www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Het Trekweggebied: de etalage voor Nationaal Park Nieuw Land

13 september 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Na een periode van voorbereidende werkzaamheden gaat het gebied tussen de Trekweg en de A6 een volgende fase in. Het Trekweggebied, vanuit de A6 gezien als de ‘etalage’ voor het Nationaal Park Nieuw Land, wordt in het kader van het Provinciale Programma Nieuwe Natuur ingericht.

Het gebied wordt een belangrijk foerageergebied voor kiekendieven. Het gaat hierbij naast de bruine kiekendief met name om de blauwe kiekendief. Een zeldzame roofvogel die op de haar kenmerkende wijze ‘wiegend’ en kort biddend, laag boven de grond vliegt op zoek naar kleine zoogdieren. Een prachtige vogel die afhankelijk is van open vochtige gebieden, moerassen, akkers en graslanden.

In de percelen ten noordoosten van de Praamweg, een voormalig zanddepot, zijn de laatste boomwortelkluiten verwijderd. Er wordt een kleine 20 hectare ingezaaid met een mengsel van gras, klaver en graan. Dit mengsel is erg aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer als voedsel dienen voor de kiekendieven. Over niet al te lange tijd kan je hier als bezoeker vanuit een uitkijkheuvel genieten van de natuur en misschien wel op ooghoogte komen met een langs vliegende kiekendief.

Ook in het etalagegebied tussen de Praamweg en De Vaartplas bij Almere, ruim 100 hectare groot, wordt volop gewerkt om de vegetatie geschikt te maken voor de foeragerende kiekendieven. Hier is het landschap opener en er worden twee poelen en een grote waterpartij aangelegd. Beschutting biedend bos staat er al. Hierdoor ontstaat een gevarieerd landschap met mooie overgangen tussen water, oevers met riet en open grazige delen. Op dit moment wordt een deel van de ruige vegetatie gemaaid en ook weer ingezaaid met een gevarieerd gras-, klaver- en graanmengsel.

Hollandse Hout Zuid

Het Hollandse Hout Zuid, het gebied waar  eerder dit jaar een compleet bos is aangeplant, wordt komende tijd voorzien van enkele recreatieve paden en een uitkijkpunt, zodat de ontwikkeling van het bos door de bezoeker kan worden gevolgd.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog