www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen een Nationaal Park?

20 maart 2015 Staatsbosbeheer in Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een Nationaal Park. Voor een toekomstig Nationaal Park Oostvaardersplassen en de daaromheen gelegen bosgebieden stelt de provincie samen met de gebiedspartners Staatsbosbeheer, gemeente Almere en gemeente Lelystad een ‘businesscase’ op. Daarin zijn de ambities geformuleerd en wordt het concept uitgewerkt. Gedeputeerde Staten zal het ministerie van Economische Zaken op basis van deze businesscase verzoeken de status van Nationaal Park toe te kennen.

Eerste stappen business case
Het opstellen van de business begon in het najaar van 2014, samen met een groot aantal partijen. Het plangebied is afgebakend en beschreven. Daarnaast zijn de ontstaansgeschiedenis en de rollen en ambities van de partners in kaart gebracht. Vervolgens zijn de kansen in beeld gebracht. In december is de gevoeligheid van het plangebied voor recreatieve druk bekeken. Met een breed panel van deskundigen op het gebied van ecologie, recreatie en beheer is in december verkend welke randvoorwaarden er vanuit landschap, natuurwaarden, veiligheid en beheer bij mogelijke recreatieve ontwikkelingen moeten worden meegegeven. Het resultaat van de gevoeligheidsanalyse is eind februari beschikbaar.

Inspirerende dromen
Hoe zien het Nationaal Park Oostvaardersplassen en omgeving eruit in 2025? Diverse groeperingen en personen hebben een creatief antwoord op deze vraag gegeven met hun droom voor het Nationaal Park van de toekomst. De visie op de ervaring en de beleving van het gebied stonden daarbij centraal.  Vijf inspirerende dromen zijn uitgewerkt door studenten van onder meer de NHTV in Breda, CAH Vilentum in Almere en de Universiteit Utrecht, maar ook door Kees de Ruiter en Jeroen Helmer (IVN en Stichting Ark) en Lazlo en Dylan Tonk (Dyzlo films). De dromen dienen als inspiratie voor de vorming van het Nationaal Park-concept.IMG-20150218-WA0002

Conceptvorming
De kern van de business case is het maken van een concept voor een Nationaal Park Oostvaardersplassen dat aansluit op de maatschappij van de 21ste eeuw en past bij de provincie Flevoland. Afgelopen november is een belangrijke eerste stap gezet om te komen tot het concept. In een brainstormsessie heeft een brede groep van betrokkenen bij het gebied de ‘ankerwaarden’ geformuleerd. De waarden van het gebied die meegenomen moeten worden naar het vervolg van de conceptvorming die nu gaande is. In een goed concept moet het Nationaal Park Oostvaardersplassen authentiek en onderscheidend zijn ten opzichte van andere gebieden. Bureau Business Openers ondersteunt ons bij het bepalen van die positie. De eerste stappen zijn gezet. Het gewenste karakter en de positionering van het merk Oostvaardersplassen is in grote lijnen uitgedacht en de consequenties van deze positionering zijn in beeld gebracht. Energiek, ruig, uitnodigend, mysterieus en toonaangevend zijn de vijf karakters van het concept. De gewenste positionering is afgelopen week tijdens een ‘expertmeeting’ tegen het licht gehouden. De experts werden ook uitgedaagd om met kansrijke ideeën voor toeristische-recreatieve ontwikkelingen te komen passend bij de positionering. Met een rijke lijst vernieuwende ideeën voor het gebied als resultaat. De belangrijkste ideeën worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Dit betreft een financiële onderbouwing van het concept waarbij ook is nagedacht over verdienmodellen van mogelijke scenario’s en met een beschrijving van de beoogde organisatiestructuur.

We zijn goed op weg om dit voorjaar de business case af te ronden. Dankzij de inzet van vele betrokkenen is dit mogelijk. We houden u de komende tijd op de hoogte van de vorderingen.
Bent u nieuwsgierig naar de ankerwaarden, de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse, de positionering en de inspirerende dromen? klik dan hier.

Met vriendelijke groet,

Projectgroep business case Nationaal Park Oostvaardersplassen

en

Hans Breeveld

Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen
Boswachter Hans Breeveld
reageren

geef een reactie

 • p.voorhaar
  25 maart 2015 om 15:54

  De nieuwe luchthaven word dan ook aan banden gelegt

 • Gerard Versteeg
  21 maart 2015 om 03:48

  Als oud Nederlander en van uit South Australia blijf ik trots op hetgeen U presteert ivm de Oostvaardersplassen.

 • D.van Dierenvriend
  20 maart 2015 om 23:47

  Volgens mij is het z.g.n park al naar de bliksem geholpen door de enorme overbegrazing en het bijkomende dierenleed aldaar.
  Er zal dus nog veel moeten veranderen om er een nationaalpark van te kunnen maken.

  • Erica Hennekes
   21 maart 2015 om 13:27

   Aan de reactie van Rudmer Heerema in Omroep Flevoland blijkt ook dat in de politiek niet meer geloofd wordt in het sprookje van de schitterende, ongerepte wildernis van het Nederland van duizenden jaren geleden. Maar dat het door Frits van Beusekom geschetste beeld van een “tot op het bot afgekloven gebied”, vooral na een bezoek ter plekke, de werkelijkheid benadert.

  • R. van Bergen
   21 maart 2015 om 20:08

   Tja van een VVD ‘er is niets ander te verwachten. Vast en zeker is “ZIJN” standpunt niet nieuw en zeker ook plezier jacht gerelateerd.

 • Dutch national park Oostvaardersplassen extended | Dear Kitty. Some blog
  20 maart 2015 om 14:42

  […] animals die in Oostvaardersplasen in mild 2013-2014 winter: […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog