www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Verwijderen hoge begroeiing Veur Lent en Oosterhoutse Waard

18 augustus 2023 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Foto: Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

Maandag 4 september start Staatsbosbeheer met het verwijderen van te hoge begroeiing in de uiterwaarden bij Veur Lent en de Oosterhoutse waard, Nijmegen. Een deel van de bomen en struiken zal voor de hoogwaterveiligheid worden verwijderd. Bij extreem hoogwater moet het water niet worden opgestuwd door bomen en struiken, maar snel naar zee kunnen stromen. De werkzaamheden duren een aantal weken. Het gebied blijft toegankelijk voor publiek. Voor geïnteresseerden wordt er op zondag 27 augustus een publieksexcursie georganiseerd.

Waarom moet die begroeiing weg?

In heel Nederland is vastgelegd wat waar mag groeien in de uiterwaarden in verband met voldoende doorstroming voor de hoogwaterveiligheid. Bomen en struiken kunnen bij extreem hoogwater zorgen voor opstuwing van het water. Bij deze hoge waterstanden is het van belang dat het water snel naar zee wordt afgevoerd. Wat waar wel en niet mag groeien is vastgelegd in de Vegetatielegger. Staatsbosbeheer verzorgt in de uiterwaarden bij Veur Lent het begrazings- en vegetatiebeheer samen met Rijkswaterstaat en de Gemeente Nijmegen. De Oosterhoutse Waard is grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer. Om weer te voldoen aan de Vegetatielegger verwijdert Staatsbosbeheer de bomen en struiken.

Foto: Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

Wil je meer informatie over de vegetatielegger? Klik dan op de link.

Wat gaan we doen?

In de uiterwaarden bij Veur Lent en in een deel van de Oosterhoutse Waard verwijderen we bomen en struiken. De begroeiing bestaat vaak uit dijkviltbraam, schietwilgen en meidoorns. Daarnaast wordt op sommige plekken ruige begroeiing gemaaid met behulp van een klepelbak. Het vrijgekomen hout wordt versnipperd en afgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden bekijkt de Boswachter Ecologie het werkgebied. Indien nodig worden maatregelen genomen om bijzondere flora en fauna te beschermen. Tijdens de uitvoering blijft het gebied opengesteld voor publiek. Het kan zijn dat sommige delen van de uiterwaard tijdelijk wat modderig of minder goed begaanbaar zijn.

Op onderstaande kaart wordt het werkgebied weergeven.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Publieksexcursie

Op zondag 27 augustus organiseert Staatsbosbeheer een publieksexcursie voor geïnteresseerden die meer willen weten over de werkzaamheden. Heb je een vraag aan de boswachter of wil je meer informatie? Meld je dan aan voor de excursie via geldersepoort@staatsbosbeheer.nl . Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met donderdag 24 augustus. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u informatie over de starttijd en locatie.

Meer informatie?

  • Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie, klik dan hier voor de Gelderse Poort of hier voor het Rijk van Nijmegen.
  • Benieuwd naar alle gebieden van Staatsbosbeheer? Bekijk dan ook eens deze kaart.
  • Wil je niks missen uit het Rivierengebied Oost? Volg dan onze sociale media kanalen! Twitter , Facebook & Instagram
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog