www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update over vergunningen Kwaliteitsimpuls Hollandse Hout

13 november 2015 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft plannen gemaakt om natuur en recreatie in het zuidelijk deel van de Hollandse Hout een kwaliteitsimpuls te geven. Een deel van het populierenrijke bos in het zuidelijke deel van de Hollandse Hout krijgt meer variatie voor natuur en recreant. Een opener bosbeeld met water van 20-25 hectare vergelijkbaar met de Laakse Slenk in zuidelijke Flevoland is onze inspiratiebron.

Laakse Slenk
Laakse Slenk

Inloopbijeenkomst
We hechten er aan de laatste stand van zaken over de plannen en in het bijzonder het vergunningentraject met belangstellenden te delen. Daarom houden we op 24 november van 16 tot 20 uur een inloopbijeenkomst in ons Buitencentrum Oostvaardersplassen. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de ingehuurde bureaus zijn aanwezig om uw vragen over vergunningen voor de kwaliteitsimpuls te beantwoorden en het ontwerp toe te lichten.

De Hollandse Hout is onderdeel van de schil van het Oostvaardersplassengebied. Juist hier is natuur met een recreatieve plus mogelijk, aantrekkelijk voor het groeiend aantal bezoekers in het Oostvaardersplassengebied.

Plankaart Hollandse Hout
Plankaart Hollandse Hout

Op een speciale informatieavond op 17 juni hebben we belanghebbenden op de hoogte gebracht van het ontwerp en hebben wij ons gezamenlijk over het ontwerp gebogen om te zien of er verbeterpunten in het kader van dit plan meegenomen konden worden. Het plan inclusief een aantal verbeterpunten is op 22 juni ingediend bij de provincie om te beoordelen of er een milieueffectrapportage (MER) nodig was. Die bleek niet nodig maar voor de uitvoering van het definitieve ontwerp is wel een drietal vergunningen (omgeving, ontgronding en waterwet) aangevraagd en is een ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet ingediend.

De benodigde vergunningen voor de uitvoering van het plan zijn inmiddels aangevraagd. Binnenkort volgen de officiële publicatie en de inzagemogelijkheid op het stadhuis, het waterschapshuis en de omgevingsdienst en via verschillende websites. De publicatie in de Flevopost vermeldt adressen waar e.e.a. ter inzage ligt en digitaal te vinden is. In deze periode is er natuurlijk de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Graag tot ziens op 24 november!

Boswachter Hans Breeveld

Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen

reageren

geef een reactie

 • Erica Hennekes
  16 november 2015 om 09:49

  Beste Hans,
  Het verbaasd mij bijzonder dat er in deze blog melding gemaakt wordt van “een groeiend aantal bezoekers”. In de zojuist verschenen jaarrapportage staat juist dat het aantal bezoekers in 2015 onder dat ligt van 2014 en dat de effecten van de film teruglopen. Op de vorige blog had ik ook gereageerd op de teruglopende bezoekersaantallen in de berichtgeving van SBB, maar hier helaas geen reactie op gekregen. Eerst werd het getal 900 000 genoemd, toen 300 000 op de site van SBB. Volgens de Jaarrapportage 125 000. Kunt U uitleggen hoe er geteld wordt, waar deze aantallen op gebaseerd zijn? Uit de grafiek op pagina 45 blijkt dat er zelfs in de wintermaanden, wanneer het hele gebied op slot is nog duizenden bezoekers per maand zijn geweest.???

  Wanneer dit onzalige beheer wordt voortgezet en dus ook de tendens in de hertenpopulatie zich voortzet zal het ook wel snel afgelopen zijn met de bronstexcursies en de voortplanting bij de herten. In 2011/12 zijn er 600 geweidragers geteld op een totale populatie van 2084 dieren. In 12/13 nog 380 mannelijke dieren, in 13/14 ondanks zachte winter gedaald naar 180 en in het laatste jaarrapport nog slechts 109 geweidragers op een totale populatie van 2747 dieren. Dit komt doordat de dieren door de bronst zo vermagerd zijn, dat ze de winter niet overleven. Gevolg van een volledig verstoord eco-systeem (Frits van Beusekom).

 • Mária Haas
  14 november 2015 om 12:09

  Een fietspad door het bos dat de Bezuidenhoutseweg ter hoogte van de Koningin Mariallen, verbindt met de Benoordenhoutseweg zou in een grote behoefte voorzien

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog