www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Start voorbereidend werk in de Loenensche Buitenpolder

28 september 2018 Boswachter Thijmen van Heerde in Rivierengebied

Impressie Loenens buitenpolder

Natuurontwikkeling en waterkwaliteit krijgen in deze uiterwaard langs de Waal een impuls. Hiervoor gaat in het voorjaar 2019 de Loenensche Buitenpolder op de schop.
Het voorbereidende werk is inmiddels gestart. Er worden bodem- en archeologische onderzoeken gedaan, rasters verwijderd, sloten gemaaid en bomen en struiken weggehaald op plaatsen waar in het voorjaar wordt gewerkt.
Het werk in dit gebied gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in samenwerking met provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

Onderzoeken
Met een grondradar is gekeken of er ‘bodemvreemd’ materiaal in de grond aanwezig zijn, zoals kabels en leidingen en mogelijke archeologische waarden. Ook vindt onderzoek plaats of er nog niet gesprongen explosieven (NGE) of munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem liggen.

Verwijderen van bomen en struiken
Begin oktober halen we bomen en struiken weg op plekken waar in het voorjaar wordt gegraven. Van te voren is bepaald welke bomen er gespaard en welke bomen weggehaald moeten worden met oog op de natuurwaarden. Het nu weghalen van deze bomen voorkomt dat vogels hier in het voorjaar gaan broeden of dat er vleermuizen in gaan zitten. Zes gekapte bomen krijgen een nieuwe bestemming in het gebied als ‘rivierhout’. Deze bomen worden verankerd in de nieuwe geul. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied.

Meer informatie
Kijk op loenenschebuitenpolder.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog