www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Winter in de Oostvaardersplassen: maatregelen die er toe doen

15 januari 2018 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen
Vos op edelhert

Het was weer vroeg vanmorgen. We zitten om tafel in de kantine voor een korte werkbespreking, terwijl het langzaam licht begint te worden. Tijd om op pad te gaan. Zoals elke dag in de winter, vertrekken we voor de eerste rondes langs de grote grazers. We kijken naar hun conditie en voeren het beheer uit volgens de afspraken die gemaakt zijn. Wat zijn die afspraken eigenlijk en wat betekent dit in de praktijk?

Simpel gezegd bepaalt het ritme van de natuur de mate waarin de mens in de Oostvaardersplassen ingrijpt. Het individuele dierenwelzijn staat hierbij voorop. Boswachters van Staatsbosbeheer maken dagelijks hun rondes door het gebied om de dieren in de gaten te houden. Treffen zij dieren aan waarvan ingeschat wordt dat zij weinig kans hebben om de winter te overleven, dan wordt zo’n dier direct geschoten. Dit gebeurt volgens een strikt protocol waarbij wordt gelet op de conditie, het gedrag van het dier en op omstandigheden als het weer, de hoeveelheid voedsel en de beschutting in het gebied.

Het  beheer, het zogenaamde ‘vroeg reactief beheer’, is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt op basis van de ICMO*-adviezen 1 en 2 en de evaluatie van dit beheer door een speciaal daarvoor in het leven geroepen Beheer Advies Commissie. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het dierenwelzijn van de grote grazers. De natuur selecteert en wij als boswachters handelen daarnaar. Dit beheer is het resultaat van advies van internationale deskundigencommissies, die op verzoek de Rijksoverheid hierover geadviseerd heeft. Staatsbosbeheer is uitvoerder van dit beleid.

Beschutting en rust
Beschutting is in de winter essentieel voor het welzijn van de dieren om zuinig om te gaan met vetreserves. Om de kuddes grazers de kans te geven de beschutting op te zoeken, stellen we in de wintermaanden een aantal gebieden open voor de dieren. Het gaat om het Oostvaardersbos, een deel van het Kotterbos en de Driehoek. Deze gebieden zijn in de winterperiode beperkt toegankelijk voor publiek. Daarnaast zijn op verschillende plekken schuilrichels aangelegd voor het gebied. De edelherten kunnen inmiddels ook uitwijken naar het Oostvaardersveld.

Niet bijvoeren
De dieren in de Oostvaardersplassen worden niet bijgevoerd. Bijvoeren lijkt een diervriendelijke oplossing, maar helpt de dieren niet, integendeel. Bijvoeren leidt niet tot opbouw van extra vet in de winter. Daarnaast zorgt bijvoeren in de winter voor agressie en competitie tussen de dieren en de zwakkere dieren worden nauwelijks bereikt. Sociale structuren binnen kuddes worden verstoord. Dit kost weer extra energie. Op langere termijn heeft bijvoeren ook tot effect dat de kuddes groter worden en dus in de winter meer dieren het schaarse voedsel moeten delen.

In de maandelijkse winterrapporten (die we van december tot en met april maken) kunt u zien hoeveel dieren er maandelijks zijn afgeschoten.

* International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO)

 

reageren

geef een reactie

 • Pom
  29 april 2018 om 09:49

  Als je natuurlijk beheer wil in de oostvaardersplassen moet je de hekken weg halen.

 • Roel
  19 april 2018 om 12:56

  Dit walgelijke gebied moet gestopt worden, hier is geen sprake van natuur maar uit de hand glopen experiment, de grazers hebben geen kans in deze gevangenis.

 • Mirjam
  11 april 2018 om 19:02

  Niet bijvoeren, zegt u.
  Toch bent u daar door de Raad van State wel toe verplicht. Er moet worden ingegrepen op basis van het Predatormodel en het protocol Vroeg Reactief Beheer.
  Prima dat u hier aangeeft dat jullie niet gevoerd hebben, dan komen jullie ook niet in aanmerking voor EU subsidie.

 • Aad
  11 april 2018 om 14:28

  Eerlijk gestolen, maar ik sta er wel voor 100% achter: “Begin jaren 80 nam Dr. F. van Beusekom, oud directeur ontslag bij SBB. Omdat hij niet in de toekomst verantwoordelijke wilde zijn voor een verwoest landschap, vol duizenden hoefdieren met vele soorten aandoeningen en ziektes, honger en dorst. In 2014 schreef hij deze brief voor een ieder die strijd om het onnodig lijden van duizenden hoefdieren te stoppen.

  Notitie t.b.v. de Bijzondere Procedure Oostvaardersplassen op 15 april 2014.
  Auteur: Dr. C.F. van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer.

  “STAATSBOSBEHEER IS DE WEG KWIJT”
  Sterfhuis als topnatuur.
  In de Oostvaardersplassen speelt zich iedere winter een drama af, onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en de minister van EZ, Henk Kamp. Het gaat om het gestuurd laten verhongeren van grote aantallen paarden, herten en runderen. Deze vorm van dierenmishandeling wordt ons door de betrokken deskundigen en beheerders verkocht als de normaalste zaak van de wereld. Sterker, als het hoogste goed! Het sterfhuis Oostvaarderplassen wordt namelijk met trots gepresenteerd als Nederlands mooiste natuurontwikkelingsproject. “Het doel van dit project is,” zo lezen we op de website van SBB, “natuurlijke dynamiek de ruimte te geven. Natuurlijke processen zijn leidend. De natuur kiest haar eigen weg. Precies dat maakt de Oostvaardersplassen zo’n uniek gebied.” Imponerende bezweringen, gevolgd door wervende kreten: “Maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden.” De realiteit wordt paradijselijk ingekleurd: “Met elkaar leven de dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft.”
  Hoe natuurlijk is de natuur in de Oostvaardersplassen eigenlijk?
  Het is een gebied in ontwikkeling, potentieel rijk aan biodiversiteit, maar wel binnen kunstmatige randvoorwaarden, namelijk de waterhuishouding, de inrastering van het gebied en de keuze van de ingezette grote grazers. En juist bij die grote grazers wringt de schoen. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden of uitwijkmogelijkheden zijn ze gaan “woekeren” ten koste van de rest van het ecosysteem. Ze vreten de hele primaire productie op. Grof gezegd bestaat dat ecosysteem nu uit niet veel anders dan gras en grazers: Een zwaar gestoord systeem, dat zich bevindt op het niveau van een intensieve veehouderij. En dat brengt Staatsbosbeheer aan de man als “het Nederland van duizenden jaren geleden.”
  Kan het anders?
  Het ontwikkelen en beheren van ecosystemen is een vak dat alles te maken heeft met het leiden van stuurbare processen in gewenste banen. Concreet: Als grote grazers worden ingezet om habitats en soorten te sturen naar een gewenste kwaliteit en samenstelling, moet men ofwel de randvoorwaarden ofwel de processen ofwel beide tegelijk corrigeren als dat niet goed gaat. Dat is ten onrechte niet gebeurd en daardoor is het z.g. natuurlijke proces voorspelbaar ontspoord.
  Hoe is het zover gekomen?
  In het oorspronkelijke beheersplan van 1995 staan de grote grazers ten dienste van de prioritaire vogelsoorten. Ze vormen geen op zichzelf staande doelstelling, ze zijn uitsluitend middel! Die doelstelling verandert in het ontwikkelingsplan van 2008. Het in stand houden van het gebied ten behoeve van prioritaire soorten is geschrapt. De doelstelling luidt nu: “Het scheppen van
  randvoorwaarden voor natuurlijke processen en deze in stand houden. Welke randvoorwaarden en voor welke processen dat zijn wordt ontleend aan de spontane ontwikkeling in het gebied zelf en aan natuurlijk functionerende ecosystemen elders in de wereld die als referentiekader dienen.” Een soort toverformule waarmee je veel kanten op kunt. “Natuurlijke processen” hebben een absoluut karakter gekregen en zijn een geloofsartikel geworden. Dat blijkt ook uit de toon van het document; die is niet zakelijk meer. “De kern van de toekomstvisie OVP is dat wat er tot nu toe aan kwaliteit tot stand kwam en nog komt, de uitkomst was, is en zal zijn van natuurlijke processen.” “Niets anders wacht ons dan de top! “ Ik zie eerder een afgrond: De natuurlijke processen, te weten het uit de hand laten lopen van de grazerpopulaties, bevorderen de biodiversiteit niet maar brengen die juist om zeep. Ik vind het schokkend dat dit aanvechtbare document, geschreven door één enkele persoon, door Staatsbosbeheer – blijkbaar met goedkeuring van het toenmalige ministerie van Landbouw – is geaccepteerd als basis voor het beheer. Het heeft geen wetenschappelijk fundament, maar is gebaseerd op een blind vertrouwen in natuurlijke processen.
  Kortom:
  1. Het heersende regiem is een ecologische ramp.
  2. Het is gebaseerd op een blind geloof in natuurlijke processen.
  3. Het is het volkomen zinloos.
  4. Het is een bron van dierenleed en heilloze maatschappelijke discussie.
  Als een officiële beheersinstantie desondanks volhardt in de ingeslagen weg, moet zij daar toch wel heel goede argumenten voor hebben. Welnu, die argumenten zijn er niet. Staatsbosbeheer, met al haar commissies en adviseurs, laat zich leiden door een waan, een irrationeel geloof. Het zijn de kleren van de keizer. En bijna iedereen trapt erin, zelfs de politiek. Het is tragisch dat zo’n schitterend en veelbelovend natuurproject als de Oostvaardersplassen zo ver heeft kunnen afglijden.
  Oplossing.
  De oplossing is eenvoudig: Terugbrengen van de dichtheid aan grote grazers tot op het niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van het ecosysteem en die dichtheid handhaven. Daarvoor hoeft het beleid niet te worden aangepast, men haalt de angel eruit. De huidige praktijk is slechts het bedenksel van enkele personen.
  Gevolgen als de huidige praktijk wordt gecontinueerd:
  Eindeloze voortzetting van onnodig dierenleed, met alle daaruit voortvloeiende maatschappelijke polarisatie en discussie. Een bedroevend resultaat in termen van natuurkwaliteit. Aantasting van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer. Voortzetting van kwalijke misleidende publieksvoorlichting. Uiteindelijk riskeert Staatsbosbeheer, bij ongewijzigde koers, zich ernstig te blameren”.

 • Jacky
  11 april 2018 om 12:40

  Geloven jullie dat nou echt nog. Of geloven jullie dat wij dat echt geloven. Er staat t hele jaar bijna niks te eten. Dus niks geen vetreserves voor de winter. Gelukkig hebben jullie nu echt bijna Alles plat geschoten en afgeschoten. Volgende winter zullen er beslist minder sterven al zou je t procentueel misschien moeten gaan bekijken. Maar goed zolang jullie jezelf maar geloven. Echt zonde t was een mooi gebied decennia geleden toen er nog geen duizenden grazer overheen waren geweest. En t zal decennia duren voor t weer wat is.

 • Aad
  11 april 2018 om 12:30

  Dode lammetjes in de wegberm gedeponeerd, een kat die niet meer uit de boom kan klimmen, een broodfokker die zijn pups zonder geënt te zijn verkoopt, een boer die het niet meer ziet zitten en zijn vee verwaarloost, zwanen die illegaal geleewiekt worden, de dierenbeschermingsorganisaties rollen over elkaar heen om in te grijpen. En terecht. Maar hier, omdat een “natuurbeschermingsorganisatie” beheer boven welzijn van dieren stelt, is niemand thuis. Geen enkele organisatie heeft belangstelling voor het al jaren durende dierenleed in de Oostvaardersplassen. En dat zit mij dwars. Daar maak ik me boos over. Mijn sympathie, mijn steun zijn ze kwijt. En dan de politiek. Daar had ik toch al geen vertrouwen in, maar dat vertrouwen is nu tot onder het absolute minpunt gedaald. Waarom is destijds de Partij voor de Dieren opgericht? Om vegaburgers aan de man te brengen?
  Naast woede speelt bij mij ook schande mee. Schande dat één van mijn vroegere werkgevers, het Staatsbosbeheer, zo met dieren omspringt, dieren laat verhongeren. En zich dan op een schandalige manier verweert tegen mensen die juist voor die dieren in de bres springen. Met dooddoeners, met complete leugens, intimidaties, door het inzetten van incompetente beheerders in het getto dat Oostvaardersplassen heet.

 • roland
  11 april 2018 om 11:49

  Arme boswachters van staatsbosbeheer….geef gewoon toe dat jullie hebben gefaald en niets meer. Ik begrijp dat het moeilijk en misschien zelfs heeeel lastig is om het toe te geven, maar het einde is in zicht, zo niet, dan worden jullie werkdagen de komende maanden echt niet leuk hoor:)

 • jan dekkers
  1 april 2018 om 23:25

  de oostvaardersplassen zijn een feiten geen natuurgebied. dit vraagt gewoon om problemen. waarom geen grote roofdieren introduceren zodat er een natuurlijk-evenwicht kan ontstaan anders blijft het aanmodderen. het aantal dieren dat moet sterven moet gelijk zijn aan het aantal geboorten anders blijf je zitten met meer dieren en dus honger. en met grote roofdieren bedoel ik wolven of beren

 • Robbert
  1 maart 2018 om 23:20

  Sorry, onnodig lijden, met een lange ij. Leiden is wat er nodig is om te veel lijden te voorkomen. Verbind die handel en biedt de dieren zo een beter leven dat in een veredeld hertenkamp, hoe mooi ook in de zomer.

 • Robbert
  1 maart 2018 om 23:18

  Verbind het gebied alstublieft met de Veluwe en eventueel de uiterwaarden. Een dergelijk klein gebied en zulke aantallen dieren leidt tot veel onnodig leiden. Waarom niet een reëel aantal dieren aanhouden, zodat het weer het vogelgebied kan worden wat het was. Het teveel aan dieren kan ook als scharrelvlees / wild verkocht worden. De mens neemt dan de rol van jager weer op zich die de wolf niet kan vervullen. Jaarlijks deze discussie moet niet nodig zijn. Een deskundig beheerder kan daarin vast goede keuzes maken. Hoewel het doden dan ook vast niet fijn is, is het wel humaner dan deze manier.

 • begum aktas
  28 februari 2018 om 12:04

  De wolf zou een goede oplossing zijn om de overpopulatie te kunnen minderen. Alhoewel hebben een roedel van wolfen wel meer dan 52 km2 nodig.
  omdat er nu zoveel dieren moeten “lijden” aan de winterse maanden, betekent dat er in de afgelopen jaren meer dan genoeg aanwezig was aan voedsel waardoor ze vruchtbaarder, en meer nakomeling zijn gebracht. Nu zal de natuurwet de sterkste overwint spelen. Dat klopt , in het wild kunnen dieren rondtrekken om opzoek te gaan naar meer. Maar daar hebben we over meer dan 100 kuddes die rond trekken. Dat is hier in nederland aldus niet van toepassing.
  vergeet ook niet dat de kadavers van koninkspaarden moeten worden afgevoerd omdat de paarden onder andere wetgeving vallen.

  maar onze ecosysteem is laatste jaren dusdanig zo veranderd dat er teveel van deze dieren aanwezig waren, en er komt er ineenkeer een vorse winter en zelfs de wolfen van duitsland komen hier in ermelo langs in de bossen (gezien met mijn eigen ogen toen ik met de hond buiten was)
  ik zie steeds minder wilde zwijnen en herten. en aldus steeds meer plek voor nieuwe kansen . ik ondersteun jullie visie van laten en doen. De echte verstand hebbers zouden dit argument wel kunnen begrijpen. mocht dat niet kijk is naar wildlife op net. geo. , daar overleven de welpjes ook niet eens, en dat is dan niet zielig? ik snap het niet allemaal.
  we hebben 100 jaar geleden veel afgepakt van natuur. laten we ze nu een beetje terug geven en de kans geven om de sterkste dnaa van de dieren door te kunnen geven aan de andere generaties!

 • L. van Maanen
  27 februari 2018 om 14:12

  Echt bizar hoe ze zichzelf tegenspreken. Aan de ene kant hebben ze het over dierenwelzijn maar gelijk erna over dieren die verhongeren en dus maar afgeknald moeten worden. Niet bijvoeren want dan worden dieren te sterk en worden er teveel dieren geboren, dus jongens, laat maar verhongeren die hap. En dan roepen dat het natuur is. Nee hoor, dit is gewoon uithongeren en vermoorden van een hele grote dierentuin.

 • Dien
  26 februari 2018 om 21:12

  Met de beste wil van de wereld begrijp ik Staatsbosbeheer niet, in een gebied waar plek is voor 800 dieren lopen er 5800, hongerende creperende dieren, die weinig beschutting kunnen vinden onder de kaalgevreten bomen, schiet ze allemaal dood, dan komen ze nog vreedzaam aan hun einde, nu lijden ze en worden vervolgens doodgeschoten en vernietigd…. wasted life gooi open die hekken, laat gaan die dieren waar heen ze willen stop nodeloos lijden, zoek een oplossing voor dit aanslepende probleem.. Staatsbosbeheer staat voor beheer.. niet voor dierenmishandeling.. ik hoop dat U nog kunt slapen 🙁

 • Anne Luesink
  26 februari 2018 om 21:07

  Hoe men het ook went of keert: deze dieren leven achter hekken. Wij hebben een verantwoordelijkheid en moeten deze nemen in tijden als deze.

 • Jan
  26 februari 2018 om 17:07

  Als een boer zijn dieren zo verwaarloost wordt hij voor de rechter gesleept met kans op gevangenisstraf en bij staatsbosbeheer noemen ze dieren laten verhongeren beheer.
  Het is hier ook geen Afrika waar dieren verder kunnen trekken wanneer het voedsel op is, hier is het terrein 100 maal kleiner en er staat ook nog een hek omheen .Misschien te moeilijk voor het arrogante Staatsbosbeheer om dat te begrijpen !

 • paul
  25 februari 2018 om 04:07

  joh waar hebben ze het over ze gebben er 700 afgemaakt lopers en ze laten die beesten daar gewoon dood gaan van de honger hoofdloze dat ze zijn

 • Janny
  25 februari 2018 om 04:06

  schrijf dit alleen aan die mensen die verantwoordelijk zijn voor dit dierenleed

  Als ik in bed lig ,gaan mijn gedachten naar de dieren in de Oostvaardersplassen
  Vooral als het koud is en als hét vriest.dan denk ik ,die mensen die daar verantwoordelijk voor zijn ,kunnen daar toch niet mee leven?
  Ik zou doodsbang zijn als ik zoiets op mijn geweten zou hebben.
  Je bent gewoon een dieren beul die dieren opsluit achter hekken en zorgt dat ze er niet uit kunnen om verder voedsel te zoeken.
  In Dierentuinen staan ook hekken maar daar krijgen ze eten.en in het wild zijn ze vrij en kunnen ze zelf eten zoeken. Moet je voorstellen dat je zelf dat paard of hert zou zijn. In en in triest.voor mij zijn de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn dierenbeulen die er lol in hebben als dieren mishandeld worden.(ondervoeding is ook mishandeling)
  Met het afschieten hebben ze ook al geen moeite ,nee want dan zeggen ze ,zo hoeven de dieren niet meer te lijden maar ze hebben van te voren al geleden.,dus ze moeten dubbel lijden.
  De dieren worden niet bijgevoerd en omdat ze daar broodmager van worden schieten jullie ze maar dood zo van “eigen schuld dikke bult,had je maar eten moeten vinden op die kale vlakten waar we julie hebben gedumpt.”
  Als hier in nederland iemand een paard heeft mishandeld staat de krant er vol mee en wordt die persoon gezocht want dat is misdadig maar jullie mishandelen dagelijks die dieren wat zijn jullie dan?.Ook komen er steeds meer dieren bij ,fijn voor jullie,( weer lekker afschieten. )

  Misschien is het een idee dat jullie zelf met je gezinnen gezellig op de Oostvaardersplassen gaan wonen.onder een paar takken of zo want beschutting is daar ook ver te zoeken.want als je denk dat je dat een ander aan kan doen((ook als is het een dier)dat moet je wel van steen zijn toch?wees een vent zou ik zeggen pak een tentje en probeer maar eens te overleven op een kale vlakte waar geen eten is .en moet sterven van honger en kou.

  .Hoe kan je als mens daar mee leven.met het gevoel dat je elke dag weet dat die beesten vergaan van de honger en kou en dan zelf dood-leuk je lekker volproppen met eten en ‘avonds in een lekker warm bed stappen.
  Hoe hard moet je dan zijn en dan wetende dat daar buiten dieren staat die geen kant uit kunnen om voedsel te zoeken en wetende dat ze ook daarna nog afgeschoten worden.terwijl jullie ze gevangen houden.,arme dieren
  Sorry als deze mail verkeerd overkomt
  Maar honderden mensen hebben hier ook verdriet van.
  .
  Gr
  Mevr.van gorsel

 • Joop
  10 februari 2018 om 19:20

  Simpel gezegd komt het hier op neer. Hou nu eens op met onzin verkopen jammer van je tijd en lucht verplaatsen heeft geen zin. De Oostvaardersplassen is een mislukt project een natte droom najagen van zg biologen welke absoluut geen inzicht hebben wat de natuurlijke wijze van dieren is. Dit moet stoppen experimenten als dit is kwelling voor de levende haven van de Oostvaardersplassen. Als je dit natuurlijk vind, heb je het niet begrepen. Tijd voor een nieuw tijdperk en overlaten aan mensen die wel weten waar ze het over hebben. Hou eens op neem je ontslag en ga iets anders doen.

 • Ad
  10 februari 2018 om 11:58

  Even een kritische opmerking over dit antwoord:

  Dag Freek,
  Dode dieren in het gebeid zijn inderdaad een belangrijke schakel in de voedselketen. Ongeveer de helft van de herten die de winter niet overleven laten we in het gebied liggen. Hier profiteren inderdaad aaseters zoals de vos en raaf van. De andere helft wordt, samen met de paarden en runderen die uitvallen, afgevoerd.

  Als de OVP inderdaad een ecologisch zelf regulerend natuurgebied zou zijn, zou het niet nodig zijn dat de helft van de door honger doodgeschoten edelherten, alle doodgeschoten paarden en alle doodgeschoten runderen worden afgevoerd naar vuilverwerkingsbedrijf Rendac.

 • Ad
  10 februari 2018 om 08:56

  n een officieel stuk las ik het volgende:

  Vaststaat dat Staatsbosbeheer c.s. beleid heeft ontwikkeld om te voorkomen dat de grote grazers onnodig pijn lijden en creperen. Dit beleid houdt op dit moment
  – samengevat – in dat de grote grazers die onnodig lijden en creperen in een vroeg stadium (vroeg reactief beheer) worden afgeschoten en dat zij, behoudens twee uitzonderingsgevallen, niet worden bijgevoerd. De grote grazers worden slechts bijgevoerd, als:
  – essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen) ontbreken of onbereikbaar zijn,
  – er vanwege onvoorziene (uitzonderlijke) omstandigheden (bijvoorbeeld overstroming) grote (massale) sterfte dreigt (een zogenaamde crash).

  Door de enorme regenval is alles vertrapt en is er een groot voedseltekort (essentiële voedingsstoffen ontbreken dus) en heeft SBB t/m januari 700 dieren heeft moeten afschieten. Het gras gaat nog lang niet groeien dus het wordt de komende maanden een slachtveld (crash).

  Als Staatsbosbeheer werkelijk het dierenwelzijn ter harte gaat waarom gebeurt het bijvoeren dan niet? Vinden SBB afschieten diervriendelijker en is het afvoeren naar Rendac ecologisch verantwoord? U moet zich diep schamen.

 • Famke
  7 februari 2018 om 18:07

  Wat fijn dat je ICMO 2 kan inzien. Nu zie ik bij 4.2 dat een populatiecrash te allen tijde voorkomen moet worden. Er is geen eten en en dat duurt nog wel een paar maanden voordat er gras groeit. Er zijn nu al bijna 700 dieren afgeschoten door voedselgebrek en wij hebben nog 3 maanden te gaan. Want gaat u doen om een populatiecrash te voorkomen?

 • Famke
  7 februari 2018 om 18:03

  Hoeveel wolven moeten er dan naar jouw inzicht worden uitgezet om het afschieten af te schaffen en hoe wil jij voorkomen dat de wolven niet uitbreken naar de omliggende plaatsen?

 • harry waterbase
  18 januari 2018 om 15:32

  Het wachten is op de eindpredator de wolf. Dan is het ecosysteem compleet en is de reden van jagen zo goed als nul. Maar dit inzicht ontbreekt bij veel mensen.

 • Freek
  17 januari 2018 om 09:58

  Worden dode dieren geruimd of mogen ze blijven liggen?
  Zijn een belangrijke schakel in de voedselketen (bv. zeearend, vos, raaf, allerlei soorten aaskevers).

  • Boswachter Mikal Folkertsma
   17 januari 2018 om 11:26

   Dag Freek,
   Dode dieren in het gebeid zijn inderdaad een belangrijke schakel in de voedselketen. Ongeveer de helft van de herten die de winter niet overleven laten we in het gebied liggen. Hier profiteren inderdaad aaseters zoals de vos en raaf van. De andere helft wordt, samen met de paarden en runderen die uitvallen, afgevoerd.

 • Boswachter Mikal Folkertsma
  15 januari 2018 om 12:39
 • Lammert Wierstra
  15 januari 2018 om 12:16

  Waarom worden er op zo uitgebreide schaal bomen gerooid langs de paarse route omgeving spoorbaan Oostvaardersveld

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog