www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Werkzaamheden herinrichting Trekweggebied

16 juli 2020 Boswachter Jody Bennink in Oostvaardersplassen

Aankomende vier weken zullen langs de Trekweg, in het zogenaamde etalagegebied voor Nationaal Park Nieuw Land langs de A6, werkzaamheden verricht worden door een aannemer. Deze zal een dichtgegroeide sloot uitgraven tussen de Trekweg en de A6 en aan de oostzijde vergroten tot een grotere poel met natuurvriendelijke oevers. Momenteel wordt ter voorbereiding in het gebied gemaaid.

Waarom natuurvriendelijke oevers?

Het herstellen van de sloot en daarmee het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers levert een hogere ecologische kwaliteit van het gebied op. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij rekening wordt gehouden met omliggende natuur en landschap. Zulke oevers maken het landschap afwisselender en veel dieren en planten kunnen hiervan profiteren. Het totale gebied wordt zo ingericht dat kiekendieven en reigers een optimaal en groter leefmilieu krijgen.

De oevers van de poel lopen flauw omhoog vanuit het water tot op het land. In het begin zullen er planten groeien, voornamelijk pioniersoorten zoals kattenstaart, watermunt en bastaardwederik. Later vooral ook riet, biezen en lisdodden. Kiekendieven, reigers en steltlopers kunnen hier door het lage water prima foerageren. De kleine karekiet, rietgors en meerkoet zouden hier zelfs kunnen nestelen in het riet.

Op den duur

De poel is ook geschikt voor kikkers, padden, waterkevers, libellen en juffers. Vissen kunnen hun weg vinden vanaf  de Lage Vaart (aan de noordzijde van de Trekweg) naar de sloot en de poel. Al met al een flinke boost voor de biodiversiteit in het gebied.

Meer informatie over de herinrichting Trekweggebied Oostvaardersplassen is te vinden op de site van Staatsbosbeheer onder de kop ‘Werk in uitvoering’.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog