www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Schooljeugd uit Culemborg echte “houthakkers” !

30 maart 2017 boswachter Saskia Linssen in Rivierengebied

Eén keer per jaar organiseert Staatsbosbeheer samen met het steunpunt Natuur- en Milieueducatie, de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en de gemeente Culemborg de zogenaamde ‘Natuurfeestdagen’. Tijdens 3 dagen gaan ongeveer 230 leerlingen van groep 8 van de Culemborgse basisscholen hard aan de slag in de natuur.

lekker buiten in de natuur!

Handjes uit de mouwen…

Tijdens een inleidende les op school kregen de leerlingen uitleg van oud-griendwerker Aart Horden. Hij vertelde de kinderen over het werk in de grienden in vroeger tijden. Daarna gingen de leerlingen aan de slag in het griendcomplex ‘Vretstrooi’ aan de Zeedijk te Culemborg. Onder begeleiding van de boswachter en vrijwilligers van Staatsbosbeheer zaagden de kinderen de takken van de knotwilgen. Deze takken werden op stapels gelegd zodat ze later door een bedrijf konden worden weg gehaald. Tussendoor was er tijd om een broodje te bakken boven een kampvuur.

Waar wordt de knotwilg voor gebruikt?

Grienden moeten om de 3 jaar worden “geknot”. Van vroeger her werden de takken gebruikt voor brandhout, gereedschap, beschoeiingen en hekwerkjes . Tegenwoordig vinden de toepassingen meer plaats in bv. dijkverzwaringen, bezinkingsmatten in havens en oeverbeschermingsmaterialen. Ook het hout wat de kinderen hebben gezaagd wordt gebruikt, zodat de griend zijn functie blijft behouden.

Samenwerken

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en scholen kunnen meer grienden worden onderhouden. Ook is het belangrijk dat kinderen in de natuur komen. De “Natuurfeestdagen” zijn dan ook elk jaar op beide vlakken weer een succes!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog