www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Winteropenstelling Oostvaardersplassen weer van kracht

11 januari 2017 Boswachter Bertwin Bergman in Oostvaardersplassen

Net als in voorgaande jaren zijn de beboste delen van de Oostvaardersplassen van 16 januari tot half/eind april 2017 beperkt toegankelijk voor bezoekers.

Beschutting en rust
De voornaamste reden voor de tijdelijke afsluiting is het feit dat de dieren gedurende de winter, naast dekking, ook behoefde hebben aan rust. Door de winterse weeromstandigheden neemt voor de dieren de hoeveelheid beschikbaar voedsel af. De dieren passen zich aan deze omstandigheden aan door zo spaarzaam mogelijk met hun opgebouwde vetvoorraden om te gaan.
Zich onnodig verplaatsen kost de dieren veel energie. Door het verstoren van de dieren, waarbij zij de dekking moeten verlaten, wordt het welzijn van de dieren onnodig en negatief beïnvloed.

Beheer en veiligheid
Het uitganspunt bij het beheer van de grazers in de Oostvaardersplassen is het individuele welzijn van de dieren. Het vroeg reactief beheer is van kracht. Dat betekent dat dieren waarvan duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven, in een vroeg stadium door boswachters worden geschoten.
Een internationale groep van deskundigen heeft Staatsbosbeheer hierover geadviseerd. Uit dit advies is een protocol voor vroeg reactief beheer voortgekomen. Doordat in deze periode veel dieren zich in de tijdelijke afgesloten bosgebieden ophouden, betekent dit dat hier een groot deel van het beheer afspeelt. Op deze wijze kan een dier een zo natuurlijk en volwaardig mogelijk leven leiden, met de zekerheid, dat zodra het einde van het leven in zicht is, afschot zo snel mogelijk plaatsvind.

Oostvaardersbos
Ook in het Oostvaardersbos vindt het vroeg reactief beheer plaats. Voor het Oostvaardersbos bij Almere betekent dit dat de bospaden tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Voor fietsers gelden aangepaste openingstijden. Dit geldt met name voor het Jan van den Boschpad, Koopvaarderspad en de Hugo de Vriesweg. Gedurende de ochtend zullen ten behoeve van het beheer enkele delen van deze paden tijdelijk worden afgesloten. Zodra de controle van het bos rond het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is afgerond kunnen de fietsers en wandelaars weer gebruik maken van de verharde wegen. Ter plaatse wordt e.e.a. met  bebording extra aangegeven. Doordat er rust heerst, zullen de herten in het bos ook vanaf het fietspad beter zichtbaar zijn.
Het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders blijft gewoon bereikbaar vanuit de Oostvaardersbuurt en vanaf hier kan er na ca. 11.00 uur ook gewandeld worden naar de Jan van de Boschheuvel.
Gedurende de gehele winterperiode blijven het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, evenals de afrit vanaf de Buitenring en het fietspad vanuit het Kotterbos tijdens de openingstijden gewoon bereikbaar.

De Driehoek
Het gebied langs de spoorbaan aan de kant van Lelystad, is gedurende de winterperiode de gehele dag gesloten voor publiek. Ook hier geldt uiteraard dat het beheer zijn gang moet kunnen gaan en de veiligheid van de bezoeker en het welzijn van de dieren voorop staat.

Schollevaar toegankelijk
Om mensen eens een andere kant van de Oostvaardersplassen te laten zien, is de observatie hut ‘ de Schollevaar’ gedurende deze periode opengesteld. Normaal is deze hut niet vrij toegankelijk, maar nu wel. Mensen kunnen hier op eigengelegenheid naartoe. Vanuit deze hut is er een fraai uitzicht over de aalscholverkolonie en het moeras van de Oostvaardersplassen.

Kotterbos
In deze periode is ook een deel van het doorgaande fietspad in het Kotterbos gesloten. Fietsers kunnen wel over de Kotterbosweg en de boulevard blijft toegankelijk. De boulevard loopt vanaf de Kotterbosweg richting de Kotterbult. Hier heb je een prachtig uitzicht over de Oostvaardersplassen. Ook is de wandelroute het zandpad gedurende de winterperiode gewoon toegankelijk deze start op de buitenringplaats.

Oostvaardersveld
Met de recente herinrichting van het Oostvaardersveld, is er een fantastisch wandelgebied bij gekomen waar bezoekers een wandeling kunnen maken en de verschillende landschapstypen van het kerngebied van de Oostvaardersplassen zelf kunnen ervaren. Vanaf vorig jaar kun je hier ook edelherten tegenkomen. Ook organiseert Staatsbosbeheer vanuit het Buitencentrum wandelingen in het Oostvaardersveld. Ook in de winter is het vrij toegankelijk.

Winterwandelingen
Staatsbosbeheer organiseert in de weekenden regelmatig wandelingen in het niet opengestelde gebied.
Deze wandelingen gaan door het Oostvaardersbos bij Almere en de Driehoek bij Lelystad. Je kunt je aanmelden via de website van Staatsbosbeheer.

Toezicht
Met aangepaste bebording wordt aangegeven waar de afsluiting precies van kracht is. De boswachters van Staatsbosbeheer zullen extra toezicht houden op de naleving van deze maatregelen.

Meldpunt
Staatsbosbeheer vindt het van groot belang dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is. Daarom heeft Staatsbosbeheer een meldpunt waar mensen ook buiten kantoor uren meldingen kunnen doen van dieren waarbij directe hulp noodzakelijk is. Men kan dan bellen met: 0320-254585, optie 3.

Voor vragen kun je contact opnemen via e-mail: oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl

Met vriendelijke groet,

Boswachter Bertwin Bergman

reageren

geef een reactie

  • Cecile kruip
    11 januari 2017 om 19:44

    Hoe minder mensen binnen , hoe beter!
    Houd vol , blijf van het gebied af: laat de natuur eens even haar gang gaan, een jaar of 100. Aangeharkt land hebben genoeg.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog