www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Update konikpaarden in de vangweide

29 augustus 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Afgelopen weken zijn er in totaal 151 paarden overgebracht vanuit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland (Naliboksky). In de vangweide in de Oostvaardersplassen staan nu nog ongeveer 60 paarden die gechipt zijn en naar andere gebieden overgeplaatst worden.

Wanneer we de gechipte paarden weer bij de rest van de kudde zouden laten, wordt het bijzonder moeilijk om ze later weer te selecteren. Onderscheid tussen gechipte en niet gechipte dieren is namelijk aan de buitenkant niet te zien.

Verhuizing

Voor de verhuizing van een aantal van de konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen zijn drie locaties beschikbaar: het zuidelijk deel Oostvaardersveld, het Trekweggebied en de Krammerse Slikken in Zuid-Holland. Al deze gebieden zijn in beheer bij Staatsbosbeheer.

Krammerse Slikken

Ongeveer 10 paarden gaan naar de Krammerse Slikken, een circa 160 hectare groot buitendijks natuurgebied ten zuiden van Oude-Tonge. Momenteel wordt het gebied begraasd door koeien in de vorm van seizoensbegrazing met 50 à 60 dieren. Aanvullend op deze begrazing komen daar koniks bij, vanwege hun wijze van begrazing en het bijkomende effect op de vegetatie. Het gebied dreigt te verruigen en vanuit ecologisch perspectief is daarom paardenbegrazing gewenst.

Trekweggebied

Circa 30 paarden uit de Oostvaardersplassen verhuizen naar het Trekweggebied en het zuidelijke deel van het Oostvaardersveld. Het Trekweggebied is ruim 100 hectare groot en ligt tussen de A6 en de Trekweg, vlakbij de Oostvaardersplassen. Dit gebied fungeert als ‘etalage’ voor Nationaal Park Nieuw Land. En het wordt in het kader van het Provinciale programma Nieuwe Natuur ingericht en ontwikkeld als foerageergebied voor kiekendieven, die op zoek zijn naar muizen. Om het gebied hiervoor geschikt te maken, is ervoor gekozen begrazingsbeheer in te voeren. Hiervoor wordt een aantal konikpaarden naar het gebied overgebracht.

Zuidelijk deel Oostvaardersveld

In het zuidelijk deel van het Oostvaardersveld, circa 100 hectare, grazen nu ruim 20 konikpaarden. De sterke vegetatieontwikkeling van de afgelopen maanden laat zien dat er ruimte en voedsel is voor meer paarden. Daarbij zijn ook de ecologische doelen beter gediend. Hierdoor ontstaat een gevarieerder gebied met kortere graslanden, ruigere delen en stukken waar struiken domineren. Mogelijk worden op een later moment meer dieren overgebracht naar het Trekweggebied.

Vangweide

Een aantal paarden blijft in de vangweide. Voor deze dieren wordt gezocht naar een andere plek. Wanneer daarover meer duidelijkheid is, maken we hier natuurlijk melding van.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog