www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Praamweg eerder open dan gepland

5 december 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de werkzaamheden rondom de Praamweg. In eerste instantie was aangegeven dat de werkzaamheden tot 8 december zouden gaan duren. Omdat het weer mee zat, zijn de werkzaamheden sneller uitgevoerd dan in begin was gedacht. Het werk aan de Praamweg was nodig omdat Staatsbosbeheer bezig is met de herinrichting van het Oostvaardersveld ten behoeve van recreatie en natuur. De werkzaamheden in het Oostvaardersveld zijn inmiddels zo goed als klaar.

PraamwegDe Praamweg doorsnijdt het Oostvaardersveld en vormt daardoor een barrière.  Daarom zijn er enkele maatregelen genomen om de oversteek voor mens en dier op een veilige manier mogelijk te maken. Er  zijn tussen de Knardijk en de Kleine praambult een 5 tal verkeersdrempels aangelegd.  Met de drempels en een lagere adviessnelheid wordt de verkeersveiligheid vergroot. Bij de herinrichting van het Oostvaardersveld zijn namelijk verschillende wandelroutes aangelegd. Deze wandelroutes kruisen ook de Praamweg. Met deze drempels hopen we o.a. een grotere veiligheid van onze overstekende bezoekers te garanderen. De lage adviessnelheid draagt daarnaast ook bij aan het  voorkomen van aanrijdingen met wild.

Niet alleen voor wandelaars word het veiliger gemaakt. Ook voor fietsers zijn er maatregelen genomen. Omdat de drempels voor een versmalling in de weg zullen zorgen, zijn langs deze drempels aparte fietsstroken aangelegd. Het doel hiervan is, fietsers niet in contact te laten komen met auto`s. Wanneer fietsers en auto`s tegelijk een drempel oprijden zitten ze elkaar niet in de weg.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandAfwisselend gebied
Staatsbosbeheer heeft met de herinrichting het doel om het leefgebied te verbeteren  voor een groot aantal verschillende planten en dieren die in de Oostvaarderplassen voorkomen en de afwisseling  in het gebied te vergroten. Daarnaast worden voor wandelaars, fietsers en andere bezoekers ook de mogelijkheden vergroot om van de natuur en rust te kunnen genieten.

Er is een fraai beeld ontstaan en de natuur mag het nu weer over gaan nemen. Er worden al lepelaars waargenomen en ook de zeldzame steltkluut is al gespot. De prachtige waterpartijen met flauw aflopende oevers bieden straks volop mogelijkheden voor allerlei plant- en diersoorten.

Voor dit project ontvangt Staatsbosbeheer subsidie van de Europese Unie en Provincie Flevoland. De kwaliteitsverbeteringen van het Oostvaardersveld worden mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en Staatsbosbeheer. Europa investeert in zijn platteland.

Met vriendelijke groet,

Bertwin Bergman

Bertwin Bergman, boswachter bij Staatsbosbeheer

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog