www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Ooievaarsnest bij Hasselt wordt verplaatst

1 maart 2017 Boswachter Johan Dammers in Overijssel
klepperen

Ooievaars op nest

We gaan het bekende ooievaarsnest aan de zuidkant van Hasselt bij het gemaal Streukelerzijl verplaatsen.

De paal met daarop het ronde nest was destijds een geschenk van het Waterschap aan Staatsbosbeheer. Al gauw werd het door een ooievaarsechtpaar in bezit genomen.
Echter, dicht in de buurt bevond zich ook een broedkolonie van zwarte sterns. Door het af- en aanvliegen van de kolossale vogels werden de zwarte sterns steeds verstoord en uiteindelijk bleven ze weg.

Zeldzame zomergast op krabbenscheer

De zwarte stern is een zeldzame donkergekleurde broedvogel die overwintert in West Afrika. De vogel leeft van kleine visjes, kikkers, insecten en regenwormen.
Hij bouwt zijn nest op drijvende waterplanten. Vooral krabbenscheer is zeer gewild.
Als gevolg van de slechte waterkwaliteit van een aantal jaren terug ging het ook niet goed met de krabbenscheer en dus ook niet met de broedgebieden van de zwarte stern.
Doordat er in de landbouw veel minder gif wordt gebruikt is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Krabbenscheer profiteert daar enorm van. Op diverse plekken zie je weer flinke velden met deze drijvende plant.

zwarte stern
zwarte stern

Oude broedkolonie in ere herstellen

Collega boswachter Jeroen Bredenbeek legt, samen met een aantal vrijwilligers, ieder voorjaar in een drietal kolken bij Hasselt drijvende kunstmatige vlotjes uit. Deze vlotjes worden door de zwarte sterns gebruikt om hun nesten op te bouwen.
Jeroen wil ook in de kolk bij het ooievaarsnest met vlotjes aan de gang. In die kolk bevindt zich ook een drijvend waterlelieveld. De vlotjes en de waterlelies bieden samen een veilig broedbiotoop.

Zitplaats op de eerste rang

Het ooievaarsnest wordt zo’n 500 meter naar het noordwesten verplaatst naar de rand van een rietveld aan de Stenen Dijk. Langs de Stenen Dijk staat een zitbank. Vanaf daar is straks het wel en wee van het ooievaarsgezin prachtig te bekijken.
De ervaring leert dat de nieuwe plek zonder problemen zal worden gevonden door de uit Afrika terugkerende eibers.

Boswachter Johan Dammers

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog