www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kottertocht bij Almere wordt weer zichtbaar

12 augustus 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

De Kottertocht is een watergang die dwars door het kerngebied van de Oostvaardersplassen loopt. Deze tocht komt uit in poortgebied van Nationaal Park Nieuw Land in Almere. Vanaf het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders tot aan het Koopvaarderspad (fietspad) wordt de tocht komende dagen flink onder handen genomen.

Openen van een dichtgegroeide tocht

De Kottertocht eindigt (of begint zo je wilt) bij het Koopvaarderspad. Het waterpeil in deze tocht is regelbaar met een stuw, vlak bij het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Vanaf het Natuurbelevingcentrum wordt de tocht aan weerszijden geflankeerd door mooie wandelpaden door het Oostvaardersbos. De tocht is de afgelopen jaren steeds verder dichtgegroeid met riet en is door bladval ook steeds ondieper geworden. Het is dus nu tijd om de tocht ‘op te schonen’, zodat er meer helder en dieper water ontstaat. Tegelijkertijd worden er meer open plekken in de rietkragen gerealiseerd.

De bezoeker krijgt daarmee de mogelijkheid om ook even een blik te kunnen werpen op het water in de tocht zelf en daarvoor wordt de monotone rietkraag onderbroken. Hiermee ontstaat ook een gevarieerde oever met afwisselend overjarig riet en jong riet, met elk de bijbehorende planten en dieren.

Roze stippellijn geeft de Kottertocht aan

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf vandaag wordt met een mobiele kraan ‘de bagger’ uit de tocht gegraven en wordt de waterloop op de gewenste diepte gebracht. De vrijkomende ‘prut’ wordt op de oever aangebracht en uitgesmeerd. De ervaring leert dat deze bagger vrij snel indroogt en gemakkelijk overgroeit.

Wat zult u er van merken?

De komende periode zullen de kale oevers van de tocht er niet erg aantrekkelijk uit zien. Als we even iets verder in de tijd kijken dan zult u komend jaar des te meer kunnen genieten van het water en alles wat daar leeft. Ik zou maar vast een lijstje maken met de meest voorkomende libellen in het gebied en kijken hoe snel het gaat dat ze (weer) zichtbaar aanwezig zijn. De wandelpaden aan weerszijden blijven toegankelijk.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog