www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Studie naar meerdaagse recreatie biedt kansen

29 september 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

De studie van het Innovatienetwerk om te onderzoeken op welke manier verdere recreatieve ontwikkeling bij natuurgebieden mogelijk is, is iets wat past in de huidige tijdgeest. Staatsbosbeheer is niet de opsteller van deze studie, maar zal dit onderzoek met belangstelling bestuderen. Wel staat natuurlijk de bescherming van de natuur in onze terreinen voorop. Staatsbosbeheer wil mensen zoveel als mogelijk bij onze terreinen betrekken, en er mee kennis laten maken. Het plan van het Innovatienetwerk geeft hiervoor waardevolle suggesties die mogelijk het uitwerken waard zijn, en kunnen bijdragen aan een betere beleving maar zeker ook een betere bescherming van dit unieke gebied.

Balans
Bij een dergelijke gebiedsontwikkeling zal Staatsbosbeheer niet alleen naar verblijfsrecreatieve mogelijkheden, maar ook naar dagarrangementen kijken. Zonering is daarbij een sleutelwoord. Een rustig en strikt beschermd kerngebied, met daar omheen gebieden waar meer mogelijkheden zijn voor ontwikkeling. De kern van het Oostvaardersplassengebied wordt gevormd door het moeras met omliggende gronden, waar ook de Natura2000-waarden te vinden zijn. Daar zijn we trots én zuinig op. We streven ernaar om gebieden duurzaam én met respect voor natuur te ontwikkelen. Daarbij is de balans tussen beschermen en beleven van het gebied de belangrijkste opgave.

groet,
Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • R. van Bergen
  30 september 2014 om 10:35

  Pas maar op. De aangehaalde tijdgeest is absoluut niet gunstig en geen aanbeveling. Het vermarkten van alles ook dat wat kwetsbaar is en dus gemakkelijk vernield kan worden , dat is de tijdgeest. Ik schreef het eerder niet aan beginnen.

  • Paul Simia
   1 oktober 2014 om 00:37

   Ik ben het met Roelf eens. Wij moeten de natuur met rust laten. Niks meer mee doen.

   We moeten geen geld verdienen aan het gebied. We moeten geen beheer plegen in het gebied. Weg met de bezoekers daar. Weg met de boswachters. Doe de waterpompen ook maar uit en demp de weteringen ook, is ook vorm van kunstmatig beheer. Oostvaardersdijk doorprikken van de Knardijk tot de zuidgrens van het gebied; allemaal beheersmaatregelen. Ongelofelijk dat dit nog steeds zo doorgaat. Laat de natuur z’n gang maar gaan, toch Roelf?

  • R. van Bergen
   1 oktober 2014 om 17:57

   Goh wat heb ik veel over het vermarkten van natuur gezegd. Precies een repliek van een rechtse bal komt mij vertellen wat ik allemaal juist niet heb gezegd. Zo is dat volk nu eenmaal. En dat type mens dat drijft het vermarkten aan. Nooit aan beginnen dus. Straks moet ik andermaal een stuk natuur mee financieren om het uit de klauwen van dit type geldwolven te houden zoals ik vorig jaar via de PvdD ook al in Twente moest doen.
   Roelf

  • Paul Simia
   2 oktober 2014 om 12:31

   Walgelijk die rechtse ballen en geldwolven. Jammer alleen dat je samen moest werken met de PvdD. Ze hebben alleen oog voor wat zij ‘denken’ dat dierenwelzijn is, geen oog voor de realiteit. “Wat zijn alle dieren toch zielig.”.

  • R. van Bergen
   2 oktober 2014 om 14:51

   Ja Simia, je valt voor jou teleurstellend wel erg snel door de mand. Ik loop al heel lang mee en heb onderhandeling ervaring in een breed gebied en ben dit soort zelf ingenomen blagen te vaak tegen gekomen in mijn leven om ze niet bij de eerste oprisping te herkennen. Doe je niet anders voor dan je bent. Ben ik het haast zeker ook hardgrondig met je oneens, maar dan zou ik nog wat respect voor je kunnen opbrengen.

  • Paul Simia
   7 oktober 2014 om 13:46

   Oh Roelf Roelf Roelf..

   Wat staar je je toch blind. Je denkt dat ik het met je oneens ben en dat maakt mij een rechtse bal, geldwolf en een blaag. Pakkend liedje overigens: “Blijf met je poten van de herten af”.

 • N.Dijkshoorn
  29 september 2014 om 18:33

  Uiteraard moet Staatsbosbeheer de natuur in de Oostvaardersplassen zo goed mogelijk beschermen!!

  Maar toch zou het naar mijn mening goed zijn, wanneer Staatsbosbeheer de mogelijkheden om van de natuur in de Oostvaardersplassen te genieten, zou verbeteren.
  De prachtige film de Nieuwe Wildernis heeft er voor gezorgd dat er veel natuurliefhebbers naar de Oostvaardersplassen komen. Vaak komt men uit andere delen van het land of uit het buitenland.
  Ik vrees dat veel van deze bezoekers dan toch wel wat teleurgesteld ’s avonds weer huiswaarts keren omdat ze de Oostvaardersplassen (vrijwel) alleen vanaf de buitenkant hebben kunnen bewonderen. Er zijn weliswaar enkele mogelijkheden om een korte wandeling in het gebied te maken, onder meer naar de observatiehutten de Zeearend, de Grauwe gans en de Zilverreiger. Maar echt genieten van duizenden vogels of grote grazers op korte afstand is er niet bij.

  In het kader van Programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland heb ik een projectvoorstel ingediend om de mogelijkheden van natuurbeleving binnen de Oostvaardersplassen te verbeteren.
  (Dit projectvoorstel is in te zien op de site van provincie Flevoland. Nieuwe natuur, projectvoorstel 12 a. Weliswaar niet zo fraai vormgegeven als de andere projectvoorstellen, maar toch raadzaam om eens door te lezen).

  Onder meer bij de observatiehut de Zeearend moet het m.i. mogelijk zijn op korte afstand van de hut ondiepe plassen aan te leggen. Dat zal niet alleen de natuurbeleving op deze locatie verhogen, maar ook de natuurwaarde!!

  Ook zouden er vanaf de Grote Praambult en de onderdoorgang van de spoorlijn in het Kotterbos wandelroutes en uitkijkpunten in de Randzone kunnen worden aangelegd. Bij een goede vormgeving is dit mogelijk zonder de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000 gebied in gevaar te brengen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog