www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Werkzaamheden in het veld

9 januari 2020 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Werken aan het herstel van de drempel.

Het zal niemand ontgaan zijn de afgelopen weken: machines in het moeras. Vanaf veel uitkijkpunten kun je nog steeds de kranen zien. Maar wat doen ze daar?

Versteviging kade moeras

De afgelopen tijd vonden er in de Oostvaardersplassen verschillende werkzaamheden plaats. Zo leidde een spoor van rijplaten vanuit wandelgebied de Driehoek naar de kade van het moeras die daar verstevigd werd.

Herstelwerkzaamheden drempel

Daarnaast vonden er herstelwerkzaamheden aan de drempel plaats. De drempel de barrière tussen het oostelijk en westelijk deel van het moeras. Deze drempel zorgt ervoor dat het waterpeil in het oostelijk moeras gelijk blijft en niet daalt. Tijdens de reset van het westelijk deel mag het oostelijk deel niet droogvallen tijdens de reset in het westelijk deel, zodat het als een foerageergebied- en uitvalsbasis voor vogels kan dienen.

Aanleg vloeiveld bij Almere.

Aanleg vloeiveld

Aan de kant van Almere zijn kranen momenteel bezig met de aanleg van een vloeiveld. Hierin komt het water terecht dat vanuit de Grote Plas wordt afgelaten. Hierdoor kan het slib bezinken. Deze zuivering is nodig om het water uiteindelijk naar het markermeer af te voeren.

Uitdiepen deel Grote Plas

De baggerboot die in de Grote Plas te zien is baggert een dieper deel en een geul. Deze maatregel is nodig voor de vissen die uit het oostelijke deel van het moeras afkomstig zijn en moeten verhuizen naar het Markermeer vanwege het tijdelijk droogvallen van dit deel van het moeras.

De baggerboot die een deel van de Grote Plas uitdiept.

Aanplant nieuw bos

Ook rondom de Oostvaardersplassen zijn we hard aan het werk. We planten op dit moment op ruim 19 ha circa 78.000 bomen en struiken aan in het Hollandse Hout, langs de A6 tussen Lelystad en Almere, in het Kotterbos en langs de Praamweg. Een flinke operatie die op termijn een mooi en divers bos moet opleveren. Binnenkort vertellen we je op dit blog meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Deze winter planten we circa 78.000 bomen en struiken in ons gebied.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog