www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Konikpaarden verhuisd naar Oostvaardersveld en de Krammerse Slikken

17 oktober 2019 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Vandaag zijn twee groepen konikpaarden verhuisd vanuit de Oostvaardersplassen naar twee nieuwe leefgebieden. De dieren gaan, net als bij eerdere transporten, per familiegroep de vrachtwagen in om zoveel mogelijk rust te houden in de groepen. Ook dit keer verliep het inladen weer rustig en voorspoedig.

De eerste groep paarden is vanmorgen naar het zuidelijke deel van het Oostvaardersveld gebracht en is daar inmiddels al druk hun nieuwe gebied aan het verkennen. In dit deel van het Oostvaardersveld is de vegetatie sterk aan het verruigen en is de inzet van deze paarden, naast de al aanwezige paarden, nodig om de ecologische doelen beter te dienen. Door de begrazing ontstaat een gevarieerder gebied met kortere graslanden, ruigere delen en stukken waar struiken domineren.

De tweede groep is op dit moment onderweg naar de Krammerse Slikken in Zuid-Holland. Dit is een buitendijks natuurgebied ten zuiden van Oude-Tonge met een omvang van circa 160 hectare. Momenteel wordt het gebied in Zuid-Holland begraasd door koeien in de vorm van seizoensbegrazing met 50 à 60 dieren. Aanvullend op deze begrazing komen daar koniks bij, vanwege hun wijze van begrazing en het bijkomende effect op de vegetatie. Het gebied dreigt te verruigen en vanuit ecologisch perspectief is daarom paardenbegrazing gewenst.

In de loop van de dag hoop ik hier beeldmateriaal ook te kunnen plaatsen van de paarden die onderweg zijn naar Zuid-Holland.

Begin van de middag zijn paarden veilig aangekomen in Zuid-Holland en inmiddels al lekker op pad in het gebied met hun nieuwe buren.
Vanmorgen is de eerste groep paarden losgelaten in het Oostvaardersveld.
Vanmorgen is de eerste groep paarden losgelaten in het Oostvaardersveld.
De konikpaarden gingen al snel op pad om hun nieuwe thuis te verkennen.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog