www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Hervatting van het afschot van edelherten

30 augustus 2019 Boswachters in Oostvaardersplassen

Op maandag 2 september gaan we verder met de uitvoering van de opdracht om de populatie edelherten in de Oostvaardersplassen te verkleinen. Het is de bedoeling om het aantal edelherten terug te brengen tot een doelstand van 490 edelherten.

Op 10 december 2018 startte Staatsbosbeheer met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. De periode van afschot liep vanwege het broedseizoen tot 1 april 2019, en gaat nu weer van start. Tijdens de bronst, rond eind september en de eerste weken van oktober, zal er ook geen afschot plaats vinden. Eind oktober worden de dieren tijdens de jaarlijkse telling vanuit de lucht geteld. Hierna zal het afschot van de edelherten weer hervat worden.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in juli 2018 gekozen voor nieuw beleid voor het natuurgebied, dat erop is gericht de toekomst van het Oostvaardersplassengebied als waardevol vogelgebied te waarborgen. Een van de opgaven van het nieuwe beleid is dat het aantal edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar een doelstand van 490 edelherten. Vanaf 10 december 2018 tot 1 april 2019 zijn er in totaal 1745 edelherten in het natuurgebied geschoten.

Zorgvuldige start

Ervaren, professionele faunabeheerders van of aangesteld door Staatsbosbeheer voeren het werk uit. Er wordt de komende tijd gestart met een klein team van faunabeheerders. Zij gaan zorgvuldig kijken naar het gedrag van de dieren in het gebied en hoe het terreingebruik van de dieren is. De temperaturen zijn nog hoog en de dieren in een goede conditie dus het is afwachten hoe goed de dieren benaderbaar zijn voor afschot.

De geschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

Nieuwe tellingen

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden ieder jaar in oktober geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen. De volgende telling is eind oktober 2019. Op basis van deze telling wordt bepaald hoeveel dieren er moeten worden geschoten om de doelstand van 490 te bereiken.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog