www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Unieke waarneming: De kwartel

30 juli 2020 Boswachter Jody Bennink in Oostvaardersplassen

Na een veldbezoek afgelopen week kwamen twee collega’s terug op kantoor met een leuk verhaal. Ze hebben drie kwartels waargenomen in een afgelegen akkerveld in het buitengebied van Zeewolde dat nu vol met akkerbloemen staat. De waarneming is een super leuk gegeven, omdat de kwartel niet veel voorkomt in Flevoland.

Geluksmomentje

Als nieuwe boswachter ben ik nog niet overal geweest, tijd om dit gebied te bezoeken. Het eerste wat mij op valt is de kleurenpracht van de aanwezige bloemen en het geluid van de vogels. Iets wat ik persoonlijk altijd prachtig vind en waar ik mij enorm over kan verwonderen. Vaak zijn dit de geniet- en geluksmomentjes in het werk.

De akker staat vol wilde planten en bloemen. Zoals de klaproos, margriet, distel en tarwe. Door de vele bloemen en planten zijn er veel insecten en zaden en is dit gebied geschikt voor vogels om te foerageren. Momenteel zie en hoor je o.a. veldleeuweriken en putters. Later in het seizoen ook de vink en de groenling. De kwartel zoekt de zaden en insecten door te graven met zijn poten en te pikken met zijn snavel als een kip.

Unieke waarneming

Uniek is de waarneming, want in Flevoland zijn niet veel waarnemingen als het gaat om de kwartel. Kwartels zijn namelijk moeilijk waar te nemen op zicht. De vogel is namelijk klein, schuw en zit graag in dicht begroeide vegetatie. Daarnaast wisselen de waarnemingen. Het ene jaar worden ze veel gehoord en het andere jaar stukken minder. Dit ligt waarschijnlijk aan de weersomstandigheden tijdens de trek en of ze dan bepaalde plekken aan doen of niet.

De kwartel.

Strokenlandschap

Als ik verder goed kijk zie dat ik dat het gebied opgedeeld is in zogenaamde stroken. Dit wordt ook wel strokenbeheer genoemd. Hierbij wordt gefaseerd gemaaid. Dit betekent dat er eens in de zoveel tijd (afhankelijk van de groei) een strook gemaaid wordt. In deze gemaaide stroken kunnen vogels makkelijk hun voedsel zoeken. De stroken die niet gemaaid zijn bieden weer foerageer- en schuilplekken voor kleinere dieren zoals muizen. Op deze manier wordt het leefmilieu voor vogels en met name de kiekendief vergroot. De kiekendief staat op de Natura 2000-lijst beschermde soorten Oostvaardersplassen. De kwartel staat niet op deze lijst, maar voelt zich wel thuis in het ruigere grasland.

Roep

De kwartel heeft een roep die goed te herkennen is. ‘Kwik-me-dit, kwik-me-dit’ is wat hij roept. Dat roepen gebeurt voornamelijk in de avondschemer en het donker. Toch is het onze boswachter ecologie Tjibbe gelukt om overdag een opname te maken met geluid van een roepende kwartel.

Bijzonder hè? De waarneming van mijn collega’s is voor ons een cadeautje van de natuur. Hopelijk gaan we deze vogel vaker horen in onze gebieden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog