www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Plantwerk in Poortgebied Nationaal Park Nieuw Land Almere

13 januari 2021 Boswachters in Oostvaardersplassen

Ten westen van het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders wordt een deel van het Oostvaardersbos omgevormd. Aangetaste essen en populieren in de aftakelingsfase maken plaats voor een duurzaam en toekomstbestendig bos. Dit gedeelte van het Oostvaardersbos wordt het entreegebied van het Nationaal Park Nieuw Land.

Wat gaat er gebeuren?

In het Oostvaardersbos waren een aantal bosvakken met aangetaste essen met de essentaksterfte en populieren die zich in de aftakelingsfase bevonden. De aftakelingsfase is de fase waarin een boom afsterft. De bomen zijn voor het grootste gedeelte verwijderd om ruimte te maken voor nieuw, toekomstbestendig bos. Een klein gedeelte blijft in de vorm van staand of liggend hout voor de natuurwaarde en als schermbomen. Schermbomen geven straks schaduw voor de nieuwe generatie aangeplante bomen. Voor wat betreft de natuurwaarde zijn de bomen nog goed voor veel dieren zoals insecten en vogels.

Op de kaart het Natuurbelevingcentrum met het westen daarvan het entreegebied in het Oostvaardersbos.

Toekomstbestendig bos

Maar wat is nou toekomstbestendig bos? Als we het hebben over toekomstbestendig bos dan hebben we het over een duurzaam bos dat in de toekomst veerkrachtig zal zijn en beter bestand is tegen boomziekten, plagen, stormen en de gevolgen van klimaatverandering. Een toekomstbestendig bos bestaat uit meerdere boomsoorten die het goed doen op de daarvoor te beplanten grondsoort.

Plantwerk

Bomen die we planten zijn onder andere eik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, populier, fladderiep en verschillende soorten wilgen. Daarnaast worden er struikvormers geplant zoals meidoorn, lijsterbes, aalbes en kardinaalsmuts. Struiken zijn goed voor de structuurvariatie in de randen van het bos en trekken veel vogels en insecten aan. Door de aanplant van bomen en struiken wordt er een afwisselend landschap ontwikkelt. Het entreebos biedt straks mogelijkheden voor educatie.

Werkzaamheden

Wellicht is het u al opgevallen dat er machines het bos in zijn geweest. Deze hebben de bomen weggehaald en afgevoerd. Wat nu nog gaat gebeuren is dat er rasters worden geplaatst om de straks ingeplante bomen en struiken te beschermen tegen vraat van edelherten die hier ’s winters lopen. Die houden namelijk van verse jonge boomknoppen en blaadjes.

Naarmate de bomen en struiken ouder zijn, worden deze rasters weer weg gehaald. Binnen nu en eind maart worden alle bomen geplant. In dit deel van het Oostvaardersbos worden ruim 7500 bomen geplant op ruim 7 hectare.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog