www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Hoefdieren als verklikkers stroperij

22 november 2018 Boswachters in Oostvaardersplassen
Heckrund met zender in Oostvaardersplassen

Gisteren is begonnen met het ‘zenderen’ van 20 Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Ze krijgen een halsband, voorzien van een LoRa-zender, een hartslagmeter en temperatuurmeter. De dieren ondervinden daarvan vrijwel geen hinder. Hiermee kunnen de bewegingen en andere activiteiten van de runderen in het terrein worden gevolgd.

De techniek wordt door een team van wetenschappers onder praktijkomstandigheden getest in de Oostvaardersplassen. Het gebied leent zich daar goed voor vanwege de grootte van het terrein. Het uiteindelijke doel is de toepassing van deze geavanceerde monitoringsmethode in Afrika. De onderzoekers hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van stroperij. Voor Staatsbosbeheer is de innovatieve technologie interessant vanwege mogelijke nieuwe methoden voor het monitoren van grote grazers.

Waarom een onderzoek?
Door het gedrag van niet bedreigde hoefdieren met nieuwe technieken te volgen kan kennis worden opgedaan voor bestrijding van stroperij van zeldzame bedreigde soorten als de olifant en de neushoorn. De Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen gaan hierbij helpen.

Hoe werkt het?
De dierenarts verdooft de runderen eerst om een halsband met sensoren om de nek van de Heckrunderen – en een hartslagsensor te kunnen plaatsen. De onderzoekers verwachten komende week het aanbrengen van de sensoren af te ronden. De eerste ervaringen met het aanbrengen van de sensoren zijn zeer succesvol aldus de onderzoekers.

De onderzoekers observeren het gedrag van de gezenderde dieren gedurende het jaar. Het merendeel van de gegevens wordt op afstand verzameld. Zo worden de gps-gegevens en daarmee de bewegingen van het dier in het terrein op afstand uitgelezen. Hartslagdata en temperatuurdata worden op de zender bewaard en wekelijks via Bluetooth op afstand uitgelezen.

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van partijen die de kennis van techniek, wildbeheer en dierecologie samenbrengen: Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University and Research, Stichting Saxion, SODAQ en het Wereldnatuurfonds.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek in de Oostvaardersplassen loopt  tot en met mei 2020. Na deze periode worden de halsbanden verwijderd. Het totale project wordt in september 2021 afgerond.
We houden u natuurlijk op de hoogte van de resultaten.

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog