www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Monitoring dierconditie

22 februari 2019 Boswachters in Oostvaardersplassen

Vorige week hebben we de conditie van de runderen en paarden weer in kaart gebracht. Drie keer per week houden de kuddebeheerder en boswachters monitoringsrondes in het Oostvaardersveld en de Oostvaardersplassen. Minimaal één keer per maand gaat er een dierenarts, gespecialiseerd in vrij levende grote grazers, mee om de conditie van de grazers samen met de kuddebeheerder te controleren.

Als het nodig is, bij strenge winterse omstandigheden of teruglopende condities, gaat de frequentie van deze controles omhoog. We schreven al eerder een blog over de conditie van de dieren. Die informatie over dierconditie, monitoring en bijvoeren hebben we nu ook in het dossier Oostvaardersplassen gezet omdat we er regelmatig vragen over krijgen. Verder laten we zien waarom we de conditiescores nu volgens een andere methode bepalen dan in het verleden. De conditie wordt nu uitgedrukt in de Body Condition Score (BCS) en we laten zien hoe het bepalen daarvan in het veld werkt.

Scores
Kort samengevat zijn de volgende scores mogelijk (zie ook afbeelding):
BCS 1 – Heel mager
BCS 2 – Mager
BCS 3 – Goed
BCS 4 – Vet
BCS 5 – Heel vet

Conditie afgelopen week
Bij de laatste monitoringsronde zagen we dat bij de paarden de gemiddelde conditie 4 of hoger is. Veel dieren zijn zelfs ruim 5. De runderen zijn sinds vorige maand wat teruggezakt in conditie. Vorige maand was de gemiddelde (BCS) 2,6. Sinds de vorige ronde is de score gezakt naar 2,3.

Konikpaarden
De konikpaarden zijn nog steeds in erg goede conditie. Erg fit, speels en relaxed. De conditie neemt iets af maar er is nog in ruime mate opgebouwd vetweefsel aanwezig. De winterperiode geeft de paarden gelegenheid om hun vetreserves iets aan te spreken. De dieren deden zich tegoed aan de middagzon en een groot deel van de kudde lag tijdens de monitoringsronde te slapen.

Heckrunderen
De heckrunderen zijn sinds de vorige ronde 3 weken geleden een beetje in conditie afgenomen. We zien dat de conditie van de verschillende kuddes runderen steeds éénvormiger wordt. Erg vette runderen (BCS>3) worden niet meer waargenomen. Een BCS 1 is vooral waargenomen bij oudere stieren, heel oude koeien en jonge kalveren, deze keer bij 6 dieren. Dit betekent overigens niet dat deze dieren de winter niet door kunnen komen. Deze dieren worden extra in de gaten gehouden. Indien nodig volgt hierover direct overleg met de dierenarts. In het algemeen kan gesteld worden dat de conditie zoals verwacht de afgelopen weken iets is gezakt.

Voldoende voedsel
Er is overigens nog voldoende voedsel aanwezig voor de grote grazers en afgelopen week was het ook zacht. Op dit moment is er dus nog geen noodzaak om met bijvoeren te beginnen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog