www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Natuurimpuls langs de Waal in de Loenensche Buitenpolder

8 maart 2019 Boswachter Twan Teunissen in Rivierengebied

Loenensche Buitenpolder winter

In de tweede week van maart 2019 gaat de herinrichting van de Loenensche Buitenpolder, langs de Waal tussen Slijk-Ewijk en Herveld beginnen. De natuurontwikkeling en de waterkwaliteit in deze uiterwaard krijgt met de herinrichting een impuls. Na jaren van plannen maken, overleggen met betrokken partijen, maken van een inrichtingsplan, aanvragen van vergunningen, de aanbesteding en het selecteren van de aannemer, start nu de uitvoering.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maart 2019 en lopen door tot juli 2019. Komende week begint aannemer Martens en Van Oord met het graafwerk, rijden en afwerken van klei en zand. Het gebied zal deze korte periode niet toegankelijk zijn voor omwonenden en recreanten. Dit wordt aangegeven met borden.

Inrichting Loenensche Buitenpolder
Inrichting Loenensche Buitenpolder

Natuurontwikkeling in Loenensche Buitenpolder

Het oostelijk deel van de Loenensche Buitenpolder wordt straks een moerassig deel van het natuurgebied, hopelijk wordt dit de komende jaren ontdekt door zeldzame vogels zoals kwartelkoning en porseleinhoen. Waternatuur krijgt in het westelijk deel volop ruimte in een meestromende geul. De geul draagt bij aan de waterkwaliteit van de rivier en er ontstaat voortplantingsgebied voor riviervissen.

Ook krijgen cultuurhistorische elementen een opknapbeurt. Een historische sluisje en een oude overlaat hebben inmiddels al een opknapbeurt gehad. Na de inrichting blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers, onder andere via een wandelbrug over de nevengeul.

Gedurende de werkzaamheden is het gebied afgesloten voor bezoekers. Bezoekers zijn wel van harte welkom op het aangrenzende Landgoed Loenen. Dit binnendijks geleden landgoed is zeker de komende maanden de moeite waard wanneer de voorjaarsplanten in het oude parkbos gaan bloeien.

Landgoed Loenen
Landgoed Loenen

Samenwerken aan Riviernatuur

Het project Herinrichting Loenensche Buitenpolder maakt onderdeel uit van het rivierenprogramma Waalweelde van de provincie Gelderland en is onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water van Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer werkt in onze gebieden binnen het programma Deltanatuur steeds aan de combinatie van natuurontwikkeling en andere maatschappelijke opgaven langs de grote rivieren. Integraal riviermanagement in de praktijk en met ons duurzaam beheer.

Meer informatie is te lezen in de nieuwsbrief. Aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief over de Loenensche Buitenpolder kan via rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in samenwerking met provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog