www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Vogelnieuws

4 augustus 2016 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Oostvaardersplassen
Zilverreiger

De kleine zilverreiger heeft dit jaar waarschijnlijk gebroed in de Oostvaardersplassen.

In een natuurgebied als het Oostvaardersplassengebied, waar de vogels zulke belangrijke bewoners zijn houden we goed in de gaten hoe ze zich ontwikkelen, zowel de soorten als de aantallen. Dat doen we niet alleen. Onafhankelijke onderzoekers helpen ons hierbij. Het levert altijd een hoop interessante informatie op die niet alleen het beheer ondersteunt maar die we ook delen in o.a. jaarlijkse monitoringsrapportages. Tussendoor is er natuurlijk ook veel te vertellen, al zijn het dan meer momentopnames.

Afgelopen tijd, van 1 maart tot 1 augustus deden de onderzoekers in het kader van de jaarlijkse monitoring van de aanwezige broedvogels in het moeras de volgende waarnemingen:

 • Er hebben 15 paren lepelaars al succesvol gebroed, door een nieuwe late vestiging kwamen daar nog 65 paren bij, een totaal van 80 paren dus dit jaar.
 • Ook bij de grote zilverreigers een groot broedsucces met meer dan 200 broedparen; een deel van de jongen is al uitgevlogen.
 • Op verschillende plaatsen in het moeras zijn ook kleine zilverreigers waarschijnlijk broedend aangetroffen. Hun aantal is moeilijk te bepalen.
 • In het Oostvaardersveld hebben steltkluten gebroed, ook rond de oeverwal in het moeras zijn ze waargenomen, waarschijnlijk (nog) niet broedend.
 • Het aantal roerdompen zit ongeveer rond de 12 roepende mannetjes. Om hoeveel paar het dan gaat is altijd wat onduidelijk omdat mannetjes vaak meerder vrouwen onderhouden.
 • De bruine kiekendief, ons Flevolandse beeldmerk, doet het prima. Het aantal broedparen zit rond de 60. De kiekendieven hebben wel te maken met een zeer slecht muizenjaar (overal). Het broedsucces, dat is het aantal jongen per nest is daardoor aanmerkelijk minder dan een voorgaand jaar en ligt nu rond de 2 jongen per nest. Er wordt daarom noodgedwongen relatief veel in het moeras gejaagd. Overal zien we inmiddels jonge bruinekiekendieven jagen.
 • Het aantal slobeenden valt tegen en ligt rond de 1000. De oorzaak hiervan is tot op heden onbekend.
 • Met het jong van de zeearend gaat het goed. Het vliegt vaak rond in de buurt van het nest.
 • In de aalscholverkolonie was het dit jaar bar slecht met de aantallen jongen. Het aantal broedparen is gezakt naar ongeveer 1800. Er hebben er ooit weleens 6000 gebroed. Er broedden nu 650 – 700 paar in de oude kolonie en rond de 1150 broedparen in de kolonie aan de westkant. De veranderingen / afnames hebben waarschijnlijk te maken met de veranderende kwaliteit van het water in met name het Markermeer
 • De conditie van de grote grazers is prima. Er is weer veel jong leven. Het grazige gebied is weer fel geel gekleurd door het jacobskruiskruid en zwarte moster. Plaatselijk veel heelblaadjes en zeer veel klein vlooienkruid.
 • Overal zien we jonge vossen.
 • Het riet is door de ganzen weer hard aangepakt, maar ook de rietstengelboorder, de larve van een klein vlindertje, heeft flink huis gehouden.
 • Het zeldzame porseleinhoentje doet het dit jaar heel goed, er zijn maar liefst 25 territoria vastgesteld.

Met dank aan onderzoekers Nico Beemster, en Mervin Roos, Mennobart van Eerden en Wim Schipper.

Jan Griekspoor

Boswachter ecologie

reageren

geef een reactie

 • Cobi en Ab Biesenbeek
  8 mei 2018 om 13:32

  Wij, mijn vrouw en ik zijn 83 en 85 jaar.
  De caravan is helaas verkocht.
  Maar nu genieten we van de tuin waar o.a een koolmees gezin huist.
  zij zit geduldig op de eitjes en hij heeft het druk met voor haar zorgen.
  ik ben de hele dag bezig met water geven , onkruid wieden, planten opbinden en nog veel meer. De tuin is prachtig. Hoe deden we dat toen we de caravan nog hadden?
  We kijken ook met veel plezier naar de nieuws brief van de Oostvaarders plassen.
  We gaan gaan daar ook minstens 1 x per maand heen om te wandelen, en foto,s te maken
  Dank aan Natuur-monumenten, waar we natuurlijk lid van zijn.

  Hartelijke groeten
  Ab en Cobi Biesenbeek

 • Bird news from Dutch national park | Dear Kitty. Some blog
  4 augustus 2016 om 16:16

  […] warden Jan Griekspoor from Dutch national park Oostvaardersplassen writes today about 2016 bird […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog