www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Hoger water en grote grazers

5 juni 2024 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

Door veel regen in het stroomgebied van de Rijn stijgt het water de komende dagen in de rivier. Verschillende uiterwaarden komen gedeeltelijk onder water te staan. De dieren die leven in deze buitendijkse gebieden zoeken de hoger gelegen delen op om het hoge water af te wachten. Zo ook de paarden en runderen die hier jaarrond grazen.

Het lijkt erop dat het water van de Rijn en de Waal deze week tot boven 13 meter NAP (Lobith) stijgt. Je spreekt dan van een verhoogde waterstand. Ongewoon voor de tijd van het jaar, maar niet iets om je zorgen over te maken. Veel uiterwaarden zullen gedeeltelijk volstromen met water. De dieren die leven in deze gebieden zoeken de hoger gelegen delen op om het hogere water af te wachten. De verwachting is dat het water na het weekeinde geleidelijk weer zal dalen tot een lager niveau. Wat daarna gebeurt weten we nog niet.

Foto: Twan Teunissen, Staatsbosbeheer.

Lees dit artikel als je meer wilt weten over de verrassende riviernatuur na hoogwater!

De paarden en runderen die veel uiterwaarden jaarrond begrazen weten goed hoe zij om moeten gaan met deze dynamische omstandigheden. In bepaalde gebieden zoals de Erlecomse Waard en Oosterhoutse Waard wordt het hoogwatervrije deel tijdelijk kleiner. Hier is voldoende droog begrazingsgebied om het hoogwater af te wachten. Het kan soms voorkomen dat de grazers korte stukken door het water waden. De dieren leven in sociale kuddes en zijn gewend zich vrij te bewegen door het natuurgebied. De paarden en runderen kunnen zich goed redden onder deze omstandigheden en vinden vaak al snel hun weg naar het vaste land. Omdat het onderkomen van de dieren tijdelijk kleiner is, is het extra belangrijk om de dieren hun rust te gunnen. De Oosterhoutse Waard wordt daarom ook tijdelijk afgesloten voor publiek.

Evacueren naar een gebied elders zorgt al snel voor veel onrust. De kuddebeheerders van FREE Nature hebben veel ervaring met hoogwater en weten welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Zij houden de dieren goed in de gaten. Mocht het nodig zijn dan kan snel worden ingegrepen.

Foto: Twan Teunissen, Staatsbosbeheer.

Meer informatie of contact?

Zie je iets ongewoons of heb je een vraag? Neem dan contact op met de kuddebeheerder FREE Nature. Voor algemene vragen kan je een email sturen naar info@freenature.nl. Bij calamiteiten is FREE Nature bereikbaar op het noodnummer 0629015731.

Heb je vragen aan Staatsbosbeheer of ben je op zoek naar meer informatie, klik dan hier voor de Gelderse Poort of het Rijk van Nijmegen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog