www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Vogelonderzoekers in opleiding

9 maart 2020 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Vogelonderzoek. Wat is het, waarom doen we het en hoe gaat dit in z’n werk? Afgelopen vrijdag waren de eerstejaars studenten Toegepaste Biologie van Aeres MBO Almere bij de Oostvaardersplassen op bezoek om hier meer over te leren.

Frank Haven, een jonge vogelonderzoeker die zelf studeerde aan Aeres MBO, nam de studenten mee in de interessante wereld van het vogelonderzoek. Met een aanstekelijk enthousiasme vertelde hij over zijn ervaringen. Eerst als vogelaar en nu als vogelonderzoeker voor onder andere Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon).  Met landelijke telprojecten houdt Sovon bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn daarbij essentieel. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land. Daarnaast helpt vogelonderzoek met het zoeken naar verklaringen van veranderingen. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit?

Naar buiten

Na ruim een uur lang de ins en outs van de verschillende onderzoeksmethoden te hebben gehoord, was het natuurlijk tijd om zelf aan de slag te gaan. Iedereen was inmiddels aangestoken door het inspirerende verhaal van Frank en had zin om zelf op onderzoek te gaan. Tijdens de 10 kilometer lange wandeling was de opdracht om vogels te inventariseren. Uiteraard onder begeleiding van een aantal ervaren vogelaars, aangezien het herkennen van vogels niet altijd even makkelijk is.

Onderweg kwamen we vele, soms bijzondere, soorten tegen. Zo hoorden we een Cetti’s zangers, zagen en hoorden we waterrallen en was de roodborsttapuit in het Oostvaardersveld goed in beeld. Ook roofvogels waren ruim vertegenwoordigd. Bij de start van de wandeling vertoonden 2 zeearenden hun vliegkunsten, en later zagen we diverse buizerds, een havik, slechtvalk en sperwer.

Een bijzondere dag waarop veel studenten met andere ogen hebben leren kijken en leren luisteren naar de vogels en ontdekten hoe belangrijk vogelonderzoek is. Uit de gesprekken die ik tijdens de excursie met verschillende studenten had, bleek wel dat een aantal van hen ontzettend enthousiast geworden was en zich hier verder in wilden verdiepen. Gaaf om hier vrijdag onderdeel van te mogen zijn!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog