www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Tijdelijke afsluiting van de Bisonbaai

1 juni 2016 rivierengebied in Rivierengebied

Dieren op de vlucht voor hoogwater.

image
Boswachter Rick Basten plaatst tijdelijk infopaneel

Hoogwater
De vele neerslag van de afgelopen dagen in Duitsland en Nederland zorgt ervoor dat de uiterwaarden van de Waal in de Gelderse Poort gedeeltelijk of geheel onder water komen te staan. Er heeft zich zoveel water in de Rijn verzamelt dat er een hoogwatergolf aan komt. De rivier zal alle extra ruimte gebruiken om het water af te voeren richting de zee. Een fascinerend schouwspel!

Voorzorgsmaatregelen
Voor de grote grazers van de uiterwaarden zijn daarom de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Sommige dieren zullen hierdoor tijdelijk bivakkeren op eilanden. De in het wild levende dieren zoals ree, haas, konijn, maar ook kleinere zoogdieren als muizen, zoeken juist nu de hoger gelegen plaatsen in het landschap op. Ook vogels zullen door het hoge water gedwongen worden hun nest en kroost te verlaten. Voor de dieren is het belangrijk dat ze hierbij niet verstoord worden. Staatsbosbeheer heeft daarom besloten om de Bisonbaai tijdelijk af te sluiten voor het publiek.

image
Foto Thomas van der Es

Aantrekkingskracht van het water
Het wassende water heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Echter een bezoek aan de uiterwaard in deze periode zal de wilde dieren opjagen. Dit levert stress op bij de dieren en dat is eenvoudig te voorkomen door gepaste afstand te bewaren. Zo helpen wij de wilde dieren en kunnen zij rustig op de drogere delen in de uiterwaarden het hoge water afwachten.

Tijdelijk afgesloten 
Omdat de Bisonbaai tijdelijk wordt afgesloten, vraagt Staatsbosbeheer haar bezoekers om het hoogwater vanaf de dijk te beleven. Recreanten die van plan waren om deze dagen verkoeling te zoeken in of om de Bisonbaai zullen dit elders moeten zoeken. De Bisonbaai gaat weer open voor publiek als het water is gezakt. Het is dus een tijdelijke maatregel. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt haar bezoekers begrip te hebben voor deze situatie. Bezoekers die toch het gebied toch betreden zullen direct een proces-verbaal krijgen.

Thijmen van Heerde
boswachter

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog