa
  3 februari 2014 om 13:04

  @Silvya de L-J:

  je aanmatigende manier van communiceren en je schrijfstijl komen me bekend voor!
  We hebben het hier over de dieren in de Oostvaardersplassen, dus wel on-topic blijven s.v.p..
  Er is ook in jouw visie dus niks aan de hand in de OVP, er zijn geen dieren die honger lijden en de hongerdood sterven. Hoe kan je met droge ogen beweren dat de dieren er ‘gewoon vrolijk, kwiek en gezond leven’.

  Jan Willems, voormalig boswachter van Staatsbosbeheer en ex-beheerder van het Lauwersmeergebied, schrijft op z’n blog onder het kopje ‘Dood en verderf in de Oostvaardersplassen’ het volgende:
  (…)
  ”En wat dacht je van de Oostvaardersplassen? Een gebiedje van een kleine 6000 ha in een door mensen aangelegde polder. Er zijn mensen die met droge ogen durven te beweren dat dit gebied echte natuur is! Voordat Frans Vera zijn idiote plannen mocht uitvoeren ben ik daar veel geweest. Ik zag er veel vogels en een gebied die zich ontwikkelde naar de regels van de natuur. Nu is het een dodenakker met heel veel koeien, herten en paarden, die wanhopig op zoek zijn naar iets eetbaars. Het hoge aantal dieren (de eigenaar, Staatsbosbeheer, spreekt over Grote Grazers) is bespottelijk: Tijdens een helikoptertelling op 5 en 6 november 2012 zijn er tussen de 3150 en 3350 edelherten, tussen de 1080 en 1110 Koniks en tussen de 300 en 310 Heckrunderen geteld. Op 6000 ha! Natuurlijk sterven veel dieren de hongerdood. In de winter van 2011-2012 zijn er zo’n 1480 dieren(!) doodgegaan. Het beleid van de voormalige Rijksdienst is om dieren die op het randje van de (honger)dood leven, af te schieten. Je zou maar de ambtenaar zijn, waarde vriend, die dit uit moet voeren.
  Onlangs is er een film gemaakt over de Oostvaardersplassen, ‘De Nieuwe Wildernis’. Ik heb een trailer gezien. Het zijn prachtige beelden. De mensen, die naar deze (bioscoop)film zijn geweest, beamen dat. Maar de waarheid wordt er niet in verteld. Dat gebeurt wel in een andere film die ook over dit gebied is gemaakt: ‘De Nieuwe Wildernix’. Google maar even. Wat mij betreft is ‘De Nieuwe Wildernis’ een film met prachtige beelden en vertelt ‘De Nieuwe Wildernix’ de waarheid.”

  Zou deze voormalige collega van Hans Breedveld c.s. er ook niks van hebben begrepen?
  Neem van mij maar aan dat Willems niet de nige is; er veel meer boswachters van Staatsbosbeheer het mislukte OVP-experiment verafschuwen!

 • Sylvia de L-J
  3 februari 2014 om 12:29

  Beste Peter Huis ,
  Nooit je eigen afgevraagd HOE het in wiens naam dan ook mogelijk is dat er zovele dieren gewoon vrolijk, kwiek en gezond leven bij de OVP?

  Zoals Norman het om 10:40 uur al benoemde : Successie is waar alles om draait en daar heb je dus niets , maar dan ook helemaal niets van begrepen !

  Zoals ook Hans dat om 11:36 uur nogmaals bevestigd.: Successie’ is alles wat de OVP betreft.

  Lagere successievormen ga je toch ook niet bestrijden? Of zien we binnenkort ook een actiegroep welke de Coranus subabterus hun 1ste segmenten beter verzorgd zien willen worden?

  Ben benieuwd, gaat jullie demonstratiegroep nu ook alle andere ongezonde dieren in ANDERE natuurgebieden onderzoeken en beter verzorgen? Dan hebben jullie het voorlopig errug druk. Oooh die andere’ dieren zijn het niet waard ?

  Overigens over het algemeen weten de dieren ZELF wat het beste is voor hen.

  Menselijke maatstaven voor dierenverzorging zijn absoluut niet altijd de beste.
  Het is bijna weerzinwekkend hoe arrogant zogenaamde dierenbeschermers zoals u ‘menen’ het beter te weten. Het is puur uw eigen dwangmatige controledwang welke blijkbaar bevredigt moet worden middels uw zogenaamde zorgen om de OVP. Alleen de stress bij de OVPdieren alleen al zou 100% meer schade opleveren met uw bedachte verzorgingsnorm dan de nu door de dieren zelf grotendeels gereguleerde zorg.

  Kijk eens in uw omgeving daar zijn vast nog wel minderbedeelde mensen’, welke uw hulp/controle veeeeel en veel harder nodig hebben dan 1 van de grote OVP-grazers.

  En zoals Hans al schreef er is meer, dan de grote grazers alleen. En daar heeft hij niets mee miszegt .

  Een goede dag verder.

 • peter huis
  3 februari 2014 om 11:39

  beste hans

  ik begrijp dat je dit zegt maar er is een andere kant van de ovp die jij waarschijnlijk niet kent.Ik heb gesproken met iemand die jaren de hoeven in de ovp heeft gedaan en hier is wel degelijk iets mis mee.de 2de staart die jij aangeeft kan mede daardoor komen maar weten wij ook niet maar kan nooit gezond zijn.Zoals je misschien weet is er op 14 februari een demonstratie tegen de Oostvaardersplassen.en wij nodigen je dan ook graag uit om ons te overtuigen dat er wel goede verzorging plaatsvind in de oostvaarders plassen.Graag zie ik een antwoord van u terug op
  peterhuis25@gmail.com ben benieuwd naar uw uitleg

  Vriendelijke Groet Peter Huis

  • Boswachter Hans Breeveld
   3 februari 2014 om 13:03

   Beste Peter Huis,
   graag naam en toenaam van deze persoon, het liefst hier op de site. Ik ben zeer nieuwschierig wie er al jaren buiten ons medeweten om zo druk is geweest met het “op orde” houden van de hoeven van deze paarden. Hij is dan werkelijk goed bezig geweest, want de hoeven zien er prima uit.

   Zoals je kunt zien in de 1e aanhef op dit blog, is bij de beoordeling van de extra groei plek van het haar ( de 2e staart) aan de dierenarts ter plekke zijn mening gevraagd. Ik schat zijn kennis zeer hoog in. Hij heeft ons deze verklaring gegeven. Ik denk dat het geen zin heeft om dit nu weer ter discussie te gaan stellen. Ik zou zeggen lees de posting nog eens goed door.

   Hans Breeveld

  • Johan Offringa
   3 februari 2014 om 13:12

   Beste Hans,

   mag ik jou dan vragen de betreffende dierenarts bij naam en toenaam te noemen, hier op het blog. Ook graag de naam van de National Geografic fotograaf en ook het jaargetijde waarin hij de foto’s en opmerkingen maakte.
   Bij voorbaat dank!

 • Sylvia de L-J
  3 februari 2014 om 11:32

  @Johan Offringa 00:39 uur Je hebt gelijk als het gaat om die centen. Doch allereerst heb je mensen (politici) nodig die naar die centen willen zoeken. M.i. is dat geld nog wel ergens in Nederland te vinden. Idem voor de ouderen en minderbedeelden. En als dat geld er voorlopig niet is dan zullen we met z’n allen’ moeten wachten, op de uitbreiding van de OVP. Tot die tijd hebben we de visie van SBB te respecteren en te waarderen .Ook zij kunnen geen ijzer met handen breken. En Johan 2 februari 22:13 uur : mishandelde dieren? WIE telt er AL de zogenaamde mishandelde dieren in andere Nederlandse natuurgebieden , welke onzichtbaar zijn voor alle grote toeters van camera’s e.d. ? Kom op nou ! De OVP is 1 groot OPEN gebied , dus magere en of zieke dieren zijn bijna met de neus aan te wijzen als je ze zoekt. En dat is echt maar een bepaald percentage elk jaar opnieuw. Dat geldt idem voor andere natuurgebieden waar je de grotere grazers niet elke dag ziet. Het feit dat er zovele dieren dag in dag uit de draagkracht van het OVP-gebied bewijzen, middels hun levendige status, dat zegt meer dan genoeg !

  Hans, kzie net je reactie op Dieter binnen komen . Bedankt.

  • Lucienne
   3 februari 2014 om 19:35

   toch blijf ik het gek vonden dat hier op de Veluwe nog genoeg voedsel is…. geen kale bomen ….. toch vreemd daar lopen ook veel dieren zogenaamd in het wild, maar ja die hebben dus wel genoeg te vreten , toch raar dat schijnbaar alleen de OVP zo opvalt? ik weet het niet …

  • Sylvia de L-J
   3 februari 2014 om 21:19

   Lucienne 19:35
   Zie het antwoord van Hans 20:44 uur

  • Karin van Dellen
   4 februari 2014 om 19:02

   Op de Veluwe leven de runderen in kleine gebieden. Hier wordt bijgevoerd waardoor er geen magere runderen te zien zijn. Ook worden er regelmatig runderen gebruikt voor consumptie. Niet te vergelijken dus.

 • Henk Dorgelo
  3 februari 2014 om 10:24

  Jammer is het dat dit mooie gebied, dat een eldorado was voor vogels, een zgn. wilde-dieren-houderij is geworden.

  • Norman
   3 februari 2014 om 10:40

   Dat heet successie.

 • Sylvia de L-J
  3 februari 2014 om 00:13

  Dieter, zoals je mogelijk al lang weet, wordt er al jaren gewerkt aan een structurele uitbreiding van de OVpl, ri. het Horsterwold. Aangezien we hier politici voor nodig hebben, welke wel deskundig genoeg zijn om de betekenis van die uitbreiding te doorgronden, is het misschien een zinnige reden om zelf de politiek in te gaan ? Ponystrelende heren Bleker’s hebben we al genoeg gehad.

  • Johan Offringa
   3 februari 2014 om 00:39

   @Sylvia de L-J: Voor uitbreiding van alle prachtige plannen zijn geen ‘deskundige politici’ nodig maar centjes. En die centjes zijn op, beste Sylvia. Zoals je mogelijk al lang weet verkeren we al jaren in een economische crisis. Bij gebrek aan wetenschap kan ik niks zeggen over het ‘ponystrelen’ van Bleker, maar gelijk had hij wel met z’n opmerking ”als er al geld moet worden uitgegeven, dan naar de zorg voor ouderen! En daarmee had hij een punt! Punt!

 • Dieter Roosen
  2 februari 2014 om 22:42

  Dag Hans,
  Ik moet de vorige reactie echt bijtreden. Steek geen tijd meer in het beantwoorden van zulke negatieve reacties, maar blijf ons gewoon informeren over hoe het er aan toe gaat in de OVP.
  Ik ben tegen elke voor van dierenleed en ben er van overtuigd dat jullie je uiterste best doen om dat zo veel mogelijk te voorkomen maar ik ben me er ook van bewust dat de natuur heel hard is.
  Ik zou wel een antwoord willen krijgen op de vragen over de vegetatie, de beelden tonen duidelijk aan dat er stilaan een probleem is (de kale vlakte waarvan sprake). Hoe gaan jullie dit in de toekomst beheren? Op een bepaald moment moet je toch gewoon ingrijpen of niet?
  Dieter

  • Marco
   3 februari 2014 om 10:51

   Ik ben het eens met Dieter. Hans blijf ons gewoon informeren. Dan blijft de blog leuk om te lezen.
   Vrijheid van mening, prima, maar al die negativiteit op een informatief blog is niet gepast. De oproep tot verbetering van de situatie voor de dieren spelen ze maar via de politiek. Dan horen we met cijfers en feiten wat het volk wil. O.a. Partij voor de Dieren is een actief volger van de OVP en zet zich in voor verbetering van de leefomstandigheden.

   Succes Hans.

  • leovanmalsen
   3 februari 2014 om 21:15

   NOU, PvdD zet zich in voor verbetering van de leefomstandigheden…. Ze hebben zelfs tegen de prikpil (geboortebeperking) gestemd. Bijvoeren zijn ze ook al niet voor…. Wegvangen en verplaatsen zijn ze niet voor… De PvdD zit zo vast in hun wrok tegen jagers waarvoor ze zo hardnekkig hebben geroepen dat je de natuur de natuur moet laten….. Dan kunnen ze hier ook niet ineens gaan vertellen dat er wat moet gebeuren natuurlijk…..

  • Boswachter Hans Breeveld
   3 februari 2014 om 11:26

   Beste Dieter,

   ik ben blij dat je komt met een inhoudelijk relevante vraag. Net als jij ben ik, en zijn wij, tegen elke vorm van dierenmishandeling van welke vorm dan ook. Wij steken er hier in de Oostvaardersplassen zeer veel tijd en energie in om te voorkomen dat dieren hier op wat voor een manier dan ook iets van een lijdensweg doormaken. Wat dat is, is blijk baar niet bij iedereen duidelijk, maar is ( en nu geef ik ook eens een mening) meer dan voedsel alleen. Ook ruimte voor sociaal gedrag, en ruimte om een zo natuurlijk mogelijk bestaan te hebben hoort daar bij. Dit moest ik even kwijt. Daarnaast, inderdaad is het gebied de laatste jaren veranderd van een ruig, voor het grootste deel uit riet en grasvlaktes bestaand gebied veranderd in een opener grasachtig gebied, met nog steeds delen riet, maar wel minder. Door deze verandering van het landschap, die mede ingegeven is door de natuurlijke populatie groei van de aanwezige dieren, maar ook in het verleden door het omvormen door de mens in het kader van beheer van riet naar grasland, is er veel veranderd. Oude wilgen die begin jaren ’70 ontkiemden op de natte moeras bodem van de oude zuiderzee zijn volwassen geworden, maar worden veelal niet ouder dan 50 jaar. Dat zij verdwijnen is dus logisch. Natuurlijk hebben ook de grazers hier mee te maken, maar ook in de omliggende bossen die net na de drooglegging ontstonden, zoals het wilgenbos en de lepelaarplassen zijn de bomen nu aan het doodgaan. Omdat er in deze bossen geen licht op de bodem valt, is er ook geen verjonging van zaailingen. In de Oostvaardersplassen is met het stijgen van de populaties dieren, het gebied veel geschikter geworden voor bijvoorbeeld grauwe ganzen. Deze zijn voor een groot deel afhankelijk van grasachtige vegetatie buiten de rui periode. In de rui periode trekken zij het moeras in waar zij het aanwezige riet benutten als voedsel. Op deze wijze houden zij het moeras open, en geschikt voor de vele vogelsoorten waar de Oostvaardersplassen ook internationaal voor worden geprezen. Met het veranderen van het landschap veranderd ook de geschiktheid van het gebied voor de grazers. Was er 30 jaar geleden vrijwel geen beperking voor de groei van de populaties, nu door het veranderde landschap en de aanwezigheid van de ganzen is ook het aantal dieren aan het veranderen. Dit mede door het feit dat de ganzen ook in de winterperiode de Oostvaardersplassen als overwinteringsgebied gebruiken. Dit zet de populaties grazers nog verder onder druk, net als het feit dat de populaties nu aan het vergrijzen zijn. Er lopen nog steeds dieren vanaf het 1e uur. Doordat de aanwas beperkt is, omdat lang niet elke vrouwelijk dier een jong krijgt (gemiddeld circa 30 %) groeit de populatie niet meer, maar zit in een krimp. De laatste 3 jaren is de totale populatie met circa 25 % gekrompen. Dit betekent dat de begrazings druk zich aan de nieuwe situatie aanpast. Hoe de landschappelijke ontwikkeling er dan uitgaat zien weet ik ook niet precies. Ik heb ideeën genoeg, van een open vlakte tot meer ruigte en alles er tussen in, maar exact weten doen wij dat ook niet. En dat hoeft ook niet. Het landschap ontwikkeld zich onder invloed van wat het gebied bepaald, en is dus altijd passend. De vraag over ingrijpen is dan denk ik al beantwoord, immers op het moment dat er een ingreep gepleegd zou worden wordt het gehele systeem ondersteboven gegooid. Er blijft dan de noodzaak om constant te blijven ingrijpen met alle gevolgen van dien, simpelweg omdat het gebied zijn eigen dynamiek kent. Dit betekent ook, dat voor de vogelsoorten er rijke en minder rijke jaren zullen zijn. Kijk nu maar eens naar de 10.000 den goudplevieren die hier over winteren, of naar de meer dan 100 paar grote zilverreigers die hier nestelen. Grote kans dat als door de terugtredende aantallen grazers de verruiging toeneemt, ook de daarbij horende vogels (tijdelijk) weer een plek vinden, maar dan wel ten koste van anderen. Dit hele verhaal gaat misschien verder dan een antwoord op de vraag, maar ik wil graag even duidelijk maken dat er meer is dan garzers alleen, en dat wij te maken hebben met een dynamisch gebied. Een gebied dat ons steeds weer verwonderd, en dat ons toont, dat zienswijzen waarop sommigen nog steeds voortborduren, niet altijd meer met de huidige realiteit overeenkomen. Dit betekent dat men niet vast zou moeten houden aan ideeën die men vroeger had, hoe legitiem ook op dat moment, maar open zou moeten staan voor verandering. Dat is nu eenmaal zo in de natuur.

   Hans Breeveld

  • Erica Hennekes
   3 februari 2014 om 13:47

   Beste Hans, je schrijft dat de wilgen in de lepelaarsplassen afsterven door ouderdom, maar dat er geen verjonging door zaailingen is vanwege schaduw?? Als bomen afsterven/omvallen verschijnen er toch open plekken met mogelijkheid voor verjonging? De veranderende begrazingsdruk, zie ik niet zo. Die blijft onveranderd even hoog alleen vindt er een verschuiving plaats van grote grazers, naar kleine grazers, (ganzen) die in het voordeel zijn omdat ze kunnen wél kunnen migreren. Dat de dieren oud kunnen worden in de OVP komt omdat het enige seletiecriterium honger is. Oudere dieren verbruiken minder energie, planten zich niet meer voort en kunnen het er dus uithouden. In natuur met roofdieren, zouden die oudere dieren juist een makkelijke prooi vormen.

 • Sylvia de L-J
  2 februari 2014 om 22:29

  Lijkt mij Sylvia 20:30 uur dat een konijn’ in het kader van ‘goed zicht’, een bizonder goede studie waard zou zijn voor lezers zoals U. De opticiens dáárna opgezocht, doen dan vast goede zaken. Immers een aantal lezers hier schijnen moeite te hebben met L-E-Z-E-N. Hans beantwoordt elke x opnieuw op serieuze ,eerlijke en integere manier wijze de gestelde vragen . Van de dames S, W en R, heb ik eerlijk gezegd nog geen zinnig woord gelezen en daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Tenminste als jullie werkelijke serieuze argumenten kunnen aanvoeren. Zo maar wat schoppen en wat dreigen, nou nou dat maakt pas indruk hoor. Heus niet iedereen ‘hoeft’ het met elkaar eens te zijn en dan nog kun je altijd samen door dezelfde deur. De tijd van figuurpoepen is onderhand toch écht voorbij.

  Hans,
  m’n complimenten voor je geduld.

  • Johan Offringa
   2 februari 2014 om 23:01

   Hoewel ik enkele emotionele reacties wel kan begrijpen ben ik het met je eens waar het gaat om ‘op de persoon spelen’. Laten we het netjes houden en niet op de persoon van Hans Breedveld, de eigenaar van dit blog, spelen..

 • wilma roffel
  2 februari 2014 om 21:33

  Ik zei toch : kom me niet aan met fatsoen en al helemáál niet als je zelf de betekenis ervan niet kent. Het begint al aardig op Rusland te lijken, gewoon hetzelfde domme geblaat herhalen net zolang tot je het zelf gelooft. Helaas wij trappen er niet meer in.

  • Karin van Dellen
   4 februari 2014 om 18:50

   Jammer dat je op deze manier je gelijk wilt halen. Iets meer respect zou prettig zijn. Hier schiet niemand iets mee op. Het wordt nu op de persoon gespeeld, terwijl het over de OVP zou moeten gaan.

  • Hope
   4 februari 2014 om 19:33

   nee Dhr, R. van Bergen zou de mond moeten spoelen met zeep….DAT is pas op de man af willen spelen…zie reactie van 4 januari 15.05…..

 • Norman
  2 februari 2014 om 20:14

  Beste Hans,

  Je houd een prachtig blog bij, maar wellicht moet je eens overwegen om geen commentaar toe te staan. Het word continue verziekt door mensen met doorgaans eenzelfde achtergrond die steeds maar menen de OVP te moeten bekritiseren. Terwijl ze hier nota bene zelf blogs voor in de lucht houden.

  Door de mogelijkheid op reacties te sluiten blijft het blog leuk voor iedereen om te lezen, zonder steeds die eeuwige herhaling van zetten door steeds maar weer dezelfde mensen.

  Laat de lezers mailen en beantwoord de serieuze vragen publiekelijk in het volgende blog, zo sluit je het podium voor de roeptoeters die steeds maar weer hetzelfde bandje afspelen.

  • Sylvia
   2 februari 2014 om 20:30

   De struisvogel is ook een interresant dier en een studie waard!

  • Johan Offringa
   2 februari 2014 om 22:13

   Beste Norman,
   Je schrijft:
   ‘Het word continue verziekt door mensen met doorgaans eenzelfde achtergrond’

   Wat bedoel je precies met ‘eenzelfde achtergrond’?
   Het aantal tegenstanders van de ‘OVP huidige stijl’ stijgt met de dag, de groep heeft inderdaad eenzelfde ‘achtergrond’ in die zin dat ze een eind willen aan de ernstige vorm van dierenmishandeling waarvan in hun optiek sprake is in de Oostvaardersplassen.
   Wetenschappers, vissers, (emeritus)hoogleraren, imkers, dierenrechtactivisten, natuurvrienden, dierenvrienden, paardenliefhebbers, biologen, ecologen, jagers, vogelaars, fotografen en anti-jagers: een ding hebben ze gemeen: hun neus staat wat de OVP aangaat in dezelfde richting. Steeds meer burgers laten zich niet meer inpakken door de goedpratende verhalen van wie dan ook.
   Neem van mij maar aan dat het OVP bolwerk wankelt en z’n langste tijd heeft gekend. Laten we voor de dieren in de OVP hopen dat er spoedig een einde aan komt !

  • Norman
   2 februari 2014 om 22:22

   Beste Johan,

   Ik ga er niet te veel over uitweiden.

   Dat er verschillende geluiden zijn over de OVP zal ik niet over mekkeren. Zoveel mensen, zoveel meningen.

   Hans Breeveld informeert met zijn blog over de OVP.

   Door steeds maar weer diezelfde mantra’s te moeten lezen van de anti-OVP brigade kan ik mij voorstellen dat zijn motivatie om dit blog te continueren steeds minder word. Als daardoor het blog zou stoppen op termijn zou ik bijzonder spijtig vinden. Ik vind het een buitengewoon lezenswaardig blog.

   Daarnaast gaat het mij om de toon. We zijn allen te gast op dit blog bij SBB / Hans Breeveld. Als we in de huiskamer van Hans Breeveld zouden zitten hoop ik dat iedereen een hele andere toon zou houden tegen hun gastheer.

   Discussie is prima, maar wel op een fatsoenlijke toon en niet steeds hetzelfde riedeltje afdraaien.

   Lees deze blog nog eens:
   http://oostvaardersplassen.wordpress.com/2014/01/03/dit-weblog-nieuw-jaar-en-fatsoen/

  • Johan Offringa
   2 februari 2014 om 22:41

   Beste Norman,

   Bedenk dat het onderhouden van dit blog deel uitmaakt van de werkzaamheden die Hans Breedveld (met alle respect voor hem) uitvoert voor z’n werkgever Staatsbosbeheer.
   Als al sprake is van ‘steeds dezelfde riedeltjes afdraaien’ dan is dit niet alleen van toepassing op de tegenstanders van de OVP…

  • Norman
   2 februari 2014 om 22:45

   Je hebt gelijk. Zo dan?

  • Lucienne
   3 februari 2014 om 19:23

   en vergeet de veehouders niet!! zo ga je niet met je beesten om! doen we ook niet, ook niet als we niet zo gecontroleerd werden ….

  • Erica Hennekes
   3 februari 2014 om 13:57

   Beste Norman OVP bekritiseren, niet alleen voor het welzijn van de dieren, maar ook de toekomst van het gebied. Wanneer de huidige tendens wordt voortgezet blijft er van het ooit schitterende natuurgebied niets over. Dat kan zelfs de beste propagandafilm niet verhullen. De kritiek is niet anti OVP, alleen anti crepeerbeheer, met alle desastreuze gevolgen.

 • Rita Stokman
  2 februari 2014 om 19:54

  wat goedkoop en wat een tactiek! een verhaal door een harde werker in de uitvoering gepost(je bijt nooit de hand die je voedt!!) Vol met extra domme opmerkingen, zodat de rest ook geminimaliseerd wordt door de oppervlakkige lezer ! Jullie zijn gewoon dom bezig met dit van origine vogelproject. En wennen aan herten aan de rijn ed, onzin,jullie leven achter jullie buro als in Utopia! ik zal deze post copieeren en op ‘anti oostvaardersplassen’ en ‘ de nieuwe wildernix ‘zetten want verwijderen gebeurd in Rusland ook!

 • wilma roffel
  2 februari 2014 om 19:44

  Je kunt de waarheid dus niet verdragen schijnbaar want je hebt mijn reactie verwijderd. En kom me niet aan met fatsoen want wat jullie uitspoken in de OVP overtreft elke fatsoensnorm. WALGELIJK!

  • Boswachter Hans Breeveld
   2 februari 2014 om 20:25

   Wilma Roffel,
   inderdaad heb ik jouw reactie verwijderd. Ik zal dit doen met elke reactie waarvan ik van mening ben dat deze het fatsoen te buiten gaat. Ruimte voor meningen geef ik, maar wel op een fatsoenlijke manier

   Hans Breeveld

 • leovanmalsen
  2 februari 2014 om 19:41

  Sylvia: Klopt! Is kennelijk ook een manier om gevoelige onderwerpen uit een discussie te houden…

 • Johan Offringa
  2 februari 2014 om 19:07

  @Hans Breedveld:

  In uw antwoord aan Sylvia schrijft u ‘Het betreft in ieder geval dieren die zich in alle vrijheid in het totale gebied kunnen bewegen.’ Het totale gebied Oostvaardersplassen mag dan een dikke 5.500 hectare groot zijn als biotoop (bron: Alterrarapport), echter het leefgebied, (de habitat) voor grote hoefdieren beslaat slechts 1.500 hectare en bestaat ook nog eens grotendeels uit grote kale vlakten zonder noemenswaardige vegetatie.
  Waarom tracht Staatsbosbeheer zich qua OVP- oppervlakte toch steeds groter voor te doen dan ze is?

  • Boswachter Hans Breeveld
   2 februari 2014 om 20:44

   Johan Offringa,

   wat ik eerder heb gezegd is precies wat er gebeurd, Het aantal dieren is door de jaren heen (30 jaar) in de loop van de tijd afgestemd geraakt op het hen ter beschikking staande oppervlakte. Het maakt niets uit hoe groot dit is, omdat het aantal dieren een niet door mensen gestuurd aantal is. Aangezien zich hier al meerdere generaties dieren bevinden die zich hier zelf in stand houden is duidelijk dat het voldoende ruimte is voor een levensvatbare populatie. De beschikbare ruimte, voedsel en aanwezigheid van andere diersoorten bepalen hoeveel dieren ergens kunnen leven, niet de cijfers op papier. Ook het landschap heeft zich aan de dieren aangepast, een natuurlijk proces dus niet door ons gestuurd. Daar komt bij, dat de bodem in de Oostvaardersplassen dusdanig rijk aan voedingsstoffen is, dat het aantal dieren dat hier leeft niet te vergelijken is met arme gronden, zoals bijvoorbeeld de Veluwe.

   Hans Breeveld

  • Johan Offringa
   2 februari 2014 om 21:19

   @Hans:Breedveld: dit is geen antwoord op de vraag die ik hier stelde maar meer gericht op mijn andere opmerkingen. Mea culpa, maar aan uw bovenstaande reactie kan ik geen touw vastknopen.

   Als ik u probeer te begrijpen zegt u feitelijk dat er Vera in 1988 helemaal naast zat wat de ‘levensvatbaarheid’ van de populatie in de OVP betreft? Zou Franz Vera bedoeld hebben: ‘uit oogpunt van dierenwelzijn is een populatie van 250 tot 300 edelherten meer dan voldoende?’ Lijkt me niet!
   Vera was destijds dondersgoed bekend met het terrein, de oppervlakten van biotoop en habitat, vegetatie en de ‘rijkheid aan voedingsstoffen’ in het gebied.
   Uiteraard is het aantal dieren in de OVP niet door mensen gestuurd maar wel ontstaan door. menselijk falen, lees: het bewust uit de hand laten lopen van het aantal dieren. De natuurlijke aanwas had Staatsbosbeheer moeten reguleren door afvoer naar andere parken of gebieden of door afschot. Elke winter onstaat weer het probleem van van honger wegkwijnende dieren. Laat ik het nu een keer met Vera eens zijn: Een populatie
   van 250 tot 300 dieren (op 1500 hectare) is levensvatbaar. Het huidige aantal dieren niet!

 • Theodoor Braaksma
  2 februari 2014 om 18:56

  Ja ja … nou eh ik geloof er niks van !!
  Zeemeerminnen bijvoorbeeld he ( Ik noem maar wat .)
  Daar zijn ook mensen die er niet in geloven en de Paashaas en de boze wolf die roodkapje opat maar ik geloof er gewoon in !
  ( Al die wetenscahppers ook altijd ! Met hun wetenscahppeijke argumenten ! )

  Altijd , altijd zullen er sprookjes bestaan ……!

  Theodoor Braaksma

  • leovanmalsen
   2 februari 2014 om 19:43

   En mensen die erin geloven, al is het maar omdat ze er baat bij hebben. Maar sprookjes hebben ook altijd een moraal. Altijd ondubbelzinnig!

 • Marc Segher
  2 februari 2014 om 17:22

  Mevrouw van Leeuwen, wetenschappers zijn spijtig genoeg niet altijd een zegen voor de aarde.
  Dat is in het verleden al dikwijls bewezen geweest.
  Als een experiment de verkeerde kant opgaat geven ze het niet graag toe en blijven ze verder doen tegen beter weten in. En dat is gevaarlijk voor de mensheid!

 • Irma van Leeuwen
  2 februari 2014 om 17:05

  De mens heeft een zorgplicht wat betreft de dieren en volgens de wet een meldingsplicht als men een lijdend dier ziet. Ik snap dus niet waarom er zolang gewacht wordt met het uit lijden verlossen van de dieren. Ook vind ik treurig dat dit gewoon te zien is in de film, dat ze gewoon aan hun lot worden overgelaten.Wetenschappers beweren dat ze geen pijn hebben bij honger en blijven bij hun standpunt.Ik vind dit een vreselijke gedachtengang.

  • Irma van Leeuwen
   2 februari 2014 om 19:41

   Graag een reactie hierop van Hans Breeveld.

  • Boswachter Hans Breeveld
   2 februari 2014 om 20:57

   Irma van Leeuwen,
   even voor de duidelijkheid, ik zal indien mogelijk altijd een antwoord geven, ook zonder vraag daar toe, dit tenzij de vraag al eerder is gesteld. Verder zou ik zeggen verdiep u in het beheer, waarin het protocol is opgenomen conform welke wij invulling geven aan het beheer, en tevens aan de noodzakelijke zorg. Wij geven dus wel degelijk aandacht en zorg aan de dieren. Nog sterker, het is onze nr 1 prioriteit in het beheer. Hier toe zijn wij dagelijks op pad en grijpen in zodra de situatie daarom vraagt, conform het al eerder genoemde protocol. Op deze wijze wordt eventueel mogelijk lijden voorkomen.

   Hans Breeveld

  • Lucienne
   3 februari 2014 om 19:15

   maar waarom zie je hier op de Veluwe dan geen kaal gevreten bomen ? en is er overal gras genoeg? dit beheer is dus toch duidelijk anders. Er wordt dus sneller geschoten gelukkig .

  • Erica Hennekes
   3 februari 2014 om 14:34

   Hallo Irma, Je hebt 2 soorten honger, van enkele kilo’s overtollig vet kwijtraken, tot de situatie in het Warschau getto en het beleg van Leningrad. Ik denk dat deze discussie over hoe honger aanvoelt, net na de oorlog niet mogelijk was. Het feit dat men er de voorkeur aan geeft dieren te laten verhongeren en dan naar de Rendac af te voeren, in plaats van er goed vlees van te oogsten, was in die tijd vast niet mogelijk geweest

 • Johan Offringa
  2 februari 2014 om 16:10

  Een levensvatbare populatie, ook wel een duurzame populatie of kernpopulatie genoemd, heeft een dusdanige omvang dat de kans dat die in een tijdsbestek van 100 jaar uitsterft, kleiner is dan 5%.
  Het aantal dieren dat nodig is voor een levensvatbare populatie verschilt van soort tot soort.
  Voor grotere dieren, bijvoorbeeld grote roofvogels, wordt op grond van onderzoek en modelberekeningen aangenomen dat die uit minstens 20 zich voortplantende vrouwtjes moet bestaan.
  Om een levensvatbare populatie te kunnen vestigen, heeft een soort een bepaalde oppervlakte geschikt leefgebied (habitat) nodig.
  In 1988 kwam Franz Vera aan de hand van een modelberekening tot de conclusie dat de Oostvaarderplassen plaats biedt aan een [b]levensvatbare[/b] populatie van 250 a 300 edelherten. (Bron: boek “De Oostvaardersplassen” 1988)
  Mede op grond van deze studie van Vera is destijds ‘groen licht’ gegeven voor het project Oostvaardersplassen.
  Voor mij en velen met mij is het dan ook onbegrijpelijk dat de zaak zo uit de hand is gelopen.
  Afgaande op bovenstaande stelling van ecoloog Vera kan je niet anders dan concluderen dat de huidige populatie van 2.500 tot 3.000 dieren geen levensvatbare populatie is en dit ook niet zal worden. Een mislukt project dat willens en wetens in stand wordt gehouden door Staatsbosbeheer, ten koste van het welzijn van de dieren.

  Ook Prof. Dr. Ludo Hellebrekers, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) spreekt ook van een mislukt experiment en zegt hier over het volgende:
  ”waar het om gaat is dat er dieren zitten in een afgesloten gebied, in een beperkt gebied, ook is het al heel groot voor Nederlandse begrippen en dat je op een gegeven moment te maken hebt met een aantal dieren dat groter is dan de voedselvoorziening in dat gebied kan dragen. En dan kan je beslissen dat je al die dieren gaat bijvoeren, dan krijg je op een gegeven moment een gebied dat steeds voller, en voller en voller wordt. En dat is denk ik niet waar je naar toe wilt, dat is ook niet wat gaat leiden tot een gezonde dierpopulatie, dat is ook niet wat gaat leiden tot een natuurgebied wat in evenwicht is.”
  ( Bron: http://www.youtube.com/watch?v=FWvFAGWwmeg)

  Het is geen fabeltje dat de dieren in de OVP lijden honger en elke dierenarts kan bevestigen dat de hongerdood voor herkauwers de meest pijnlijke dood is.
  Feit is dat dit dierenleed opzettelijk in stand wordt gehouden.
  Feit is ook dat het onze morele plicht is hier nu definitief een eind aan te maken! En dat er een eind aan deze weerzinwekkende vorm van dierenmishandeling komt is geen fabeltje…

  • Lucienne
   3 februari 2014 om 19:13

   en wanneer stopt het nu eens? Nergens in Nederland zie je in natuurgebieden kaal gevreten boomstammen, het gras is helemaal op…. dat is toch een teken dat het niet klopt wat daar gebeurt? hier op de Veluwe lopen ook paarden en runderen, en gelukkig voor hen is het niet een zogenaamde wildernis…. bomen zijn niet kaal, gras is er nog genoeg. Ik denk dat dit niet van het staatsbosbeheer is maar van natuurmonumenten of het Gelders landschap. Daar hebben ze er toch een naar mijn inziens betere kijk op natuur beheer en weten ze ook dat wildernis in Nederland een droom is.maat wat nu? als ook de diergeneeskunde en veel andere kennis mensen zich hier over negatief uitspreken waarom worden er dan niet opnieuw kamer vragen gesteld?
   partij voor de dieren etc etc is alleen maar druk met veehouders……. tj
   a en daar worden dieren op tijd doodgemaakt , gelukkig!

 • Marc Segher
  2 februari 2014 om 14:28

  Maar hoe zit dat nu juist met inteelt in de OVP? Geen dieren die kunnen wegtrekken en geen die er kunnen bijkomen van buitenaf want het is een afgesloten gebied. Graag had ik hier wat uitleg over.

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 15:00

   Zie mijn antwoord aan Sylvia .

  • Sylvia
   2 februari 2014 om 19:18

   Ligt dat nu aan mij of is de optie ‘antwoorden’ mysterieus verdwenen bij mijn reactie….?

 • Sylvia
  2 februari 2014 om 13:50

  Ik denk dat er voldoende kennis is over inteelt,om te weten dat dat niet de meest ideale manier is om gezonde beesten te fokken.Ik snap niet waar het probleem is,om gewoon het ’teveel’ weg te vangen en uit te wisselen met andere natuurgebieden. Dat werkt elders erg goed en het lanschap blijft behouden. Nu is het een kale moddervlakte met wat dode stronken hier en daar. Dat was toch ook weer niet de oorspronkelijke bedoeling meen ik

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 14:57

   “Ik denk dat er voldoende kennis is over inteelt”. Ik vrees dat daar nu juist in de vrije natuur veel te overdreven over wordt gedaan, met andere woorden er wordt gespeculeerd vanuit het fokken van huisdier rassen, waarbij men vaal zelfs kiest voor nakomelingen die gewenst worden op hun uiterlijk en juist niet op hun overlevingskansen in de natuur. buldog, keizersnede, King Charles, te kleine schedel etc, zijn wat voorbeelden van bewuste fok keuzes waarbij juist inteelt een grote rol speelt. In de vrije natuur vallen dit soort afwijkingen meestal niet op, hoewel ze ook daar voor komen en hoewel ze bij een kleine populatie wellicht zelfs, door inteelt jawel, voor zullen komen. Ze worden geaborteerd of overleven de geboorte niet of hebben na de geboorte een zo kort leven dat ze de observerende mens niet opvallen. Een waarschijnlijk gevolg van deze natuurlijk omgang met zeker ook inteelt is dat de soort toch, ook bij zelfs een zeer kleine populatie en vaak zelfs flink geïsoleerd van andere gebieden met een populatie van de betreffende soort, kan overleven. Na verloop van tijd kan er zelfs een ondersoort ontstaan die opvalt door andere kenmerken. Maar doorgaans leidt dit proces, hoewel er in principe allerhande variaties mogelijk zijn, onze honden waarvan meer dan 350 als ras geregistreerde varianten bestaan en nog legio meer meng vormen, hebben hun eigenschappen allen te danken van hun “grondlegger” de wolf en wat valt aan dei wilde wolf of? dat alle individuen nauwelijks van elkaar verschillen in uiterlijk, , dit zou er zo maar eens op kunnen wijzen dat de door ons gefokte varianten, vaak door toepassen van inteelt, het in de vrije natuur niet kunnen halen. Wellicht moeten we de invloed van inteelt op een wilde soort niet langer bezien vanuit de optiek van ras fokker, maar eerder vaststellen dat inteelt, en dan vooral de nadelige eigenschappen die daardoor kunnen ontstaan, want ook evolutionaire voordelige eigenschappen kunnen zo ontstaan, nauwelijks nadruk behoeven in de beoordeling van de voortplanting van en soort, ook als de individuen zich min of meer geïsoleerd van soortgenoten bevinden. Mijn s inzien hebben veel diersoorten die in hun voorbestaan werden bedreigd en die door ingrijpen in hun habitat en bescherming tegen stropen, door de mens, zich in weerwil van de beweringen over inteelt, wonderwel hersteld.

   Roelf

  • leovanmalsen
   2 februari 2014 om 15:17

   Als inteelt zo onbelangrijk is, waarom besteden we dan miljoenen een ecoducten zodat DNA weer kan worden uitgewisseld?

  • Sylvia
   2 februari 2014 om 15:22

   In de vrije natuur worden de mislukkelingen weg gevangen door wolven ofzo….
   In de vrije natuur lopen kuddes jonge mannen rond,die van erg ver kunnen komen en zich af en toe eens een kudde toe eigenen.
   Als je het over de gefokte wangedrochten hebt die nu ‘ras’ genoend worden,dan ben je erg ver weg van je ‘natuur’.
   Van de paarden heb ik gehoord dat ze met 20 stuks zijn begonnen en dat er nooit vers bloed is binnen gekomen. Dat vind ik zorgwekkend.
   En dan heb ik het nog niet eens over de lange pijnlijke hongerdood die blijkbaar bij uw ‘natuur’ hoort

  • Boswachter Hans Breeveld
   2 februari 2014 om 18:25

   Beste Sylvia,
   ik vraag me af waar deze kennis vandaan komt. “weggevangen door wolven of zo?” Wat is “of zo”? Hoe weet jij dat er in de vrije natuur “kuddes jonge mannen” rond lopen die van “erg ver” (wat is dat) kunnen komen en zich “af en toe” een kudde toe eigenen. Waar is jouw referentie kader waar dit allemaal vandaan is vastgelegd? De praktijk in de Oostvaardersplassen laat anders zien. Het betreft in ieder geval dieren die zich in alle vrijheid in het totale gebied kunnen bewegen. (en kom niet met het hek, want deze dieren hebben binnen het gebied geen enkele beperkingen. Soms leven zij in grotere en soms in kleinere groepen, dit is de keuze van de dieren zelf. Binnen deze groepen bevinden zich complete familie verbanden, inclusief niet geslachtsrijpe hengsten. Hierdoor kunnen de dieren ook sociaal actief zijn. Iets wat voor dieren zeer belangrijk is voor hun welbevinden.

   Hans Breeveld

  • Sylvia
   2 februari 2014 om 15:27

   Oh,nog vergeten: De Konik is geen ‘wild’ paard hè. Heeft alleen een leuk kleurtje(de meesten tenminste)

  • Boswachter Hans Breeveld
   2 februari 2014 om 18:38

   Beste Sylvia,
   dit is nooit beweerd. Hoogstens dat het een in het wild levend paard is. Dat is iets totaal anders. Helaas bestaan er over de gehele aardbol geen wilde paarden meer, behalve de przewalskipaarden in Mongolië. Een “leuk kleurtje” is nog steeds geen criteria voor het al dan niet wild zijn.

   Hans Breeveld

 • Ab Strijker
  2 februari 2014 om 13:31

  Een uitstekend bericht van onze boswachter! M.i. moet het vaker gebeuren dat feiten en fabels op een rij worden gezet.
  Maar dat niet alleen, er is ook wel terechte kritiek. Bijvoorbeeld dat de Oostvaardersplassen in de toekomst zullen veranderen in een woestijn, d.w.z. een gebied waar (bijna) alle bomen zijn verdwenen en er in de zomermaanden ook veel kaalheid zal zijn.
  De vraag is: kan en moet daar iets aan worden gedaan of is het beter om alles aan de natuur over te laten?

  Ab Strijker

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 13:51

   Wat die kaalslag betreft ook daar heeft SBB/Vera een verwachting over, maar die komt dus in dit bericht van Hans Breeveld niet aan de orde ,en voor de duidelijkheid terecht. Want de fabels worden in stand gehouden door zekere belang hebbende bij vooral reactief beheer, voor mij gewoon Plezier jacht, zelfs één reactie hier heeft die duidelijke toonzetting.

   Roelf

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 14:06

   Bij reactie moet natuurlijk Pro daarvoor worden gelezen . Want dat is het eufemisme voor “plezier “jacht.
   Roelf

  • leovanmalsen
   2 februari 2014 om 19:46

   Ach ja, daar is het weer: Het toverwoord Plezierjacht! Alsof het bestaat in Nederland! Niks is minder waar. Waarom gaat u niet in op het feit dat jagers vele andere maatregelen noemen voordat men over pro actief beheer rept?

  • R. van Bergen
   4 februari 2014 om 15:05

   Tja Leo van Malsen. Die directeur van de KNJV die, ik schat in in jouw WBE beheers gebied, met een verboden lokmiddel met de daar bevoegde jachthouder aan het jagen was afgelopen zaterdag bij IJlst, deed dat duidelijk met zeer grote tegenzin. Nee van “plezier ” acht kan onmogelijk sprake zijn geweest, vooral niet nadat je door de hermandad betrapt wordt en noodgedwongen door je club geschorst wordt want de schijn van integriteit moet wel hoog gehouden worden. Van plezier zal vanaf dat moment van verbaliseren vast geen sprake meer geweest zijn. Maar we moeten toch niet gaan geloven dat de man uit Amersfoort is vertrokken, met gepaste tegen zin om, verdorie, nu te “moeten” gaan jagen op ganzen in Friesland, bah wat vervelend nou. En die lokfluit? Ja die heb je nu eenmaal en je kunt er ter opluistering van dat onplezierige karwei nog enige plezier uit het blazen op dat ding beleven, maar die verdomde ganzen die vliegen dan voor je loop en dat verdomde geweer moest je ook al bij je hebben, anders ‘anti plezier” jaagt het zo moeilijk nietwaar.

 • leovanmalsen
  2 februari 2014 om 13:25

  Wat het vroeg reactife beheer betreft: Dat wordt nog steeds niet conform ICMO2 uitegvoerd maar veel te laat. Pas als de dieren bijna dood zijn, dus in het terminale stadium, worden ze geschoten. Hiermee wordt leed niet voorkomen zoals ICMO2 wel voor schrijft.

 • mowikan
  2 februari 2014 om 13:22

  Ik denk dat de mensen het niet meer willen dat jullie op deze wijze werken. Je kan blijven verdedigen dat jullie het doen zoals jullie het doen en dat zal heus wel volgens allemaal maatstaven prima zijn. Al verschillen wij daar natuurlijk heel erg van mening van. Zie ook het rapport voor de raad voor dierenaangelegenheden(het advies orgaan van de overheid): http://www.rda.nl/home/files/zorgplicht_natuurlijk_gewogen_rda_2012_02.pdf De verwachting is dat de staatssecretaris ook in die richting wetgeving gaat maken.

  Maar toch wil het volk, waar jullie voor werken, het anders. Ik denk dat daar een beetje het probleem zit. Ondanks dat jij, Hans, zeer open en transparant bent in wat en hoe je het doet. Wat ik overigens erg goed vind want het dialoog is het beste wat je kan hebben. Zitten we toch een beetje in een patstelling ben ik ben ik bang.

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 13:58

   “Ik denk dat de mensen het niet meer willen dat jullie op deze wijze werken.” Ik weet zeker Mowikan, dat je boedelt gelijkgezinden met jou insteek, dat hoeven per definitie niet “de meeste “mensen te zijn, hoewel je dat kennelijk wel hoopt. En ook deze zin suggereert iets wat jij wenst, maar of het klopt is zeer twijfelachtig: “Maar toch wil het volk, waar jullie voor werken, het anders.” Hier zit iets van stemming makerij is Mowikan ( jammer dat je dit alias hebt gekozen, wellicht begrijp je waarom ik dat schrijf en heeft niets met de OVP te maken). Ik zou daar tegen over kunnen zetten. Ga zo door SBB dit is wat de meerderheid van het Nederlandse volk wil. De rest van je betoog , ontdaan van deze stemmig makerij, vind ik zinvol. Probeer het in het vervolg gewoon clean te houden.

   Roelf

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 14:04

   Overigens mowikan, geeft het door jou zo parmantig opgevoerde rapport van de Raad voor de Dieren Aangelegenheden helemaal geen aanwijzing dat het in de OVP niet goed zou gaan, in tegendeel. Ik vrees dat je het rapport niet hebt gelezen, of met een door je zelf gekeurde bril.

  • mowikan
   3 februari 2014 om 10:03

   Ik heb dat rapport en ik niet alleen zeer goed gelezen. Ik zal je een samenvatting geven in een paar zinnen waar het probleem omdraait:
   Een dier verkeert in een positieve staat van welzijn indien het in staat is om adequaat te
   reageren op: honger, dorst en onjuiste voeding; thermaal en fysiek ongemak; verwondingen en ziekten; angst en chronische stress, en het de vrijheid heeft om normale, soortspecifieke gedragspatronen te vertonen, die het dier in staat stellen om zich aan te passen aan de uitdagingen die de heersende omgevingsomstandigheden bieden, zodat het dier een staat bereikt die het als positief ervaart.

   Daar gaat het dus mis. Helaas is Oostvaarderswold er nooit gekomen anders hadden de beesten fijn via de veluwe naar Duitsland kunnen trekken om te kunnen overleven op een meer natuurlijke manier dan de kogel!

   Verder zou het fijn zijn als je wat minder aanmatigend communiceert en wat minder in aannames spreekt. Ik woon naast de OVP en je wil niet weten wat onze buurt en naast gelegen buurten van SBB vinden en het is niet bepaald positief!

  • R. van Bergen
   3 februari 2014 om 15:52

   mowican :’Verder zou het fijn zijn als je wat minder aanmatigend communiceert en wat minder in aannames spreekt.” Ga je dat vanaf nu dan ook zelf doen? Ik ga hier geen gekleurde samenvatting van dat rapport geven, maar dat rapport is aanmerkelijk genuanceerder dan jouw samenvatting. Wat jouw buurt betreft, ik kan dat niet beoordelen, maar ik sluit subjectieve reacties absoluut niet uit, dan nog is jouw buurt niet per definitie een complete afspiegeling van de Nederlandse bevolking, over aanmatigen gesproken. Mowikan in het vervolg beter op letten, blijft een dialoog ook mogelijk.

   Roelf

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog