www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Nieuw op dit blog: Uit het veld

28 november 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

vogels bij zonsondergangIn de Oostvaardersplassen strijken jaarlijks honderdduizenden vogels neer. Geen wonder, want het natuurgebied is aantrekkelijk als rust-, fourageer- en broedgebied en ligt op een belangrijke vogeltrek-route. Met zoveel vogels die ‘over de vloer’ komen wil je als natuurbeheerder graag weten hoe de vogelstand zich ontwikkelt. Het liefst doe je regelmatig – en volgens een vaste methode – waarnemingen in het gebied, zodat je ook voor een langere periode een beeld krijgt van de ontwikkelingen. Die kan je vervolgens ook vergelijken met landelijke trends. Kortom, we houden ogen en oren open en doen dus aan monitoring.

Hoe werkt de monitoring?
Voor de monitoring van de vogelstand zijn er in het droge deel van de Oostvaardersplassen verspreid over het gebied 11 telgebieden. Daar worden vanaf een vast punt de waarnemingen van de verschillende vogelsoorten vastgelegd. Dit gebeurt iedere maand behalve in heel strenge winters, want dan staat absolute rust voorop. Verder wordt er nog een drietal ‘transecten’ gevolgd, routes waarlangs waarnemingen worden verzameld. De gegevens worden verwerkt en geanalyseerd in de Jaarrapportage Monitoring. Overigens beperkt de monitoring zich niet tot het droge deel, ook in het moeras wordt gemonitord.

Het vogeljaar in de Oostvaardersplassen
Het leek ons leuk de lezers van het weblog als het ware mee te laten gaan met onze monitoringscollega Henk Hupkes. Zo kunt u meegenieten van de verschillende seizoenen aan de hand van zijn waarnemingen en wordt u misschien wel net zo opgewonden als hij weer eens een bijzondere waarneming heeft gedaan. Met wat geluk weet hij daar zelfs een foto van te maken, die u natuurlijk ook te zien krijgt. Het wordt geen uitputtend wetenschappelijk overzicht, maar meer een sfeerbeeld dat u vanaf nu dus met enige regelmaat ‘uit het veld’ mag verwachten.

Met vriendelijke groet,
Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

  • J.Ghering
    29 november 2014 om 17:55

    We kijken er naar uit !

  • Tiny Kluft
    29 november 2014 om 08:39

    Wat weer een super mooie foto bij de mail

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog