www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Edelherten en vogels

15 januari 2019 Boswachters in Oostvaardersplassen

Eind vorig jaar, op 10 december 2018, zijn we gestart met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen – het zal niemand zijn ontgaan. Dit is een van de opdrachten van de Provincie Flevoland als onderdeel van het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen.

Het nieuwe beleid heeft als doel om de toekomst van het Oostvaardersplassengebied als waardevol vogelgebied te behouden (zie info over grote grazers in dossier Oostvaardersplassen). Wij staan aan de lat om dat beleid uit te voeren.

134 edelherten geschoten
In de periode van 10 december 2018 t/m 8 januari 2019 zijn in totaal 134 edelherten geschoten in de Oostvaardersplassen. Op sommige dagen werden er 20 dieren op een dag geschoten, op andere dagen veel minder. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden en het feit dat de edelherten in grote groepen bij elkaar stonden. Dit maakt het moeilijk om een dier goed te kunnen selecteren. In de afgelopen maand heeft bovendien niet elke dag beheer plaatsgevonden. Zo heeft er in de week rond kerst geen afschot plaatsgevonden en ook in de eerste werkweek van januari kon niet iedere dag gewerkt worden vanwege werkzaamheden in het gebied (dan gaat het niet vanwege veiligheid). Zo werd er gewerkt aan de vangkraal voor de paarden in het kerngebied, het planten van beschutting in de Driehoek en het ophogen van de bestaande beschuttingsrichels.

Veiligheid en monitoring
Dat afschieten doen we zo zorgvuldig en veilig mogelijk. Dat betekent onder andere dat de gebieden afgesloten zijn voor publiek. En we laten daarbij ook goed op, of er geen verstoring is voor andere dieren. Dat doen we door bij elk schot en vanaf uitzichtpunten te kijken hoe de dieren in de omgeving reageren.

We zien dat de ganzen niet verstoord worden door het schieten; ze blijven gewoon zitten. De edelherten reageren wel op het schot, maar kort. Ze lopen enkele tientallen meters, waarna ze stil blijven staan en kijken wat er gebeurt. Wat opvalt is dat de herten steeds meer afstand bewaren en in grote groepen blijven. En als ze een auto zien, rennen ze soms enkele honderden meters over het veld. We hebben niet gezien dat herten het moeras in rennen.

Vogels
En we kijken ook wekelijks naar de vogels – want daar is het in de Oostvaardersplassen eigenlijk allemaal om te doen. We monitoren wekelijks de aantallen en vergelijken de cijfers met voorgaande jaren. Dat is een beetje lastig, omdat we afgelopen jaar een zeer droge zomer hebben gehad. Daardoor zijn de aantallen vogels in het gebied al lager. De maandelijkse roofvogeltellingen en ganzen- (en smienten-)tellingen laten al langere tijd lagere aantallen vogels zien. En dat verschil is niet te verklaren door het afschot. Een leuke, opvallende gast is de klapekster. Die zit de hele maand december al in de Driehoek. Ook zijn er 3 zeearenden in het gebied gesignaleerd.

U kunt meer lezen in onze maandupdate van januari.

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog