www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Halte Oostvaardersplassen!

16 maart 2017 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen krioelt het deze weken van de vogels en krijgen we voortdurend meldingen over eerstelingen die na een lange reis weer aan komen sterken in dit gebied.

De waterlanden: een gigantisch plas-dras gebied
De Waterlanden doen hun naam eer aan. Ook in dit deel van de Oostvaardersplassen wordt het waterpeil bepaald door neerslag en verdamping. In de winter en het vroege voorjaar blijft het regenwater hier op het land staan en vormt daarmee een uitgestrekt  ‘plas-dras’ gebied. Een ideaal biotoop voor steltvogels en eenden die hier hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen. In de zomermaanden wint de verdamping het van de neerslag en piept het gras vrij snel boven het maaiveld uit en hebben de ganzen weer alle gelegenheid om te grazen.

Eerste grutto’s
Naast slobeenden, talingen, nonnetjes en goudplevieren, zagen we afgelopen week de eerste grutto’s in het ondiepe water staan. De terugkomst van deze vogel is toch altijd heel bijzonder (en jammer genoeg wordt dit steeds bijzonderder). Nog steeds broedt zo’n 80 procent van alle grutto’s in Nederland en is dit daarmee een soort waar we bij uitstek verantwoordelijkheid voor dragen. Helaas nemen de aantallen jaarlijks steeds verder af. In het Natura2000 beheerplan voor de Oostvaardersplassen is de grutto ook een van de 31 soorten die speciale aandacht krijgt door het versterken van de leef- en foerageermogelijkheden.

Zeearenden
Inmiddels een vertrouwd beeld in de Oostvaardersplassen: Een paartje zeearenden die in deze periode nestmateriaal verzamelen om weer aan gezinsuitbreiding te werken. We zien dat beeld ook dit jaar weer terug, maar er lijkt nu ook een ware competitie op gang te zijn gekomen: Wie kan er meer dan 5 zeearenden tegelijkertijd in een camerabeeld vangen?  Collega’s hadden vorige week een trackrecord van 7 zeearenden in één blikveld. Het gaat goed met deze vogelsoort. Vanuit heel veel plekken in Nederland komen de meldingen binnen en belooft het een mooi broedseizoen te worden. (en dan zijn we best trots dat het met deze vogel allemaal in de Oostvaardersplassen is begonnen)

foto: Vivian

Kraanvogels
Afgelopen vrijdag werd er binnen het beheerteam druk heen en weer geappt en gebeld. Twee kraanvogels in het gebied! Dit is natuurlijk ook wel eerder voorgekomen, maar toch weer heel speciaal. Wat een prachtige, elegante vogels zijn het toch. Vanaf de Praambult waren ze gespot door fanatieke vogelaars en een dag later volgden de eerste close-ups.Komende vanuit Zuid-Spanje of noordelijk Afrika doen ze de Oostvaarderplassen even aan op hun tocht naar Zweden. Hier zoeken ze hun voedsel, insecten en larven, in en onder de poep van paarden en runderen. Helaas moesten we op maandag al constateren dat hun bezoek van korte duur was.

Het voorjaar is op gang gekomen en de stilte van de winter maakt nu plaats voor het bijna overdonderde geluid van fluitende, trompetterende en twitterende vogels.

 

reageren

geef een reactie

  • Frank Holweg
    21 maart 2017 om 15:13

    Hoewel ik geniet van de prachtige plaatjes, verbaasd het me dat er geen discussie is over de besluiten van de provincie van 8 februari j.l. betreffende beheerswijzigingen in het gebied. Heeft u wellicht een ander forum waarop de discussie tussen terreinbeheerders, beleidsmedewerkers en andere deskundigen wordt gevoerd? Vriendelijke groet, Frank Holweg.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog