www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in beeld: naar een dynamisch en verrassend landschap

25 maart 2019 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

De komende jaren hebben we in de Oostvaardersplassen een paar flinke opgaven liggen om uit te voeren. Graag neem ik jullie in dit blog mee in wat er nu eigenlijk allemaal op de planning staat om te gebeuren.

De Oostvaardersplassen is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het is een afwisselend moerasgebied van internationale betekenis voor broed- en trekvogels, omringd door bosrijke gebieden. Een vogelparadijs ontstaan in het door de mens drooggelegde land. Een gebied dat in alle seizoenen steeds veranderend en vol dynamiek en verassende ontwikkelingen is.

Sinds juli 2018 is er een nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Dit beleid geeft richting aan de toekomst van dit bijzondere vogelgebied. De komende jaren werken we aan een aantal grote opgaven, waardoor er een afwisselend en divers landschap in het gebied ontstaat. De diversiteit aan planten, vogels en andere dieren krijgt daarmee een impuls. En de bezoeker krijgt meer mogelijkheden om van de bijzondere natuur te genieten.

Wat zijn de opgaven?

Er liggen drie hoofdopgaven die in een nieuwe fase in het jonge vogelreservaat inluiden:

 • Vogels op de eerste plaats;
  Sinds het ontstaan van de Oostvaardersplassen is het gebied internationaal bekend als uitgestrekt wetland, waar een enorme rijkdom aan vogelsoorten aanwezig is. We werken aan het behouden en verbeteren van het leefgebied van bijzondere vogelsoorten, die afhankelijk zijn van het uitgestrekte wetland.
 • Een gevarieerd en aantrekkelijk landschap;
  In 2019 wordt het aantal grote grazers teruggebracht. Voor de kleinere populaties is in het voorjaar en zomer een overdaad aan kruiden aanwezig. De kudde helpt mee aan het ontstaan van afwisseling tussen kortere begraasde gebieden en gebieden waarin ruigte en struiken tot ontwikkeling komen. Om in de winterperiode beschutting te kunnen geven aan de grote grazers planten we bomen en struiken aan.
 • Nationaal Park Nieuw Land
  Sinds oktober 2018 is Nationaal Park Nieuw Land een feit. De Oostvaardersplassen is samen met het Markermeer, de Markerwadden en de Lepelaarsplassen onderdeel van dit park. Aan zowel de Almeerse zijde als aan de kant van Lelystad worden poortgebieden als entree van het Nationaal Park ontwikkeld.

Een landschapsimpressie als doorkijk naar de toekomst

Voor een doorkijk naar hoe de Oostvaardersplassen zich de komende jaren gaat ontwikkelen is een landschapsimpressie gemaakt. Hierin zijn alle ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die de komende (circa) vijf jaar uitgevoerd worden. Dit zijn:

 1. Beschutting
 2. Moeras-reset
 3. Water in het grazige gebied
 4. Oostvaardersplassen Almere
 5. Oostvaardersplassen Lelystad
 6. Recreatie in het kerngebied
 7. Etalage Nationaal Park Nieuwland

In de onderstaande publicatie kun je de lanschapsimpressies per ontwikkeling bekijken en doorbladeren.

https://issuu.com/oostvaardersplassen/docs/190228_brochure

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met de boswachters van de Oostvaardersplassen. Meer achtergrondinformatie over de lopende werkzaamheden in de Oostvaardersplassen vind je op onze website.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog