www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Aanplanten van struiken en bomen in de Oostvaardersplassen gaat van start

11 december 2020 Boswachters in Oostvaardersplassen

Toekomstbeeld

Komende week starten we met het aanplanten van ongeveer 5.000 bomen en 10.000 struiken in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Dit plantseizoen wordt ongeveer de helft van de eerder omrasterde gebieden ingeplant. Volgend jaar komt de tweede helft aan bod.

Opgaven

Eén van de opgaven die we hebben is het realiseren van 300 hectare bos-weidelandschap. Met de aanplant van struiken en bomen ontstaat in het westelijke deel van de Oostvaardersplassen een gevarieerd landschap met afwisseling tussen open, grazige delen en plekken met hogere begroeiing. Hiervan profiteren vele vogels, insecten en kleine zoogdieren. Tussen de bosschages kunnen de grote grazers de luwte zoeken bij harde wind en schaduw vinden op zonovergoten dagen.

Afgelopen jaar hebben we in het westelijke deel van de Oostvaardersplassen een tiental gebieden, variërend in grootte van een aantal hectare tot 30 hectare, voorzien van rasters. De rasters omringen in totaal 150 hectare en moeten er voor zorgen dat de jonge bomen en struiken in de eerste jaren beschermd zijn tegen de begrazing van de runderen, konikpaarden en edelherten.

Uiteindelijk wordt 75 hectare binnen de ingerasterde gebieden aangeplant en komt de overige 75 hectare door middel van natuurlijke verjonging tot stand.

Het planten volgt een nauwkeurig vastgelegd beplantingsplan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in delen waarin bomen domineren (70% bomen en 30% struiken) en delen waarin struiken beeldbepalend zijn (60 tot 80% struiken). De bomen worden in ‘wild verband’ aangeplant, waarmee de aanplant al vrij snel een natuurlijke uitstraling krijgt. De groepen van bomen en struiken worden afgewisseld met open plekken waar ruigtekruiden de ruimte krijgen en waar op termijn de beplanting zich kan uitbreiden door natuurlijke verjonging.

Wat wordt er aangeplant?

We planten inheemse soorten als eik, berk en els, maar ook fladderiep, veldiep en Noorse esdoorn. De struiken bestaan vooral uit doorn- en stekelstruiken zoals sleedoorn, meidoorn en rozen en daarnaast ook kardinaalsmuts, kornoelje, lijsterbes en hazelaar.

Plekken binnen de plantvakken waarbij de struiken domineren: 70% struikvormers 30% boomvormers. Bomen en struiken worden op ruime afstand van elkaar geplant, waarmee er ruimte ontstaat voor natuurlijke uitbreiding via bijvoorbeeld zaailingen of uitlopers.

 

Op andere plekken worden bomen in groepen bij elkaar geplant en worden de struiken in een brede cirkel rond deze ‘horsten’ aangeplant (60 % bomen 40 % struiken).

Een gevarieerd bos-weide landschap

Zo ontstaat er een gevarieerd bos-weide landschap waarbij op sommige plekken de bomen overheersen en op andere plekken de struiken de boventoon voeren. Afwisseling is ook terug te vinden in de open graslandstukken tussen de uitgerasterde gebieden. Hier worden kort begraasde delen afgewisseld met ruigere delen. Dit zijn de delen waar de grote grazers beschutting kunnen vinden wanneer het weer guurder wordt en de wind aantrekt.

Het ontwerp van het bos-weidelandschap schematisch in beeld. Grote omrasterde delen waarbinnen bomen en struiken in verschillende mengingen en verhoudingen worden aangeplant.

Wat is het toekomstbeeld? De brochure ‘Oostvaardersplassen in beeld’ laat goed zien wat het beeld van deze inspanningen kan worden.

Afbeelding: Klik op de afbeelding om te vergroten.

Na enkele jaren zijn de struiken en bomen voldoende ontwikkeld om zich tegen vraat van de grote grazers te beschermen en kunnen de rasters worden verwijderd. Het gehele gebied is dan weer toegankelijk voor de edelherten, paarden en runderen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog