www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

De drempel in het moeras is dicht

9 november 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Afgelopen week was het dan zover. De drempel is dicht! Het gat in de dijk tussen het oostelijk en westelijk deel van het moeras in in de Oostvaarderplassen is gevuld met klei. Daarmee kan het water in het oostelijk deel op peil blijven als het peil in het westelijk deel om laag gaat.

In juli van dit jaar schreef ik al een blogje over de voorbereidende werkzaamheden voor het herstellen van een gat in de drempel. Met een lang buizenstelsel is water vermengd met grond vanuit de Waterlanden via de drempelsloot naar een groot gat in de drempel getransporteerd. Afgelopen weken  kwam de verpompte grond steeds verder boven het wateroppervlak te liggen. Nu ligt er zichtbaar een rug met grond zodat de waterverbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van het moerasgebied verbroken is. Op deze manier zijn de waterpeilen van de twee delen onafhankelijk van elkaar te regelen. De komende dagen worden de transportbuizen weer uit het gebied gehaald.

De modder komt boven het wateroppervlakte te liggen en maakt de verbinding tussen de beide oevers dicht. Langs de drempel zie je de transportbuis liggen die in het midden van het gat de waterige grond op spuit. Aan de andere kant zie je de modder al tegen de vegetatie aan liggen. Hier loopt de drempel weer door in noordelijk richting naar de Oostvaardersdijk.

 

Nu het werk gedaan is wordt het buizenstelsel weer uit gebied verwijderd.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog