www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kwaliteitsimpuls Hollandse Hout van start

1 februari 2016 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Ik had al eerder gemeld dat het eraan zat te komen, maar nu gaat het werk in de Hollandse Hout dan echt van start. Van de week is begonnen met de benodigde kapwerkzaamheden in de Hollandse Hout. We zijn gestart met het kappen van 11 á 12 hectare bomen.  Dit is noodzakelijk om ruimte te maken voor de aanleg van de slenk, zoals ik al eerder beschreef op het weblog. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor 15 maart afgerond. Tussen de Torenvalkweg en de Lage Vaart worden een aantal waterpartijen in het bos aangelegd die samen een ‘slenk’ vormen. Deze slenk is onderdeel van de kwaliteitsimpuls voor natuur en recreatie in de Hollandse Hout.

Kwaliteitsimpuls
Deze werkzaamheden maken deel uit van de plannen die gemaakt zijn door Staatsbosbeheer om natuur en recreatie in het zuidelijk deel van de Hollandse Hout een kwaliteitsimpuls te geven. Een deel van het populieren- en essenrijke bos in het zuidelijke deel van de Hollandse Hout krijgt zo meer variatie voor natuur én de recreant. Dit levert uiteindelijk een meer open bosbeeld  met 20-25 hectare water op, vergelijkbaar met de Laakse Slenk in Zuidelijk Flevoland.

Vergunning en werkwijze
Zoals gebruikelijk zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat de benodigde vergunningen e.d. ontvangen zijn vóórdat het werk begonnen is. Zo ook hier. De benodigde ontheffing Flora- en Fauna wet is inmiddels ontvangen voor het uitvoeren van het kapwerk. Het werk begint met het kappen van de eerste circa 11 à 12 hectare evenwijdig aan de Torenvalkweg. Daarna is het overige deel van het slenk tracé bij de Lage Vaart aan de beurt. We verwachten voor het broedseizoen klaar te zijn met deze kapwerkzaamheden. Daarna worden nog wel takken versnipperd die tezamen met het geoogste hout afgevoerd worden. Natuurlijk is er in het tracé van de slenk gekeken of er nog bijzonder diersoorten voorkomen waar we rekening mee houden. Tijdens het werk zal regelmatig gekeken worden of het nodig is om de werkzaamheden bij te sturen.

Veiligheid in het bos bij kapwerkzaamheden
Voor de veiligheid bij de kapwerkzaamheden in het bos zullen wandelpaden geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. Met de bekende bordjes worden de bezoekers hierop attent gemaakt. Natuurlijk zal er overlast kunnen zijn voor de huidige bezoekers van het bos,  maar wij zullen proberen dit tot een minimum te beperken. Ik hoop dat wij over een jaar tijd een bos hebben waarvan iedereen zal zeggen dat het echt een bos “met een plus” is geworden.

Vriendelijke groet,

Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen
Boswachter Hans Breeveld
reageren

geef een reactie

 • Bart Snoeijenbos
  2 februari 2016 om 08:21

  Ik ben wel benieuwd wat er met dat hout gaat gebeuren?? Kan ik in aanmerking komen voor 2 a 3 karretjes hout? dan zaag en kloof ik het voor in de kachel!

 • marlies
  1 februari 2016 om 22:59

  Ik maak me zorgen over het op grote schaal vernielen van bestaande natuur. Dat gebeurt Nederlandbreed onder het mom van kwaliteitsimpulsen. Staatsbosbeheer doet daar ook heel erg aan mee en het zijn geen kleine stukjes grond waar we het dan over hebben. Wat ik constateer is dat er erg veel dieren en plantenleven verdwijnt met zulke ingrepen. Ik kan me daar totaal niet in vinden. Altijd maar weer die maakbaarheid van de natuur terwijl dat wat er al is om zeep geholpen wordt en kennelijk ook niet gewaardeerd als waardevol genoeg om te behouden!
  Geen goede ontwikkeling!
  Met vriendelijke groet,
  Marlies Aij

 • Peter en Tiny
  1 februari 2016 om 15:23

  We zijn benieuwd hoe of het allemaal gaat worden. Veel succes met al het werk.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog