www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

40.000 vogels!

16 december 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

De lucht is donker van de vogels

Trekvogels bezoeken in grote aantallen de Oostvaardersplassen. De vogeltelling van eind november laat prachtig zien welke aantrekkingskracht de natte graslanden en de ruigere delen in de Oostvaardersplassen hebben op trekvogels.

Elke maand nemen de vogelinventariseerders Henk Hupkes en Jos Scholten een dag de tijd om alle vogels en hun aantallen in bepaalde delen van het grazige gebied van de Oostvaardersplassen te tellen.
In een eerdere blog; https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2020/05/08/grote-aantallen-trekvogels-in-de-oostvaardersplassen/ werden Henk en Jos al geïntroduceerd en werd hun telmethode beschreven.

Met name in de omgeving van de Driehoek en de daaraan grenzende Waterlanden tellen ze zich helemaal tureluurs en komen zo tot aantallen van 40.000 vogels op een dag.

De grote aantallen werden vooral geteld onder de kieviten (12.750) en de goudplevieren (10.885) en op de derde plaats de wintertalingen (4379).

Overzicht van de telgegevens van 27 november 2020

De relatief zachte herfst met een flink aantal regenbuien heeft er voor gezorgd dat de Waterlanden, een graslandgebied van zo’n 300 hectare, onder water zijn komen te staan. Een laag dijkje rond dit gebied zorgt er voor dat het water wordt vastgehouden en dat daarmee de grond drassig en zacht wordt. Watervogels en steltlopers vinden er gemakkelijk eten (slakjes, wormen, insecten en planten) en komen daar mee op krachten tijdens de trek. Op het moment dat de temperaturen echt omlaag gaan en de vorst in de grond komt te zitten, zullen de meeste vogels doortrekken naar het warmere zuiden.

Een andere prachtige waarneming is ook dat putters (distelvinken) nu in grote aantallen profiteren van de zaden van de ruigtekruiden die in de omrasterde gebiedjes in de Driehoek tot ontwikkeling zijn gekomen. Deze delen worden niet begraasd met als gevolg dat de kruiden konden bloeien en zaad konden zetten. We verwachten dat we dit ook buiten de tijdelijke rasters vaker gaan zien als de ruigtekruiden een grotere rol krijgen in de vegetatie.

Vluchten putters bij de uitgerasterde gebiedjes (foto: Henk Hupkes/Jos Scholten)

Hoewel het aantal van 63 soorten respectabel is voor een dagje tellen is het geen recordaantal; bij een eerdere telling werd een aantal van 78 soorten geteld. Dit doet echter niets af aan het feit dat het wel heel gaaf is om in de waslijst van soorten 3 zeearenden en 2 ijsvogels terug te zien.

De blauwe schicht in de Driehoek (foto: Henk Hupkes/Jos Scholten)
Blauwe kiekendief wiekend boven de ruigte (foto: Henk Hupkes/Jos Scholten)

Het is en blijft een fascinerend gebied waar je elke keer weer verrast wordt door nieuwe observaties en hoe de natuur de veranderende seizoenen volgt. Het ingewikkelde samenspel van planten, dieren en terreinomstandigheden geeft een dynamiek in het gebied die niet snel zal vervelen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog